ManşetTBMM Faaliyetleri

MEB Tarafından Hazırlanan ve Başı Açık Kadınları Kötü, Kapalı Kadınları İyi Gösteren Skandal Kitap İle İlgili Soru Önergemize Bakanlıktan Yanıt Geldi

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan ve kamuoyunda tepkilere neden olan kılavuz kitapta, doğru ve yanlış davranışlarla ilgili hazırlanan görsellerde başı açık kadınların çocuklara şiddet ve istismar uygulayan, türbanlı kadınların ise çocuklara şefkat gösteren kadınlar olarak resmedilmesi ile ilgili hazırladığımız soru önergesine Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK’tan yanıt geldi.

Sorularımız ve gelen yanıt aşağıdaki gibidir.


 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Aşağıda belirtilen soruların Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK tarafından anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

   

 

Bakanlığınız tarafından doğal afet, terör, göç, intihar, ölüm ve istismar gibi travmatik olaylar karşısında yürütülen önleme hizmetlerinin programları yenilenmiş ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde yapılan çalışmalar kapsamında, “Psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale ekipleri” kurulması kararlaştırılmıştır.

Bakanlığınızın Psikososyal Destek Programı eğiticileri tarafından hizmet içi eğitim kapsamında açılan, “Psikososyal Destek Programı Uygulayıcı Eğitimleri” hazırlanmış, eğitimi başarı ile tamamlayan rehberlik öğretmenlerine, “Psikososyal Destek Programı Uygulayıcısı” unvanı verilmiş ve öğrencilere yaşadıkları travmalar konusunda destek olacak rehber öğretmenler için bir de kılavuz kitap hazırlanmıştır.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan söz konusu kılavuz kitapta, travma türlerine ilişkin önleyici etkinliklere yer verilmiştir. Kitabın, “Cinsel İstismar” başlığı altında olumlu ve olumsuz davranışlara örnek olacak resimler çizilmiştir. Küçük yaştaki çocuğu muayene eden başı kapalı bir doktora ilişkin resimde, muayene olan çocuk ve ailesinin mutlu şekilde yansıtıldığı görülmektedir

Yine, anılan kitapta “Doğrular ve Yanlışlar” etkinliği altında da çocuğunu öpen, şefkatle sarılan anne görseli paylaşılmıştır. Görseldeki anne başı kapalı (türbanlı) şekilde yansıtılmış, ancak, bir başka resimde ise çocuğu öpmeye çalışan başı açık yetişkin bir kadın ve bu girişim karşısında hoşnut olmayan çocuk resmedilmiştir. Bu resmin hemen altına ise çocuğunun başını okşayan kapalı bir annenin çizildiği resim yerleştirilmiştir.

Bahse konu kitapta, doğru ve yanlış davranışlarla ilgili hazırlanan görsellerde başı açık kadınların çocuklara şiddet ve istismar uyguladığı, başı kapalı kadınların ise çocuklara şefkat gösteren kadınlar olarak resmedilmesi dikkat çekmektedir.

Uzmanlar verilen bu subliminal mesajın çocukların bilinçaltında, ‘Türbanlı kadınlar iyi, açık kadınlar ise kötü” algısı yaratabileceği uyarısında bulunmuşlardır.

Elbette birkaç resim ile böyle bir algının oluşması beklenmese de bu tip olgular üst üste geldiği zaman çocukların zihnine öyle bir algının yerleşebileceğine dikkat çekmişlerdir.

Bu yaşananlar sistemli şekilde adım adım uygulanan bir sürecin parçasıdır. Bu görseli çizenlerin, başı açık kadını “kötü” başı kapalı kadını ise “iyi” davranış görselinde kullanması bilinçli bir tercihtir ve giyim veya yaşam tarzına göre ayrıştırıcı bir yaklaşım olduğu apaçık ortadadır. İnanç ekseninde toplumsal ayrıştırmayı ön plana çıkararak algı yaratma amaçlarından bir tanesi ile daha karşı karşıya olduğumuz görülmektedir.

Bütün bunlara göre;

  1. Bu kitabın görsellerini hazırlayanlar hakkında bir soruşturma başlatılacak mıdır?
  2. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan bu tür kitaplar Bakanlığınızca denetlenmekte midir?
  3. Böyle bir denetleme mekanizması var ise söz konusu kılavuz kitapta yer alan ve olumsuz algı oluşmasına sebep olabilecek yaklaşımlara göz yuman sorumlular hakkında bir inceleme başlatılmış mıdır?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu