Hubyar & Sıraç

Hubyar Sultan’ın tek oğlu Mustafa

Hubyar Sultan’ın tek oğlu Mustafa

Hubyar Sultan’ın iki kardeşinin bulunduğunu ve Hubyar Köyüne Hubyar Sultan ile birlikte iki kardeşinin de yerleştiğini ancak kardeşlerden Mustafa’nın evlenmeden yaşamını yitirdiğini o tarihte köyde Hubyar oğlu Mustafa, Ali oğlu Cafer ve Ali oğlu Erdoğan’ın yaşadıklarını 1574 tarihli tapu tahrir kayıtlarından anlıyoruz.[1]

Hubyar Sultan’ın kardeşi Mustafa erken hakka yürüdüğü için Hubyar Sultan’ın oğluna kardeşi ve de aynı zamanda Dedesinin ismi olan Mustafa ismini vermiştir.

Elimizdeki tüm kayıtlardan Hubyar Sultan’ın Mustafa isminde tek bir oğlu olduğunu biliyoruz. Osmanlının kadınlara ilişkin bir kayıt tutmaması nedeniyle Hubyar Sultan’ın kızları hakkında belgelere dayalı bir bilgimiz bulunmamaktadır. Hubyar Sultan’ın yedi kızı olduğunu rivayetlere dayalı anlatımlardan biliyoruz.

Bugün Hubyar Köyünde Hubyar Sultan’ın yedi kızının mezarı olduğuna inanılan ve ziyaret edilen mezarlık bulunmaktadır.[2]

Hubarlılar arasında anlatılan rivayetlerde bu yedi kızın yedisinin birlikte aniden öldüğünü ve Hubyar Sultan’ın yedi kızının birlikte aynı yere sırlandığı anlatılmaktadır.

Hubyar oğlu Mustafa’nın varlığına ilk olarak 1574 tarihli tapu tahrir belgesinde rastlıyoruz. O tarihte Mustafa yetişkin bir aile reisi olarak amcası Ali’nin çocuklarıyla birlikte Hubyar Köyü Gürgençukuru mevkiinde yerleşiktir.

Söz konusu belgede; “Gürgençukuru Hubyar Derviş’in elindedir. Bu zât-ı muhterem, baltası ile yer açıp, Allah rızası için bir tekye inşa etmiş, 30 kilelik yerdir. Gerisi ise belirtilmiş olduğu gibi tekyelik üzere ve yasal belgelerle tescilli olup, adı geçen Hubyar Derviş’in mülküdür.

 

Derviş Hubyar oğlu Mustafa, Ali oğlu Cafer ve Cafer’in kardeşi Erdoğan.”

Denilmektedir.

Hubyar oğlu Mustafa’nın, Hubyar Sultan’ın hakka yürümesinden sonra 16 Şaban 990 tarihinde (Miladi 5 Eylül 1582) Hubyar Sultan’ın kurduğu Tekkenin postnişini olduğunu ve kendisine bu yönde bir berat verildiğini anlıyoruz.[3]

Hubyar Köylülerinin söylencelere dayalı anlatımlarında Hubyar Sultan’ın Derdiyar ve Buynat isminde iki oğlu oduğu söylenmekte ise de bunun doğru olmadığı ve Derdiyar ile Buynat’ın Mustafa’dan sonraki dönemlerde yaşadığını biliyoruz.

Ali Kenanoğlu

02.11.2016

[1] Başbakanlık Osmanlı Arşivleri – Tozanlı bölgesi Tapu Tahrir defteri 1574

[2]  Hubyar Sultan Ocağı ve Beydili Sıraç Türkmenleri – Hubyar Sultan AKD yayınları – 2002

[3] Hubyar Tekkesi dava dosyası – Tokat Kadastro mahkemesi arşivi  Esas 2013-44

hub-seyhmustafaseyhmustafahub-7kizlar

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu