Soru ÖnergeleriTBMM Faaliyetleri

Araç Kontrol Merkezleri’ndeki aykırılıklara dair soru önergesi

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, 2019 Sayıştay Raporlarına göre; TSE (Araç) Kontrol Merkezlerine altyapı işletmesi işlemleri esnasında, inceleme komisyonu raporlarına istinaden oluşan kararlarda teknik şartnameye aykırılıklar tespit edilmesiyle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK’a soru önergesi verdi.

Soru önergesi metni aşağıdadır.


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Aşağıda belirtilen soruların Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

 

 

 

2019 Sayıştay Raporlarına göre; TSE (Araç) Kontrol Merkezlerine altyapı işletmesi işlemleri esnasında, inceleme komisyonu raporlarına istinaden oluşan kararlarda teknik şartnameye aykırılıklar tespit edildiği görülmektedir.

Şöyle ki; İhale Komisyonunun yanlış yönlendirmesi ile ihale ikinci sıradaki istekli üzerinde bırakılmıştır. Bu durumda birinci ve ikinci tarafından sunulan tekliflere (sırasıyla yüzde 15-59) göre TSE payı yüzde 44 azalmış olmakla yaklaşık (5284441%44) 2325154,04 TL gelir beklentisi kaybı ortaya çıktığı tespit edilmiştir.

 

Bu bağlamda;

  • TSE (Araç) kontrol merkezleri altyapı işletmesi ihalesi işlemleri esnasında neden yasal olmayan inceleme komisyonu raporlarına göre ihaleler sonuçlandırılmıştır?
  • İhale komisyonunun yanlış yönlendirmesi ile ikinci sıradaki istekli üzerine bırakılan ihale sonucunda ortaya çıkan gelir kaybı nedeniyle komisyon üyeleri hakkında bir inceleme başlatılmış mıdır?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu