Konuşmalar

Polis şiddeti vakalarına ilişkin konuşan Kenanoğlu: “Yaptığınız işe çetecilik denir!”

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, polis şiddeti vakalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda gündeme getirdi. Hasta ve tutsak yakınlarının adalet nöbeti eylemine yönelik polis saldırılarını ve 2014 yılında Uğur Kurt’un Okmeydanı Cemevi bahçesinde polis kurşunuyla öldürülmesini hatırlatan Kenanoğlu, cezasızlık uygulamalarına dikkat çekerek “Hukukun ortadan kaldırıldığı bir polis devleti uygulamasıyla karşı karşıyayız” dedi.

Konuşma videosu ve tutanak metni aşağıda yer almaktadır. 


Dönem: 27 Yasama Yılı: 6 Tarih: 8.11.2022 Birleşim: 23 Ham Tutanak Sayfası: –

Konuşmacı: ALİ KENANOĞLU Seçim Çevresi: İSTANBUL

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Burada sayın vekiller tabii ki polislerin yaşamış olduğu sıkıntılar, sorunlar ve yaşamış oldukları mağduriyetlerden bahsettiler, ben de polislerin yaşatmış olduğu mağduriyetler üzerinden birtakım şeyler anlatmak istiyorum. İstanbul Milletvekiliyim. İstanbul’da hasta tutuklu yakınları basın açıklamaları yapıyorlar her hafta Çağlayan Adliyesi önünde, yapmak istiyorlar daha doğrusu. Çocukları hapiste, hasta, hasta tutuklular var ve bunların gerekli sağlık koşullarına kavuşturulması gerekiyor, birçoğunun serbest bırakılıp dışarıda tedavi edilmesi gerekiyor. Ağır hastalar var, işte, Adli Tıp Kurumunun raporları, bu hasta tutsakların, tutukluların durumlarını çokça tartıştık burada, onun detayına girmek istemiyorum ama polisin buradaki tutumu, her hafta bu basın açıklaması İstanbul’un neresinde yapılırsa yapılsın, yapılmak istenirse istensin mutlaka engelleniyor ve sadece engelle bırakılmıyor. O anneler, yaşları çok da ileri olan bu anneler ters kelepçeyle gözaltına alınıyorlar ve -kendi beyanları- orada darp da ediliyorlar yani gözaltı aracında hastaneye götürülürken birçok yönüyle de darp da ediliyorlar.

Şimdi, İstanbul’da farklı bir uygulama var. İstanbul’daki polisin uygulamalarına karşı yapılan şikâyetler sonucunda herhangi bir soruşturma, kovuşturma da yok. Özellikle bir isim var, hani niye bu terfi ettirilmiyor diye şaşırıyorum. Emniyet Müdürlüğünde görevli Hanifi Zengin; ismi çok tartışılıyor İstanbul kamuoyunda, bütün basın biliyor, bütün demokratik kitle örgütleri bunu biliyor ve bu şahsı tanıyorlar çünkü kendisi bütünüyle gazetecileri, demokratik kitle örgütlerini, halkı tehdit eden bir yapıya sahip, hakaret eden bir yapıya sahip ve kendisiyle ilgili çok sayıda şikâyet olmasına rağmen hakkında herhangi bir soruşturma açılmıyor. Burada devletle çeteleri birbirinden ayıran şey hukuktur değil mi yani? Sonuçta siz eğer hukuki birtakım zeminler üzerinden bu işleri yapmıyorsanız yaptığınız işe “çetecilik” denir. Zaten hani uluslararası literatürde de her tarafta bu anlatılır ve bilinir. Şimdi, burada hukuk yok İstanbul’daki Emniyetin uygulamalarında hani sadece İstanbul’dan ibaret? Tabii, o da değil yani ama tümüyle hukukun ortadan kaldırıldığı bir polis devlet uygulamasıyla karşı karşıyayız. Şimdi, geçen hafta çok tartışıldı burada, cemevleri yasası ve “Aleviler için şöyle iyi şeyler yapıyoruz, böyle iyi şeyler yapıyoruz.” diye övünüldü ama ben size bir isimden bahsedeceğim şimdi, bu isim Uğur Kurt’un Okmeydanı Cemevi avlusunda katledilmesinden sorumlu olan kişi. Bununla ilgili disiplin soruşturması yapılmasına ilişkin rapor hazırlanıyor ama raporu hazırlayan emekli ediliyor. Kendisi kim bu kişi? Şu anda Ankara Emniyet Müdürü olan Servet Yılmaz. Yani Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz Okmeydanı Cemevi avlusunda Uğur Kurt’un katledilmesinden sorumlu bir kişidir. Rapor var hakkında ama buna rağmen terfi ettiriliyor, raporu işleme konmuyor.

Şimdi, korunup kollanan bir emniyet mensubu, bir kolluk güçleri var bütün bu kolluk, korumalar tabii ki bir hukuk devleti, bir anayasa, bir yasa devleti olmaktan çıkartıp bir çete uygulamasına sebebiyet verdiğini ifade etmek istiyorum. Şimdi, Iğdır Vekilimiz Habip Eksik’e yönelik yapılan darp işlemini, bacağının kırılma işlemine İçişleri Bakanı diyor ki: “Siz yaptınız.” Yani bu kadar da utanmaz, bu kadar da hakikatleri gizleyebilecek şekilde pervasızca bizi de suçlayabiliyorlar. Yani kendi vekillerimizi, kendi partililerimizi, kendi vekilimizin ayağını, bacağını kırmakla bizi suçlayabiliyorlar. Yani bu kadar pervasız da olabiliyorlar.

Değerli arkadaşlar, polislerin sonuçta uluslararası birçok alanda ve Uluslararası Af Örgütü’nün yapmış olduğu önermeler de var. Yani polislerin çalışma şekilleriyle ilgili bütün bunlara baktığınız zaman esasında bir hukuk devleti çerçevesinde, hukuk devleti normları içerisinde kalmaları gerektiğini ifade eden önermeler, maddeler de var.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurun.

ALİ KENANOĞLU (Devamla) – Başkanım, bitiriyorum.

Bunları bir internet arama motoruna girdiğiniz zaman hepsi karşınıza çıkar ama bizdeki uygulamalar bütün bunlara yönelik değil, tam bir cezasızlık politikası içerisinde, bir polis devleti uygulaması içerisinde yürütülüyor. Gazeteciler, iktidara karşı hak arayan, bunun için sokaklara çıkan, basın açıklaması yapan herkese karşı aynı şekilde bir darp uygulaması söz konusu Türkiye’nin her tarafında. Öncelikle, polislerin hukuk çerçevesinde kalmasını sağlayacak adımların atılması gerekir. Bu konuda da tabii ki Hükûmetin sorumluluğundadır bu alan. Hükûmeti bu sorumluluğa davet ediyorum.

Teşekkür ediyorum. (HDP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu