Soru Önergeleri

KUZEY ORMANLARI’NDA, ÇED RAPORUNDA BELİRTİLENİN 5 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE AĞAÇ KATLİAMI

Kuzey Ormanları’nda Yaşanan Ağaç Katliamı Hdp İstanbul Mv Ali KENANOĞLU tarafından hazırlanan soru önergesiyle Meclis gündemine taşındı. 

Kuzey Ormanları’ndaki ağaç katliamına ilişkin açıklanan ÇED raporlarının yanlış ve eksik bilgiler içerdiğine önerge kapsamında dikkat çeken KENANOĞLU, ÇED raporunda belirtilenin 5 katı büyüklüğünde bir ağaç Katliamı yaşandığına ve Kuzey Ormanları ekosisteminin gördüğü/göreceği zararın boyutlarının tahmin edilenin ötesinde olacağına işaret etti. 

Hatalı ÇED raporu hazırlanmasının sorumlularının görevlerine devam edip etmediklerini soran KENANOĞLU, bu Kişiler hakkında bakanlığın bir inceleme başlatıp başlatmadığına da önergedeki sorular içerisinde yer verdi.TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen soruların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat KURUM tarafından anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü ’nün 96. ve 99.maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

Ali KENANOĞLU

İstanbul Milletvekili

İstanbul Havalimanı için açıklanan ÇED raporunda, kesilecek ağaç sayısının iki milyon beş yüz bin olacağı belirtilmiş fakat kesilen ağaç sayısının on üç milyon olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyuyla paylaşılan rapora göre 2012-2019 yılları arasında havalimanı proje sahasında 8 milyon, inşaat için açılan 2 taş ocağı için en az 1 milyon 200 bin ve havalimanına giriş sağlayan Kuzey Marmara Otoyolu için ise 3 milyon 700 bin ağaç kesildiği belirtilmiştir.

Kesilen ağaçların kapladığı alanın yaklaşık olarak 6 bin 500 hektar olduğu ve bunun 4 bin hektarlık kısmının havalimanı proje sahası içerisindeki orman alanında yer aldığı da raporda altı çizilen başlıca hususlar arasındadır.

Kuzey Ormanları’na karşı bu hoyrat yaklaşım, bölgenin doğal ekosisteminde bozulmalara ve ekosistemin kimi unsurlarının yok olmasına yol açmıştır.

Kuzey Ormanları’nın, ayrıca, İstanbul açısından çok ciddi oksijen ve temiz hava kaynağına ev sahipliği yaptığı da belirtilen raporda, yaşanan doğa katliamıyla birlikte kuzeyden esen rüzgarların İstanbul’a taşıyacağı temiz hava miktarında düşüş olduğunu not etmiştir. Bununla birlikte, İstanbul’un ısı dengesinin bozulduğuna da yine raporda belirtilen hususlar arasında yer verilmiştir.

Tüm bunlar ışığında,

  • ÇED raporunda hatalı ve yanıltıcı bilgilere yer verenler hala bakanlığınızda mı çalışmaktadır? Bu kişilerin bakanlığınızdaki görevi devam etmekteyse haklarında herhangi bir işlem başlatacak mısınız?
  • Raporda belirtilenin yaklaşık 5 katı büyüklüğünde ağacın rant üretmek amaçlı kesildiği iddiaları bakanlığınızca nasıl değerlendirilmektedir?
  • İstanbul’da bozulan ısı dengesi sorununun giderilmesi üzerine bakanlığınızın projeleri, çalışmaları var mıdır?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu