Ülkedeki ekolojik yıkımın sebebi olan HES’lere destek verilmek isteniyor!

Enerji Piyasası ve Madencilik Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifinin komisyon görüşmeleri sırasında Yenilenebilir Enerji Kanunu’yla ilgili 12. ve 22. maddelerde söz alan HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, bu madde önerileriyle atık lastiklerin ‘yenilenebilirlik’ adı altından çıkarılması gerektiğini ve ülkedeki ekolojik yıkımın sebeplerinden biri olan HES’lere yeni desteklerin verilmemesi gerektiğini ifade etti. Kenanoğlu’nun konuşma tutanak metinleri aşağıdadır. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığına Görüşülmekte olan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 12’nci maddesiyle getirilmek istenen değişikliğin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. Ali Kenanoğlu İstanbul   BAŞKAN MUSTAFA ELİTAŞ – Sayın Kenanoğlu, buyurun. ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, 12’nci maddeyle,…

Yurtdışında kurulan şirketler denetim mekanizmalarından uzak tutulmak isteniyor!

Enerji Piyasası ve Madencilik Kanunu‘nda değişiklik öngören kanun teklifinin komisyon görüşmeleri sırasında Doğalgaz Kanunu‘yla ilgili 9. maddede söz alan HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, bu madde ile yurtdışında kurulan petrol, doğalgaz ve madencilik şirketlerinin denetimden uzak tutulmak istendiğini ifade etti. Konuşma tutanak metni aşağıdadır. 21.10.2020 tarihli SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Evet, Sayın Başkan, 9’uncu madde. Bu maddeyle Doğalgaz Piyasası Kanunu’na ek madde eklenerek yurt dışında kurulu şirketlerin Türkiye’deki şube merkezlerinde aynı ortaklık payı ile özel hukuk hükümlerine tabi olarak Cumhurbaşkanı kararı ile ayrı birer şirket kurabilecekleri, altı ay içinde yurtdışındaki şirketlerin her türlü haklarını devir alabilecekleri, talep üzerine Türkiye’deki şubeleri tasfiyesiz…

Yitirilecek doğal ve kültürel zenginliklerimiz asla geri döndürülemeyecek!

Enerji Piyasası ve Madencilik Kanunu‘yla ilgili torba yasa teklifinde Maden Kanunu‘yla ilgili 2.- 3.- 4. ve 5. maddelere dair HDP grubu adına HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu teklifle ilgili eleştirileri ve önerileri ifade etti. Maddelere dair konuşma tutanak metni aşağıdadır. 21.10.2020 tarihli SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – 2’nci madde mevcut durumda hak sahipleri, Hazine ve Maliye Bakanlığına hak edişi olan kişi ve kurumlardan vadesi geçmiş borcun bulunmadığına dair belge getirmek zorundaydı ancak bu maddeyle, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge alınması zorunluluğu kaldırılmaktadır. Yine bu maddeyle, daha önce yatırılmayan ruhsat bedelinin yatırılmayan kısmı, yatırılmayan kısmının 2 katı ruhsat bedeli olarak tahsil edilirken…

Enerji Torba Kanunu (Komisyondan geçmiş hali)

21 Ekim 2020 tarihinde Sanayi Ticaret, Enerji Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülerek kabul edilen ve genel kurula sunulacak olan son kanun metnini ilgili kamuoyunun görüş ve önerilerine sunuyoruz. Konu ile ilgili görüş ve önerilerinizi bu defa da “Genel Kurul” aşamasında dile getirmek üzere talep ediyoruz. Ali KENANOĞLU HDP İstanbul Milletvekili     ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ   MADDE 1- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 41- 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamındaki devirler katma değer vergisinden müstesnadır. Bu kapsamda yapılan işlemler için yüklenilen vergiler,…

Alevi evlerinin işaretlenmesine dair İçişleri Bakanı Soylu’ya soru önergesi

  HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, İstanbul’un Pendik ilçesinde bir Alevi ailenin oturduğu binanın işaretlenmesi ve binaya “Alevilere ölüm” yazılmasına dair 20 Ekim 2020 tarihinde basında çıkan haberler üzerine 2012 yılından bu yana Alevilere yönelik toplam 36 ayrı benzer olayın gerçekleştiğini hatırlatarak yanıtlanması istemiyle 21 Ekim 2020 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU‘ya soru önergesi verdi. Soru önergesi metni aşağıdadır. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA   Aşağıda belirtilen sorularımın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 96. ve 99. Maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.         Alevilere yönelik nefret söylemi ve tehdit rutin şekilde devam etmektedir. Bu rutinliğin yöntemlerinden birisi olan Alevi evlerinin işaretlenmesi…

“Şirketlere imtiyaz, doğaya talan, halka fatura!”

  ‘Enerji Piyasası ve Maden Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair TBMM’ye sunulan kanun teklifinin 20 Ekim 2020 tarihli Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplantısında HDP grubu adına İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu konuştu. Konuşmaya dair tutanak metni aşağıdadır.     ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Evet, alt komisyondaydık aynı zamanda, çalışmaları orada da yürüttük, itirazlarımızı dile getirdik. Tabii, bunların en başında da, burada yine gündeme getirilen ve konuşmacıların da söylediği gibi çevre örgütlerinin Komisyona davet edilmemesi, yazılı sunulan görüşlerin de Komisyon aşamasında herhangi bir işe yaramaması yani dikkate alınmaması meselesidir. Bunlara ayrıca konuşmamda değineceğim. Bu kanun, enerji ve maden şirketlerine imtiyaz, doğaya talan, halka fatura…

Kenanoğlu: HDP’yi sahiplenme demokrasiyi sahiplenmedir

İktidar bloğunun tüm eleştiriler karşısında “devlet, bayrak, millet” argümanına sarıldığına dikkati çeken HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu, baskıdan en çok nasibini alan partilerinin sahiplenmenin, ülke demokrasisini sahiplenme anlamına geldiğini söyledi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) başta olmak üzere sol örgüt ve parti üyelerine dönük gözaltı operasyonları son sürat devam ediyor. Hemen hemen her gün birçok kentte onlarca kişi gözaltına alınıp, tutuklanıyor. Bunun yanı sıra sivil toplum ve meslek örgütlerine dönük baskı da her geçen gün artıyor. Gözaltına alınanlar, tutuklananlar ve baskıya maruz kalanların birçoğu ise “terör” ve “terörist” kavramları üzerinden kriminalize edilerek, hedef gösteriliyor. Baskı ve gözaltılar dan en çok nasibini alan HDP’nin İstanbul milletvekillerinden Ali Kenanoğlu, son süreçte yaşananları değerlendirdi. ‘Barış…

HDP’li vekillerden Adalet ve İçişleri bakanlarına soru önergesi

  HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu’nun da arasında yer aldığı HDP Meclis Grubu, Kobane protestoları sırasında yaşamını yitiren 43 kişiye ilişkin olarak Adalet ve İçişleri bakanlarından bilgi talep etti. Kenanoğlu, Kobane protestoları sırasında 17 yaşındayken İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde polisin attığı gaz kapsülünün başına çarpması sonucu 10 Nisan 2015 tarihinde yaşamını yitiren Serhat SAVAŞ‘a dair yanıtlanması istemiyle Adalet Bakanı Abdulhamit GÜL ve İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU‘ya soru önergesi verdi. Soru önergesi metni aşağıda yer almaktadır. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA   Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Abdulhamit GÜL tarafından Anayasanın 98’ inci ve TBMM İçtüzüğünün 96’ncı ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.     IŞİD’in Kobane saldırılarına karşı yapılan…

Çanakkale’deki kaçak RES ile ilgili soru önergesi

  HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Çanakkale’de faaliyet yürüten SONE Enerji’ye ait Gelibolu Rüzgar Enerji Santrali’nin mühürlenmesine rağmen kaçak bir şekilde faaliyetlerine devam etmesine dair yanıtlanması istemiyle 16 Ekim 2020 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e soru önergesi verdi. Soru önergesi metni aşağıdadır.   TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA Aşağıda belirtilen soruların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DÖNMEZ tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.                                                                                                                     Ali KENANOĞLU İstanbul Milletvekili       Çanakkale’de faaliyet yürüten SONE Enerji’ye ait Gelibolu Rüzgar Enerji Santrali’nin (RES), daha önce kaçak olduğu için mühürlenmesine rağmen arazide mühürleri sökerek çalışmaya devam ettiği belirlenmiştir….

AKP iktidarı Meclisi hiçleştirdi

HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu üzerine Meclis’te yaptığı kürsü konuşması Sayın Başkan, sayın Genel Kurul; herkesi saygıyla selamlıyorum Evet, kanun üzerinde görüşüyoruz, bu kanun esas olarak bütçelemedeki fonksiyonel sınıflandırmayı ortadan kaldırıyorlar ve yerine performans esaslı bütçe sınıflandırmasını benimseniyor. Yani burada mevcut yöntem yerine başka bir yöntem benimseniyor. Mevcut yöntem ne getiriyor? Kamu faaliyetlerinin türünü göstermekte, faaliyetlerin ve faaliyetlere yönelik harcamaların zaman serileri boyunca izlenmesi ve uluslararası karşılaştırma yapma imkânlarını sağlamaktadır. Yani bu imkânları ortadan kaldıracak ya da bu imkânları zorlaştıracak başka bir sınıflandırma yöntemi benimseniyor. Baktığınız zaman, işin özü, hesap vermeyi ortadan kaldıran ya da hesap vermeyi zorlaştıran, hesap verdiğiniz zaman teknik olarak buna…