ManşetTBMM Faaliyetleri

Kar Hırsı Yüzünden Doğayı Tahrip Etmekten Vazgeçin

HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, TBMM Genel Kurulunda, Bursa Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle verilen araştırma önergesi üzerine parti grubu adına yaptığı konuşmada: sırf para hırsı üzerinden doğayı tahrip edecek fütursuzluklara karşı durulması gerektiğini belirtti.

Konuya ilişkin Tutanak metni ve konuşma videosu aşağıdadır.


TUTANAK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Dönem: 27 Yasama Yılı: 3 Tarih: 30.06.2020 Birleşim: 105 Ham Tutanak Sayfası:75-

Konuşmacı: ALİ KENANOĞLU Seçim Çevresi: İSTANBUL

Tutanak Metni:

HDP GRUBU ADINA ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Evet, Bursa Kestel ilçemizde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yaşamını yitiren bütün canların ailelerine başsağlığı, kendilerine de Allah’tan rahmet diliyorum. 6 vatandaşımız yaşamını yitirdi ve çok sayıda da tahribat var hem maddi olarak hem de manevi olarak. Bütün Bursa’ya, bütün Kestel halkına da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Bu küresel ısınma, küresel iklim nedeniyle ülkemizde çok sayıda felaketin oluşabileceğini, bu tür sel felaketlerinin, taşma felaketlerinin, heyelan felaketlerinin yaşanabileceğini öngörmemiz gerekiyor. Bütün bunlardan kaynaklı olarak da özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar var. Tabii ki bizlerden kaynaklı yani yönetenlerden, insanlardan kaynaklı ihmaller olmadığı takdirde küresel iklimin, ısınmanın meydana getirdiği kazaların çok daha felaketlere yol açmadığını da görebiliyoruz. Burada biraz önce de ifade edildi, özellikle vahşi kapitalizmin önlenemeyen birtakım fütursuzları ve yönetimlerin, idarecilerin bunlara karşı tedbir almaması bu tür sonuçlara yol açıyor.

Şimdi şunun yapılması gerekiyor öncelikle: Küresel ısınma nedeniyle de ekolojik yaşamı tahrip eden bu tür yaklaşımlar nedeniyle de öncelikle bütün illerde bir harita çıkartılması lazım, risk haritaları çıkartılması gerekir. Bu iklim değişikliğinin getirdiği sonuçlar nedeniyle yaşanabilecek bütün bu felaketlerin hangi bölgelerde etkin olabileceği, nereleri vurabileceği konusunda bütün illerde bu çalışmanın yapılması gerekiyor. Dere yataklarına yerleşim izinlerinin verilmemesi gerekiyor. Eğer varsa yerleşim izinleri de bunların boşaltılması konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Bu tür tedbirler alınmadığı takdirde dere yataklarına yerleşimden tutun -ki birçok ekolojik yaşamı tahrip eden- sırf dağlarda taşlarda maden arayacak diye maden şirketlerine yol açacak şekilde bu tür yolların yapılması da bir bütün olarak dağımızı taşımızın, coğrafyamızın ve doğamızın yok edilmesine ve bunun sonucu olarak da tarım alanlarının ve insanların da can kaybına sebep olabiliyor, Bursa’da yaşadığımız gibi.

Bu anlamıyla biz şunu savunuyoruz, diyoruz ki: Tabii ki bir doğa ve canlıların içerisinde insan buranın, bütün bu canlıların bir parçasıdır ve bütün yaşamımızı doğanın bütünlüğü içerisinde oluşturmamız gerekir. Hiçbir şekilde doğanın dengesini bozacak ve sırf para hırsı üzerinden, sırf kâr hırsı üzerinden doğayı tahrip edecek kimi fütursuzluklara karşı durmamız gerekir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Buyurun.

ALİ KENANOĞLU (Devamla) – Bu anlamıyla Bursa Kestel ilçesinde meydana gelen felaketin öyle görüldüğü gibi sadece bir doğal afet olmadığı anlaşılıyor. Bunun araştırmaya, incelemeye ihtiyacı var. Çok farklı iddialar var. Bahsedilen iddiaların araştırılması gerekiyor ayriyeten mutlaka burada maddi olarak da manevi olarak da zarara uğrayan yurttaşlarımızın zararlarının giderilmesi açısından da bu araştırma önergesinin kabul edilmesi ve burada bir araştırma komisyonu kurularak bunların tespit edilmesi ve tüm yurttaşlarımızın zararlarının karşılanması gerekiyor. Devlet olmanın gereği budur. Bu yerine getirilmediği takdirde sizin devletliğiniz de iktidarlığınız da sorgulanır hâle gelecektir. Bu anlamıyla her zaman vatandaşın yanında olabilecek, onun hayrına olabilecek işlerden kaçınmamamız gerekir.
Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu