Soru Önergeleri

Balıkesir Edremit Körfezine Dökülen Dere Ve Çaylar Üzerine Baraj Yapılması İle İlgili Soru Önergemize Bakanlıktan Yanıt Geldi.

Balıkesir’in Edremit Körfezi’ne dökülen dere ve çaylar üzerine HES’ler yapılması planlanmış, fakat bölge halkının tepkisi üzerine projeler hayata geçirilmemişti. Ancak, HES’lerin yapılması planlanan bölgelerde DSİ tarafından içme suyu amaçlı barajlar yapılması kararı alınması üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir PAKDEMİRLİ’ye verdiğimiz Soru Önergesine yanıt geldi.

Sorularımız ve gelen yanıt aşağıdaki gibidir.


 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen soruların Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü ’nün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

 

 

Balıkesir’in Edremit Körfezi’ne dökülen dere ve çaylar üzerinde HES’ler yapılmak istenmiş ve fakat bölge halkının tepkisi üzerine projeler hayata geçirilememiştir. HES’ler engellenmiş olmakla birlikte, HES’lerin yapılması planlanan bölgelerde DSİ tarafından içme suyu amaçlı barajlar yapılması kararı alınmıştır.

Ancak, konuya ilişkin yapılan çalışmalar göstermektedir ki inşa edilmesi düşünülen barajların bölge iklimine, su rejimine ve tarımına karşı olumsuz etkileri olacaktır. Suyun toplanması planlanan alanlarda artacak nemlenmeyle birlikte bitki ve hayvan türleri çeşitliliği olumsuz yönde etkilenecektir. Yanı sıra, suyun tutulması sebebiyle suyun sıcaklığı değişmekle birlikte bu değişim nehrin ekosistemini tahrip edecektir.

Balıkesir halkının içme suyu tedarik etmek amacıyla kullandıkları kaynaklar da maalesef bu değişimden nasibini alacaktır. Su kaynaklarının kimyasal karakterini değiştirecek bu barajlar doğal su kaynaklarını tüketen bölge halkının sağlığında bu yanıyla hasarlara yol açacaktır. Ayrıca, barajlar sinekler için uygun üreme yeri olup sıtma vb. hastalıkların önünün açılmasına sebebiyet vereceklerdir.

DSİ tarafından yapılması planlanan barajların yanı sıra, Körfez Bölgesi’nde Ilıca Deresi, Şahinli Çayı ve Mıhlı Çayı üzerinde “dere ıslah çalışması” adı altında yürütülen faaliyetlerin de bölge ekosistemine zarar verecek nitelikte olduğu görülmektedir. Nitekim, meskun bölgelerde derenin taşıdığı katı maddelerin yığılmasını engelleyecek tedbirler alınamadığından koku ve görüntü kirliliğinin oluşması kaçınılmaz bir hal almaktadır. Dere ıslah projelerinin yapılmasındaki esas amaç yağmur sularının olası taşkınlığının önü alınarak denize ulaştırılmalarını sağlamak iken yerleşim bölgelerindeki atıkların derelere deşarj ediliyor olması kirliliğe yol açmaktadır.

Tüm bunlar ışığında,

  • Yapılması planlanan barajların yol açacağı ekolojik tahribatı önlemek adına bakanlığınıza bağlı kurum olan DSİ tarafından ne gibi önlemler alınması düşünülmektedir?
  • Dünya çapında, ekosisteme verdikleri zararların tespit edilmesi üzerine, barajlar devre dışı bırakılırken, ülke çapında yeni barajlar yapılmasının planlıyor olması nasıl açıklanmaktadır?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu