Soru ÖnergeleriTBMM Faaliyetleri

Kenanoğlu’ndan Orman Bakanlığı’na: 350 bin ağaç kesilen Kirazlı ne zaman rehabilite edilecek?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Kaz Dağları’ndaki Kirazlı Balaban Tepesi’nde Kanadalı Alamos Gold şirketinin altın madenini faaliyetlerine son verildikten sonra rehabilitasyon çalışmalarına başlanılmamasını Meclis gündemine taşıdı. Söz konusu maden sahasında 347 bin 815 ağacın kesildiğine dikkat çeken Kenanoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı‘na verdiği soru önergesinde, şirket tarafından boşaltılan alanın ekolojik hassasiyetlerin gözetilerek hızla rehabilite edilmesi gerektiğini belirtti.

Soru önergesi metni aşağıda yer almaktadır.


 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Aşağıda belirtilen sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

 

 

 

Kazdağlarında altın aramak için 347.815 ağacı katleden ve orman ekosistemini yok eden altın madeni şirketi Alamosgold’un Kazdağları’ndaki faaliyetleri durdurulmuştu.

Alamosgold Inc’in Türkiye’de bağlı kuruluşu Doğu Biga Madencilik A.Ş.’ne ait Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artış ve Zenginleştirme Projesi’nin ÇED Raporu ekinde yer alan İR: 82225 No’lu İşletme Ruhsatın süresi 13.10.2019 tarihinde dolmuş ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya istinaden Doğu Biga Madenciliğe verilmiş izinler 27.10.2020’de geri teslim alınarak iptal edilmiş, saha bakanlık uhdesine geçmiştir. 13.10.2021 tarihinde sahada kalan konteynırların çıkarılması için verilen süre de dolmuş, saha şirket tarafından tamamen boşaltılmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre sahanın orman vasfına tekrar kavuşması için rehabilitasyon çalışmalarına ve bütçe görüşmelerine başlandığı basında yer almıştır. Ancak, bu açıklamaya rağmen, 347.815 ağacın kesilerek büyük bir tahribata uğrayan sahada herhangi bir rehabilitasyon çalışması yapılmadığı görülmektedir.

Dünya iklim kriziyle boğuşurken, tüm dağlarımız, derelerimiz, ormanlarımız rant projelerine peşkeş çekilip yok edilmesine izin verilememelidir. Tahrip edilen alanlar ekolojik hassasiyetler gözetilerek tekrar rehabilite edilmelidir.

Bu bağlamda;

  1. Kazdağlarında Alamosgold’un 347.815 ağaç keserek katlettiği alan yeniden yeşertilecek midir?
  2. Kazdağları Kirazlı Altın Madeni işletmecisi Alamosgold’un ruhsatının iptalinden sonra yapılması gereken rehabilitasyon çalışmaları ne zaman başlatılacaktır?
  3. Kazdağlarında Alamosgold’un ağaç kesimi yaptığı sahanın rehabilitasyonu için bir planlamanız var mıdır? Bunun için bir bütçe ayrılmış mıdır?
  4. Kazdağlarının rehabilitasyon masrafları için Alammosgold’dan teminat alınmış mıdır?
  5. Rehabilitasyon planının hazırlık ve uygulanma sürecinde bölgedeki STK’ların görüşleri alınacak mıdır?
  6. Basında yer alan Alamosgold’a yeniden ruhsat verileceği iddiaları doğru mudur?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu