KonuşmalarTBMM Faaliyetleri

Kenanoğlu: “Şoför ve nakliyecilerin sorunlarının çözülmesi gerekiyor”

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, şoför esnafı ve nakliye şirketlerinin karşılaştığı sorunlara ilişkin verilen araştırma önergesi üzerine TBMM Genel Kurulu’nda konuştu. Kenanoğlu, şoför ve nakliyecilerin yaşadığı takograf süresi ve akaryakıt zammı gibi sorunlarının dışında adaletsiz cezaların kaldırılması ve gerekli tesislerin kurulması gibi önemli talepleri Meclis kürsüsünden dile getirdi.

Konuşma metni ve videosu aşağıda yer almaktadır.


Dönem: 27 Yasama Yılı: 4 Tarih: 16.06.2021 Birleşim: 92 Ham Tutanak Sayfası: 160

Konuşmacı: ALİ KENANOĞLU Seçim Çevresi: İSTANBUL

HDP GRUBU ADINA ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Ülkemizdeki taşıma sektöründe faaliyette bulunan şoför esnafı ve nakliye şirketlerinin karşılaştığı sorunlar üzerinde verilen araştırma önergesi üzerinde söz aldım.

Tabii, bu sorunlar, hepimizin malumu olduğu sorunlar. Dijital takograf meselesi çok ciddi bir şekilde kamyoncular, nakliyeciler tarafından sorun olarak iletiliyor. Bu, dört buçuk saat uygulaması ve arkasından kırk beş dakika mola verme meselesinde -ki bunun cezai bir durumu da var eğer zaman dolmazsa- oradaki en büyük sıkıntı, nerede kalırlarsa orada durmak zorunda kalıyorlar. Hani yollarda giderken bazen otobanlarda, yolun kenarında tırlar, kamyonlar falan görüyorsunuz ya, işte onlar, bu nedenle orada beklemek zorundalar ki o süre dolsun, ondan sonra yollarına devam edebilsinler. Tabii, bir de dokuz saat meselesinde, uygun koşullarda mola yerlerinin olmaması da sorunlar arasında.

Araç muayene istasyonlarının hakikaten ne görev yaptığını çok iyi bilmiyoruz. Bunlar öyle on dakika bir muayene… Araç giriyor, öbür taraftan çıkıyor, parayı alıp gidiyorlar. Ortalama 400-500 lira para yani otomobilin ya da kamyonun büyüklüğüne göre.

Şimdi, otoyol ve köprü geçişlerindeki artışları, bunların ne kadar sıkıntı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizler bile özel araçlarımızla giderken bunların ne kadar fahiş fiyatlar olduğunu biliyoruz. Nakliye işi yapan, bu işlerden para kazanan insanların da buradan kaynaklı sorunlarını da görüyoruz.

Akaryakıt zamları ifade edildi, çok ciddi bir sorun.

Tabii, kamyoncu ve şoför esnafının talepleri var, ben bunları ifade etmek isterim, buradan dile getirmek isterim, onların talepleri: Kamyoncular kilometre üzerinden gelir elde etmek istiyorlar. Hani, şöyle bir şey var ya: Bir Maliye Bakanı vardı, şimdi nerede olduğu bilinmiyor, bir televizyon programındaki soruda “Dolar kuru kaç lira?” deyince şöyle demişti: “Dolarla mı maaş alıyorsunuz?” E, dolarla maaş alınmıyor, dolarla para kazanılmıyor ama bütün giderler ve masraflar dolar üzerinden hesaplanıyor. Tabii, bu, kendilerinin işine gelmediği için o şekilde konuşuyorlar.

Vergi, SGK borçlarının düzenlenerek faizsiz olarak taksitlendirilmesini istiyorlar. Akaryakıtta indirim yapılmasını ve çift ceza yazılmamasını istiyorlar. K Belgesi verilirken taban fiyat uygulaması olduğunu ancak hiçbir zaman uygulanmadığını, bunun kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor nakliyeci esnafı. C2 belgeli araçların yurt içinde çalışmasını istemiyorlar. Yanlış kantarlardan dolayı ceza yemek istemiyorlar. Nakliye komisyonculuğu yapan firmaların kendileri kadar denetlenmesini istiyorlar. Yemek, yıkama, lastik tamiri, sanayi işçiliği ve benzeri birçok giderin olduğunu ancak bunların gider olarak görülmediğini, gider olarak işlenmediğini söylüyorlar ve bunun olmasını istiyorlar. Yollarda tesis yetersizliğinden dolayı süreye uyamadıklarını ve dağ başlarında dinlenmek zorunda kaldıklarını ifade edip yeterli dinlenme tesisi yapılmasını istiyorlar.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurunuz efendim.

ALİ KENANOĞLU (Devamla) – Avrupa standartları belgesi isteyenlerden aynı standartlarda ücret talep ediyorlar. Dijital takograf ve veri indirimi uygulamasının kaldırılmasını istiyorlar.

Sonuç olarak, şoför ve nakliyecilerin sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Bu sorunların çözülmesi açısından, araştırma komisyonu kurularak sorunların tespit edilmesi ve arkasından da gerekli yasaların çıkarılarak çözülmesi önemlidir. Biz de bu anlamıyla öneriyi destekliyoruz. (HDP ve CHP sıralarından alkışlar)


akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu