Ormanı Yakanlara, Yakılan Ormanları Söndürmeyenlere ve Söndürülmesini Engelleyenlere Lanet Olsun

HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU Orman yangınlarıyla ilgili verilen araştırma önergesi üzerine konuştu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Verilen önerge üzerine söz almış bulunuyorum. Maden şirketleri, imara açılan araziler, mermer ve taş ocakları gerekçesiyle birçok ormanlık alanın tahrip edildiğini, yok edildiğini biliyoruz. Bizler doğanın efendisi ya da hâkimi filan değiliz, bizler doğanın bir parçasıyız ve aynı zamanda bütün bu ekosistemin de parçasıyız. Bu ekosistem yani ormanların da içerisinde olduğu bütün bu doğadaki ekosistem, bütün yaşamsal alanlar bütün canlılara ait yani insan onlardan üstün filan değil. Dünyada yaşayan bütün canlıların ortak alanıdır buralar. Dolayısıyla bu meselelere bakarken de insanların menfaatleri doğrultusunda değil, bütün canlıların menfaatleri doğrultusunda bakmak lazım….

Kenanoğlu’ndan İBB’nin Duvar Bahçeleri Kaldırma Kararına Destek

Ali Kenanoğlu’ndan İBB’nin Duvar Bahçeleri Kaldırma Kararına Destek HDP İstanbul Milletvekili TBMM’de yaptığı konuşmayla İstanbul Büyükşehir Belediyesinin maliyeti ve bakımı hayli yüksek olan otoyol kenarlarındaki duvar bahçelerinin kaldırılması kararına destek verdi. “Ormanları katledenlerin “Yeşil alanlar yok ediliyor.” diye tepki göstermesi samimi değildir” —————————————————————————————————– ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi “dikey bahçe” veya “duvar bahçe” diye bilinen, otoyolların kenarlarındaki duvarlara uygulanan peyzajları kaldırma kararı aldı. Bunların yerine “grafiti” denilen çalışmalar yapılmaya başlandı. AKP döneminde yapılan dikey bahçelerin metrekare maliyeti 1.280 lira; toplam 44.283 metrekare alan var, toplam maliyetse 56 milyon 682 bin lira ediyor; yıllık gideriyse 12 milyon lira. Toplam harcanan rakam ne diye baktığımızda, imalat ve bakım…

Balıkesir/Balya Koyuneri Köyünün Tarım Arazilerinin Yok Edilmesine Kim Dur Diyecek?

HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Balıkesir/Gönen/Çatak köyünde rezervi düşük kömür madenini işleten Metehan Madencilik Har. Tic. Ltd. Şti. ünvanlı firmanın, Balıkesir/Balya Koyuneri köyünün tarım alanlarına usulsüzce pasa çöpü döktüğü, döktüğü bu atıklarla köye ait sulama göletini doldurduğu, köylülere ait ekilebilir tarım arazilerinin derenin kirlenmesi nedeniyle sulanamadığı, kasten çevreyi kirletme suçu işleyen şirketin bu faaliyetleri hakkında yanıtlanması istemiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e soru önergesi verdi. Soru önergesi metni aşağıdadır.       TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA    Aşağıda belirtilen soruların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DÖNMEZ tarafından anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.                                                                                                                         …

Kapitalizm, gölgesini kiraya veremediği ağacı kesip satar

  TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu alt komisyonunda HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Enerji Piyasası ve Madencilik Kanunu‘yla ilgili değişiklik öngören torba yasa teklifiyle ilgili itirazlarını dile getirerek bu teklifin geri çekilmesi gerektiğini ve alt komisyona davet edilmeyen çevre örgütlerinin de dinlenmesi gerektiğini ifade etti. Konuşma tutanak metni aşağıdadır. 13.10.2020 tarihli SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Öncelikle, herkese saygılarımı sunuyorum. Şu itirazımızı belirtmek isterim: Evet, bu alt komisyon konuyla ilgili, alakalı kurumların, kuruluşların, kamuoyunun, kamuoyunda bu konuya duyarlı temsilcilerin görüşlerini ifade etmesi açısından, komisyon üyelerine bunları bildirmesi ve tutanaklara geçmesi açısından kurulmuş bir alt komisyondur. Komisyona çağırılacak…

Kurumlardan Torba Enerji Kanununa Gelen Görüşler

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülen “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili komisyona sunulan kurum görüşleri: 1- Ekoloji Birliği Görüşü 2- TEMA Vakfı Görüşü 3- Çanakkale Kent Konseyi Görüşü 4- TÜSİAD 5- ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ 6- ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 7- EGEÇEP – Ege Çevre Platformu 8- MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI 9- TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI JEOTERMAL KOMİSYONUNUN 26. VE 27. MADDEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ   ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU Söz konusu kanun teklifi, aşağıda yer alan kanunlarda değişiklik öngörmektedir: 3065 Sayılı KDV Kanunu 3213 sayılı Maden Kanunu 4646 sayılı Doğal…

HDP’NİN ALEVİ VEKİLLERİNDEN SÜLEYMAN SOYLU’YA KERBELA CEVABI

Kerbela zalimlerin değil mazlumların destanıdır! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’ye yönelik Kobani operasyonun neden 6 yıl sonra yapıldığına yönelik eleştirilere, “6 yıl geçmişmiş de, neden yargı bugün bakıyormuşmuş da, neden böyle yapıyormuş da. Yüzlerce yıl geçti Kerbela’yı unuttuk mu?” diyerek cevap vermiştir. Bizler HDP içerisinde siyaset yapan, HDP’nin Alevi politikalarını görünür kılan ve Alevi örgütlenmesinde hizmet ettikten sonra Parlamentoda vekillik yapan halkın vekilleriyiz. Yaşamımız boyunca Kerbela ağıtlarıyla ibadet edip Kerbela’nın zalim katliamcısı Yezit’e lanet okuyarak bu günlere geldik. Kerbela insanlık tarihinin ve İslam coğrafyasının gördüğü en can alıcı, sonraki tarihi süreci belirleyici katliamlardan birisidir. Bu katliamın iki sembol ismi vardır. Birisi Kerbela katliamının zalimi Yezit diğeri ise Kerbela katliamının mazlumu…

Karadenizdeki sel felaketlerine “doğal afet” denilerek geçilemez!

HDP GRUBU ADINA ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Samsun’un Çarşamba, Terme ve Salıpazarı ilçeleri ile Giresun’un Dereli, Yağlıdere, Doğankent ilçelerinde 21 ve 22 Ağustosta meydana gelen ve çok büyük bir yıkıma dönüşen, 15 vatandaşımızın da yaşamını yitirdiği bu sel felaketi üzerine verilen önergeyle ilgili olarak partimiz adına söz almış bulunuyorum. Sel felaketlerine “doğal afet” denilerek geçilemeyeceğini yaşadıklarımız bize her gün bir kez daha hatırlatıyor, bir kez daha ispatlıyor bunları. Biz biliyoruz ki doğa rahat bırakılsaydı, dengesi bozulmasaydı bu felaketler yaşanmayacaktı. Vadi planlaması yapılmadan, etki değerlendirmeleri yapılmadan inşa edilen HES’lerin sonucu bu felaketler oluşmaktadır. Derelerin kenarlarına kurulan taş ocakları bu felaketlere yol açmaktadır. Doğanın…

Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanunu Üzerine Komisyon Konuşması (TBMM)

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşları ve hazırundaki arkadaşları, herkesi saygıyla selamlıyorum. Yeni yasama yılının Meclisimize ve Komisyonumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ancak yaşadıklarımız demokrasi, hak ve özgürler açısından çok da hayırlı bir döneme girdiğimizi göstermiyor zira partimize yönelik operasyonlar çeşitli bahanelerle sürdürülüyor ve halkın iradesine yönelik millet iradesi gasbedilmeye devam ediliyor. Bu arada Komisyon üyelerinden bahsedildi. Bizim de Komisyon üyemiz 3’tü bu Komisyonda. Sayın Musa Farisoğulları, Enis Berberoğlu ve Leyla Güven’le birlikte vekilliği düşürülerek Komisyondan da düşmüş oldu. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi, bütün bu koşullar içerisinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nu görüşüyoruz. Öncelikle kanunun yapım şekline yönelik eleştirilerimiz var, bunu dile getirmek istiyorum. Kanun bize 1…

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun kurduğu alt komisyon toplantısı 13 Ekim 2020 Salı Saat 10:00’da yapılacak ve ilgili STK’lar komisyonda görüş bildirebilecek.   ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ   MADDE 1- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 41- 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamındaki devirler katma değer vergisinden müstesnadır. Bu kapsamda yapılan işlemler için yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla giderilemeyen vergiler iade edilmez. Hazine ve Maliye Bakanlığı istisna uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”  …

Kenanoğlu, Hacıbektaş’a Bağlı Köylerde Yapılmak İstenen Maden Ocağı Faaliyetlerini Meclis Gündemine Taşıdı

HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Nevşehir Hacıbektaş’a bağlı Karaburç ve Karaburna köyleri arasında bazalt maden ocağı işletilmek istendiği, “ÇED gerekli değildir” kararı verilen ve iki köyün ortasındaki bir noktada başlatılan bazalt ocağının hemen dibinde bulunan tarihi Karaburna Kalesinin de maden ruhsatlı alan içerisinde yer aldığı, Karaburna Kalesi’nin 2800 yıllık Hitit yazıtlarının bulunduğu 1. derece arkeolojik sit alanı içeresinde olduğunu hatırlatarak yanıtlanması istemiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e soru önergesi verdi. Soru önergesi metni aşağıdadır.       TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA    Aşağıda belirtilen soruların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DÖNMEZ tarafından anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz…