Soru Önergeleri

Kırklareli’nde Bulunan Koruma Altındaki Mağaraların Yanındaki Kalker Ocağı Faaliyetleri Durdurulsun

HDP İstanbul Mv. Ali Kenanoğlu, Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Sergen köyünde kurulması planlanan kalker ocağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle hazırladığı soru önergesini meclis başkanlığına sundu. 

Kenanoğlu, önerge kapsamında, ÇED raporunda görmezden gelinmiş olmasını da hatırlatarak, kalker ocağının 50 metre yakınında zengin yer altı habitatına sahip ve 9 farklı yarasa türüne ev sahipliği yapan mağaraların olduğuna ve maden faaliyetlerinin başlatılması durumunda yarasa popülasyonunun negatif yönde etkileneceğine değindi. 


 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen soruların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat KURUM tarafından anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü ’nün 96. ve 99.maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Ali KENANOĞLU

İstanbul Milletvekili

 

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Sergen köyünde kalker ocağı kurulması yönünde başvurular yapılmış ve ocağın çalışmaya hazır hale gelmesi açısından çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca, dinamit patlatılarak kalker madeninin elde edilmesi de proje kapsamında çalışma metodu olarak belirtilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılan ÇED başvurusunda da belirtildiği üzere, kalker ocağının tarım ve orman alanları sınırları içerisinde kurulması planlanmaktadır.

Ayrıca, kalker ocağının kurulacağı alanın 50 metre yakınında 9 yarasa türüne ev sahipliği yapan Ocak ve Bağlar mağaraları bulunmaktadır. Yarasa popülasyonu açısından son derece büyük önem taşıyan ve koruma altında olan bu mağaralar yarasalar tarafından hem üreme hem de kışlama için kullanılmaktadır. Yine, bölgedeki en önemli yeraltı habitatlarından birisi olan Bağlar Mağarası Türkiye’de ilk kez kayıtlara düşen yarasa türlerine ev sahipliği yapmaktadır.

Hazırlanan ÇED raporunda bahsi geçen mağaralardan söz edilmemiştir. Buradan hareketle, ÇED raporunun yeterli araştırma ve gözlem yapılmadan hazırlandığı ortaya çıkmaktadır.

Buradan hareketle,

  • ÇED raporunun eksik, manipülatif bir şekilde hazırlandığı bakanlığınızca da bilinmekte midir?
  • Gerekli araştırma ve gözlemi yapmadan ÇED raporu hazırlayanlar hakkında herhangi bir inceleme başlatacak mısınız?
  • Eksik ve/veya çarpıtılmış ÇED raporuna rağmen, bakanlığınız koruma altında olan mağaraların yakınında yürütülmesi planlanan ve yarasa popülasyonunun sürdürülebilirliğini negatif yönde etkileyeceği öngörülen bir faaliyetin yürütülmesine yine de müsaade edecek midir?
  • Maden faaliyetin bölgedeki tarım alanları ve ormanlık alanı da kapsayacak şekilde yürütülecek olması düşünüldüğünde bölge ekosistemine vereceği zarar niçin tartışma dışı tutulmaktadır?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu