ManşetTBMM Faaliyetleri

Kenanoğlu, Ambalajlı Suların İnsan Sağlığı Açısından Barındırdığı Tehlikeyi Meclis Gündemine Taşıdı

HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Türkiye’de şu anda satışa sunulmuş tüm ambalajlı suların insan sağlığı açısından tehlikeli barındırdığına dikkat çekerek, yanıtlanması istemiyle Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya soru önergesi verdi.

Soru önergesi metni aşağıdadır.


 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Aşağıda belirtilen soruların Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

 

                                                                                                     

Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi, ülkemizdeki ambalajlı su markalarına ait ayrıntılı kimyasal analiz raporlarından hareketle oluşturduğu tabloda, amaçlarının suların rutin olarak yapılan testlerle anlaşılmaya çalışılan mikrobiyolojik kirliliğinden çok ayrıntılı kimyasal terkibinin ne olduğu ve kimyasal kirliliğe maruz kalıp kalmadığının ön plana çıkarılması olarak açıklamıştır.

Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi, hazırladıkları su raporlarına kaynaklık eden tüm verilerin Sağlık Bakanlığı personelince alınmış numuneler olduğu, analizlerinde Sağlık Bakanlığı’nın laboratuvarlarında yapılmış resmi analizler olduğunu belirtmektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın markalara göre farklılıklar gösterse de içerisinde 30’a yakın kimyasal, biyolojik veya radyoaktif kirlilik bulunan suların satışına izin vererek toplum sağlığına zarar verdiği iddia edilmektedir.

Yirmili yaşlardaki sağlıklı bir erişkin için kısa aralıkta zarar vermeyeceği iddia edilen bu dozların, yani suda hiçbir şartta olmaması gereken siyanür ve arsenik gibi toksik maddeleri içeren suların hamilelerin, bebeklerin, kanser ve diğer hastalığa yakalanmış insanların, yaşlıların da içtiği unutulmamalıdır.

 Türkiye’de mide kanseri konusunda dünya birincisidir. Buda işlenmiş gıdalarında yanı sıra adeta birer ‘nitrit’ ve ‘nitrat’ deposu olan suların toplum sağlığını ne hale getirdiğini göstermektedir.

Su, sadece susuzluğumuzu gideren bir madde değil, aynı zamanda vücudun bazı ihtiyaçlarını gideren mineralleri de barından bir besindir. En azından böyle olması beklenir. Ancak Sağlık ve Gıda Güvenliğinin hazırladığı söz konusu raporun tabloları dikkatle incelendiğinde bazı sularda çeşitli minerallerin farklı oranda olmasına karşın; çok sayıda kimyasal ve radyoaktif kirlilik barındırdıkları da görülmektedir.

Bu verilere göre, su markalarının büyük çoğunluğu ulusal ya da uluslararası standartlara uymamaktadır.

Tespit edilen bulgulara göre tam 107 su markasının, bırakınız ideal değerleri ulusal ya da uluslararası standartlardan bir veya birkaçına bile uygun olmadığı görülmektedir. 31 su markası ise TSE ve Yönetmeliğin “nitrit‟ sınırlarını aşıyorlar. Eldeki verilere göre, incelenen su markalarında yaklaşık olarak 30 çeşit kimyasal kirleticiye rastlanıldığı belirtilmektedir. Söz konusu raporun tablosunda veriler ışığında “akrilamid” konusunda, toplam 58 su markasının EPA standartlarına uygun çıkmadığı da açıklanmıştır.

Bütün bunlara göre;

1- Sağlık Bakanlığı, kendi hazırladığı yönetmelikteki hükümlere uymayan suların satışına neden izin vermektedir?

2- İçilemez nitelikte bulunan sularla ilgili ne gibi yasal yaptırımlar uygulanmaktadır?

3- Bu güne kadar yönetmelik hükümlerine uymayan firmalar var mıdır? Bunlar hangileridir? Haklarında nasıl bir işlem yürütülmüştür?

4- Ambalajlı suların verilerinin tüketicilerden saklanması bir suç değil midir? Bu verileri saklayan firmalar hangileridir ve haklarında nasıl bir yaptırım uygulanmıştır?

5- Firmalar, ambalaj etiketlerinde yayınlaması zorunlu olan bilgileri neden yayınlamamaktadırlar?

6- Ambalajlı suların analiz belgeleri İl Sağlık Müdürlükleri tarafından neden yayımlanmamaktadır?

7- İnsan sağlığını ilgilendiren verilerin İl Sağlık Müdürlükleri tarafından ‘ticari sır’ kapsamında gösterilmesi hangi mevzuatta yer almaktadır?

8- Piyasada ambalajlı su olarak satılan kaç marka vardır? Bakanlığınız verilerine göre bunların içilme nitelikleri/değerleri/puanları nedir?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu