KonuşmalarTBMM Faaliyetleri

Kenanoğlu: Tek adam rejimi, Meclis’in bütün saygınlığını yerle bir etti!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, TRT payının kaldırılması adı altında Meclis’e getirilen torba kanun teklifinin 39. maddesi üzerine konuştu. Meclis’e iktidar tarafından isimsiz kanun tekliflerinin getirildiği bir dönemin yaşandığını belirten Kenanoğlu, tek adam rejiminin Meclis’in saygınlığını yok ettiğini ifade etti.

Konuşma tutanak metni ve videosu aşağıda yer almaktadır.


Dönem: 27 Yasama Yılı: 5 Tarih: 21.12.2021 Birleşim: 40 Ham Tutanak Sayfası: 162

Konuşmacı: ALİ KENANOĞLU Seçim Çevresi: İSTANBUL

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, sayın vekiller; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Tabii, hangi kanunu görüştüğümüzü arkadaşlar soruyorlar, eminim birçoğu da hangi kanunu görüştüğümüzü bilmiyor, herkes birbirine soruyor “Ya, bu hangi kanundu?” diye. Bütçeden önce gelen, yarıda kalan, hani, bu elektrikteki TRT payının kaldırılması kanunu vardı ya, işte, onu görüşüyoruz şu anda. İsimsiz bir kanun. İsimsiz olduğu için de hangi kanun olduğunu bilmiyoruz yani bilmiyor arkadaşlar. Benim olduğum Komisyonda olduğu için biz de konuya biraz vâkıfız. Arkadaşlar da gülüyorlar haklı olarak! Evet, aynen böyle.

Şimdi, öyle komik ki kanun geldi, kanun görüşülüyor burada, bitmedi, araya bütçe falan girdi. Doktorlar için bir iyileştirme, daha doğrusu, haklarını teslim etme maddesi vardı, o çekildi. Tepkiler vardı, tepkiler üzerine, limanların kırk dokuz yıllığına kiraya verilmesi maddesi vardı, o çekildi. Sonra ne oldu? Daha kanun tamamlanmadan, kanun bitmeden yeniden Komisyonu toplantıya çağırdılar ve limanların kiraya verilmesiyle ilgili olarak yani kırk dokuz yıllığına ihalesiz bir şekilde kiraya verilmesiyle ilgili yeniden bir kanun geldi. O kanunu görüştük, bugün onu bekliyorduk, bir de duyduk ki o kanun bugün de gelmeyecekmiş falan. Yani artık, komedi ötesi bir şey oldu Meclis. Meclisin bütün saygınlığını, itibarını yerle bir eden bir uygulama bu yani bu, tek adam düzeninin getirdiği sonuç. Hani, bunu getirirken denildi ya: “Meclisin itibarı yükselecek. Kanunlar yapılacak, şöyle olacak, böyle olacak.” Biz de heveslendik, milletvekili olarak kendimizi bir yere koyduk, dedik: “Önemli işler yapacağız falan herhâlde.” Yani gelinen noktaya baktığımız zaman, hakikaten, komedi bir şey yani ilginç bir durumla karşı karşıyayız; hangi kanun görüşülecek, ne olacak hiçbiri belli değil. Kanunun biri çekiliyor, daha bitmeden kanun tekrar komisyona geliyor; bilmiyoruz. Bakalım, şimdi, limanların kiraya verilmesiyle ilgili Komisyondan geçen kanun teklifinin de ertelendiği ve ayın 5’inde geleceği söyleniyor, onları da bekliyoruz.

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu