Soru Önergeleri

Sayıştay raporlarına yansıyan MSGSÜ’deki usulsüzlükler Meclis gündeminde

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, 2021 Sayıştay Denetim Raporları’nda tespit edilen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi‘ndeki toplam 11 usulsüzlüğü Milli Eğitim Bakanlığı‘na verdiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Daha önceki Sayıştay raporlarına yansıyan birçok usulsüzlüğün çözüme kavuşturulmadığını belirten Kenanoğlu, Resim ve Heykel Müzesi malzeme sicil raporunda kayıtlı 12.924 taşınırdan 404’ünün müzede fiili bulunmadığına ve bu eserlere ilişkin tutulan kayıtların da sahte olduğuna dikkat çekerek “Kayıp, çalınan ve sahte olan eserlerle ilgili sorumluların tespit edilerek haklarında işlem başlatılacak mıdır?” diye sordu.

Soru önergesi metni aşağıda yer almaktadır. 


 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Aşağıda belirtilen sorularımın Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

 

 

 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporuna göre; Üniversitenin uygulamakla yükümlü olduğu amir mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi gereken görevler arasında 11 adet usulsüzlüğün yapıldığı tespit edilmiştir.

Söz konu usulsüzlükler arasında; Resim Heykel Müzesi taşınır kayıtları üzerinden yapılan denetimler esnasında Resim ve Heykel Müzesi malzeme sicil raporunda kayıtlı 12.924 taşınırın kaydı bulunduğu, kayıtlı taşınırlardan Resim ve Heykel Müzesi malzeme sicil raporunda kayıtlı resim ve tablolardan;

 • 404 adedinin müzede fiili olarak bulunmadığı,
 • Müzede bulunmayan 404 adet resim/tablodan 23 adedi ile ilgili “kayıp”, 7 adedi ile ilgili “demirbaştan düşülmüş”, 4 adedi için “çalınan” şeklinde açıklama yapıldığı ve bunlardan ayrı olarak bir tablonun da kayıtlarda “sahte” şeklinde bulunduğu,
 • Yukarıda bahsedilen, kayıp, çalınan ve sahte şeklinde açıklama yapılan eserlerin dışında bu kapsamda başka eserlerin bulunup bulunmadığının araştırılması/sayımı için ilgili sanat alanında uzman kişilerden oluşturulan Komisyonun halen çalışmasını tamamlamamış olduğu,

tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, bir önceki yıl tespit edilen Üniversiteye Ait Taşınmazların Tapu Kayıtlarında Cins Tashihlerinin Yapılmaması ile Kayıp, Çalıntı veya Diğer Kurumların Kullanımında Olan Eserlerin Resim Heykel Müzesinde Kayıtlı Görünmesi gibi usulsüzlüklerin ise 2021 yılında da düzeltilmediğine dikkat çekilmiştir.

Bu bağlamda;

 1. Tüketim Malzemelerinin Çıkış İşlemleri Neden Süresi içinde Yapılmamıştır?
 2. Yapım İşi Hakediş Ödemelerinin Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı Yerine Neden Doğrudan Varlık Hesabına Kaydedilmiştir?
 3. Tarihi Yapılar ve Sergi Alanları İçinde Üçüncü Kişiler Tarafından Yapılan Sergi, Reklam, Çekim ve Diğer Etkinlikler için Neden Kira ve/veya Belirli Bir Ücret Alınmamaktadır?
 4. Doğrudan Temin Usulüyle Yapılan Alımların Bir Kısmında Neden Yasaklılık Kontrolü Yapılmamıştır? Bu Alımlar Elektronik Kamu Alım Platformuna Neden Tam ve Düzenli Olarak Girilmemiştir?
 5. Taşınır Kayıtları Neden Mevzuata Aykırı Uygulamalar Bulunmaktadır? Müzede fiili olarak bulunmayan 404 eserden, kayıp, çalınan ve sahte olan eserlerle ilgili sorumluların tespit edilerek haklarında işlem başlatılacak mıdır?
 6. Üniversiteye Ait Taşınmazların Tapu Kayıtlarında Cins Tashihleri Neden Yapılmamaktadır?
 7. İç Denetim Sonuçları İç Denetim Koordinasyon Kuruluna Neden Gönderilmemektedir?
 8. Sinema-TV Uygulama ve Araştırma Merkezindeki Film Arşivi ile Diğer Eser ve Taşınırlar Sağlıklı Saklama Koşullarına Uygun Bir Ortama Neden Halen Aktarılmamıştır?
 9. Nakit Teminatların İadesinde Dönemsellik İlkesine Neden Uyulmamaktadır?
 10. Peşin Ödenen Geçiş Ücretleri İçin Gelecek Aylara ve Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesapları Neden Kullanılmamaktadır?
 11. Kamu İhale Kurulunun Uygun Görüşü Alınmadan Kamu İhale Kanunu’nda Belirtilen Sınırın Üzerinde Neden Alım Yapılmaktadır?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu