ManşetTBMM Faaliyetleri

Kenanoğlu, Adaletsiz İnfaz Yasasından Kaç Adli Suçlunun Yararlandığını Adalet Bakanına Sordu

HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, kamuoyunun ölümcül salgın ve cezaevlerinin olumsuz şartlarından ötürü tüm mahkumların tahliyesine yönelik taleplerinin karşılık görmediğini, ancak pek çok adli hükümlünün tahliyesine olanak sağlayan infaz yasasının Meclisten geçmesi nedeniyle, kaç adli hükümlünün tahliye olduğunu, bunların illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımlarını, infaz yasasına dahil edilmeyen siyasi mahkumların sayısını, tahliye edilenlerin kaçının yeniden suç işlediğini, bu yasa nedeniyle meydana gelebilecek tehlikelerin ve olası suçların sorumluluğunun kimde olacağına ilişkin yanıtlanması istemiyle Adalet Bakanı Abdülhamit GÜL’e Soru Önergesi verdi.

Soru önergesi metni aşağıdadır.


 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Aşağıda yer alan soruların, Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit GÜL tarafından, Anayasanın 98.  İçtüzüğün 96. ve 99.  maddeleri uyarınca yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 20.04.2020

 

 

 

 

Toplumda uzun yıllardır beklenti oluşturan ve içerdiği antidemokratik hükümler nedeniyle de evrensel hukuk normlarına uygun bir değişikliği dayatan infaz yasası ile ceza yasalarının ilgili hükümlerine dair bir değişiklik Covid-19 salgının yayıldığı bir ortamda gündeme gelmiştir. Ülke kamuoyunun ölümcül salgının yayılma hızı ve cezaevlerinin olumsuz şartlarından ötürü tüm cezaevlerinin tahliyesine yönelik talepleri karşılık görmezken pek çok hükümlünün tahliyesine olanak sağlayan 7242 Sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 14 Nisan 2020 tarihinde kabul edilmiş ve ardından yürürlüğe girmiştir.

7242 Sayılı Kanunun uygulanması sonucu;

 1. Bugün itibariyle kaç hükümlü, infaz oranlarının ½ uygulaması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilmiştir?
 2. Bazı suç türlerinde infaz oranlarının 2/3’e indirilmesi sonucunda kaç hükümlü cezaevlerinden tahliye edilmiştir?
 3. Bugün itibariyle kaç hükümlü, açık cezaevine geçme hakkını elde etmek suretiyle yasanın öngördüğü izin hakkı kapsamında tahliye edilmiştir?
 4. Bugün itibariyle kaç kadın hükümlü hamilelik yahut küçük çocuğu olması sebebiyle tahliye edilmiştir?
 5. Bugün itibariyle kaç 70 ile 75 yaş üstü hükümlü yasanın uygulanması sonucunda tahliye edilmiştir?
 6. Halihazırda “kasten öldürme” suçundan cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
 7. Halihazırda “cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar” kapsamında cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Suçun fıkralarına göre infaz oranlarının farklılığı nedeniyle tahliyelerin suçun fıkralarına göre dağılımı nasıl olmuştur? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
 8. Halihazırda “göçmen kaçakçılığı” suçundan cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
 9. Halihazırda “taksirle öldürme” suçundan cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
 10. Halihazırda “kasten yaralama” suçundan cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
 11. Halihazırda “zimmet” suçundan cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
 12. Halihazırda “rüşvet” suçundan cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
 13. Halihazırda “kaçakçılık” suçundan cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
 14. Halihazırda “irtikap” suçundan cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
 15. Halihazırda “hırsızlık” suçundan cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
 16. Halihazırda “dolandırıcılık” suçundan cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
 17. Halihazırda “nefret ve ayrımcılık” suçundan cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
 18. Halihazırda “sahtecilik” suçlarından cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
 19. Halihazırda “kumar” suçlarından cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
 20. Halihazırda “ihaleye fesat karıştırma” suçundan cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
 21. Halihazırda “tefecilik” suçundan cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
 22. Halihazırda “çocuk kaçırma ve alıkoyma” suçundan cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
 23. Halihazırda “uyuşturucu” suçlarında cezaevinde olan ve yasanın suç tarihine göre infazda ayrım öngören hükümlerinin tatbiki ile kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
 24. Hâlihazırda kaç kişi TCK-220/6, 7, 8; 302, 314/2, TMK-7 ve 2911 Sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucu cezaevinde bulunmaktadır? Bu oranların yaşa, illere, cezaevlerine ve cinsiyete göre dağılımı nedir? Cezaevinde bulunanların kaçı tutuklu, kaçı hükümlüdür?
 25. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından cezaevinden tahliye edilen yahut açık cezaevinde geçiş hakkı elde etmek suretiyle izin hakkından faydalananların yeniden çeşitli suçlara karıştığına dair haberler kamuoyuna yansımış olup bu bağlamda tahliye edilenlerden kaçı yeniden suç işlemiştir?
 26. Tahliye edilenlerin yeniden suç işleme eğilimleri nazara alındığında ve benzeri suçları yeniden işliyor oldukları gerçeğinden hareketle birlikte değerlendirildiğinde bu yasanın 7242 Sayılı Yasanın toplumda kırılmalara ve zararlara yol açma olasılığı öngörülmekte midir? Geçmişte “Rahşan Affı” olarak bilinen yasanın yürürlüğe girmesi toplumu olumsuz etkilemiş ve bu yasal düzenlemenin bir “hata” olduğu dönemin siyasileri tarafından da itiraf edilmiş olup, bu bağlamda 7242 Sayılı Yasanın yaratacağı olumsuz etkilerin engellenmesi için bir çalışma yürütülmesi gündeminizde olacak mıdır? Aksi halde bu yasa nedeniyle meydana gelebilecek tehlikelerin ve olası suçların sorumluluğu kimde olacaktır?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu