KonuşmalarTBMM Faaliyetleri

Ülkedeki ekolojik yıkımın sebebi olan HES’lere destek verilmek isteniyor!

Enerji Piyasası ve Madencilik Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifinin komisyon görüşmeleri sırasında Yenilenebilir Enerji Kanunu’yla ilgili 12. ve 22. maddelerde söz alan HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, bu madde önerileriyle atık lastiklerin ‘yenilenebilirlik’ adı altından çıkarılması gerektiğini ve ülkedeki ekolojik yıkımın sebeplerinden biri olan HES’lere yeni desteklerin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Kenanoğlu’nun konuşma tutanak metinleri aşağıdadır.


Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığına Görüşülmekte olan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 12’nci maddesiyle getirilmek istenen değişikliğin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Ali Kenanoğlu

İstanbul

 

BAŞKAN MUSTAFA ELİTAŞ – Sayın Kenanoğlu, buyurun.

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, 12’nci maddeyle, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’un “Tanımlar ve Kısaltmalar” başlıklı 3’üncü maddesinde tanımlanan “biyokütle” tanımı içerisinde yer alan “atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan ürünler” ifadesi eklenmek istenmektedir. Bu genel tanımın yönetmeliğe girmesi durumunda pirolitik işlenmesi sonucu oluşan yağ ve benzeri ürünlerin biyokütle içinde kullanılması sonucunu doğuracaktır. Alakasız bir şekilde geri dönüşüm adını taşıyan atık lastiklerin işlenmesinin YEKDEM’e dâhil edilmemesi gerekiyor. “Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan ürünler” ifadesi yenilenebilirlik kavramıyla çelişmektedir. Bu maddenin çekilmemesi hâlinde pek çok çevresel ve sağlık sorununa yol açacaktır. Bu nedenle, maddenin teklif metninden çıkarılmasını öneriyoruz.

BAŞKAN MUSTAFA ELİTAŞ – Gerekçesini dinlediğiniz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

12’nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.


Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığına Görüşülmekte olan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılamasına Dair Kanun Teklifi’nin 22’nci maddesiyle getirilmek istenen değişikliğin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Ali Kenanoğlu

İstanbul

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Gerekçeyi ben izah edeceğim.

BAŞKAN MUSTAFA ELİTAŞ – Buyurun.

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, 22’nci maddeyle kanuna ekli I sayılı cetvelde değişiklik yapılarak 10 Mayıs 2019 tarihinden itibaren bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim faaliyetleri kapsamındaki tesislere YEK Destekleme Mekanizması kapsamında uygulanacak fiyatların belirlenmesinin amaçlandığı belirtilmektedir. Maddeyle belirtilen HES’ler bu cetvelden çıkarılmalıdır çünkü HES’ler ülkedeki ekolojik yıkımın sebebidir. Bu cetvelde HES’lerin yenilenebilir enerji kapsamında çıkarılıp RES’lere verilen teşviklere kısıtlama getirilmelidir. Tüm bunlarla birlikte, biyogaz santralleri ve GES’lere hak ettikleri önemin verilmesi gerekmektedir. Bu anlamıyla HES’lere tanınan bu imtiyazların ortadan kaldırılması talebiyle bu maddenin teklif metninden çıkarılmasını öneriyoruz.

BAŞKAN MUSTAFA ELİTAŞ – Bu 10 Mayıs 2019… Niye böyle bir tarih Sayın Bakan Yardımcım?

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKAN YARDIMCISI ABDULLAH TANCAN – Cumhurbaşkanlığı kararı o tarihte çıkmıştı. O tarihten itibaren, bu lisanssızlarla ilgili kendi hangi abone grubundaysa o abone grubundaki aktif enerji bedeli üzerinden… Siz şu anda mesela kendi çatınıza yaptınız, mesken tarifesindeki aktif enerji bedeli neyse onun üzerinden sattığınızın enerjisini alıyorsunuz. Bu zaten uygulanmakta olan bir şey.

BAŞKAN MUSTAFA ELİTAŞ – 10 Mayıs 2019’dan önce neydi?

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKAN YARDIMCISI ABDULLAH TANCAN – 10 Mayıs 2019’dan önce kaynak türüne göre 7,3; 10,5; 13,3…

BAŞKAN MUSTAFA ELİTAŞ – Altı ay geç kurmuşum ben.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKAN YARDIMCISI ABDULLAH TANCAN – Geç kalmışsınız. Yani maliyeti azaltma adına makul bir seviyeye çekmiş olduk ve TL’ye çekmiş olduk.

BAŞKAN MUSTAFA ELİTAŞ – Yani ben Ekimde faaliyete geçtim, 16 Ekim 2019’da faaliyete geçtim.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKAN YARDIMCISI ABDULLAH TANCAN – Ne zaman tesis etmiştiniz Sayın Başkanım?

BAŞKAN MUSTAFA ELİTAŞ – 16 Ekim 2019’da GES kurdum evin damına ben. Demek ki beş ayla kaybetmişim.

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – GES’i destekliyoruz Başkanım.

BAŞKAN MUSTAFA ELİTAŞ – Gerekçesini dinlediğiniz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmemiştir. 22’nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.


akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu