KonuşmalarTBMM Faaliyetleri

Hasta mahpus Ziya Ataman serbest bırakılmalıdır

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ve hasta mahpuslara ilişkin Meclis kürsüsünden konuştu. Kenanoğlu, hasta mahpus Ziya Ataman’ın sağlık durumuna dikkat çekerek serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Konuşma tutanak metni ve videosu aşağıda yer almaktadır.


Dönem: 27 Yasama Yılı: 4 Tarih: 16.06.2021 Birleşim: 92 Ham Tutanak Sayfası: 233

Konuşmacı: ALİ KENANOĞLU Seçim Çevresi: İSTANBUL

Şimdi, cezaevlerindeki duruma -burada arkadaşlar da dile getirdiler- bakacak olursak, cezaevlerinde kimi tutuklular, kimi mahkûmlar sanki sarayda saltanatta yaşar gibi, özel bakımevlerinde kalır gibi yaşıyorlar, bunu biliyoruz, birçokları böyle yaşadılar, özel ziyaretçi kabul ettiler, kendilerine bu konuda imkânlar tanıdı ama kimisi de sağlık koşulları elvermediği hâlde içeride tutulmaya devam ediyor.

Şimdi, ben bunlardan bir tanesiyle ilgili size bir örnek vereceğim: Dicle Haber Ajansı muhabiri gazeteci Ziya Ataman. Ziya Ataman yargılandığı davada örgüt üyeliği iddiasıyla on dört yıl üç ay hapis cezası almış.

Şimdi, bununla ilgili, ağır sağlık sorunları olan bir mahkûm, nefes darlığı, kalp rahatsızlığı, kronik iç hastalığı rahatsızlıkları olan ve beş seneden beri cezaevinde tutulan gazetecilerinden birisi. Hasta tutukluların tutuklu kalmaları en asgari ölçülere göre bile tam bir vicdansızlık boyutunda. Ziya Ataman bir mektup gönderdi kamuoyuna açık bir şekilde ve bu mektubunda, tutsakların -ağır izolasyon- yalnızlaştırılmasını, ek keyfî cezalar uygulanmasını, işkenceye varan yaklaşımlarla birlikte gönderilen kitap ve mektupların sahiplerine verilmemesi gibi birçok husustan bahsediyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurunuz efendim.

ALİ KENANOĞLU (Devamla) – Hasta tutsakları kelepçeyle, asker eşliğinde ve çıplak aramayla hastaneye götürme gibi birçok uygulamadan bahsediyor. Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinde bulunan ağır hasta gazeteci Ziya Ataman gelen mektup ve gönderilen mektubundaki bazı kesitler şöyle: Sağlığımda bir ilerleme yok, bilakis şimdi nefes darlığı ve kalp rahatsızlığı başladı, gerekli ilaçları kurum temin ediyor fakat ilaçlar bir fayda sağlamıyor. Şimdi bulgular içerisinde olan kalp hem de astım ilacı kullanıyorum. Belirtiler, kusma oluyor çoğu zaman, mide dersen kalmadı. Kramplar durgunlaştığında meydana geliyor. Baş ağrısı. Ama asıl sorun, dört yıl üç aydır ishal var.” Bütün bu konularla ilgili olarak çok ciddi bir şekilde insan hakları ihlali var ve bir mesajı var halka yönelik: “Düşüncelerimizin özgür olabilmesi için omuzlarınıza ihtiyacımız var.” diyor.

Şimdi, insanları özgürlüklerinden alıkoyabilirsiniz ama haklarından alı koyamazsınız. Hakların alıkoyduğunuz zaman da siz hem kendi yasalarınızı hem de uluslararası yasaları ihlal etmiş olursunuz. (HDP sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)


akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu