ManşetTBMM Faaliyetleri

İçtiğimiz Sular Ne Kadar Güvenli?

HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Teklifinin görüşülmesi esnasında Parti Grubu adına yaptığı konuşmada; Avrupa Birliği ülkelerine gönderilen ürünlerin güvenliğinden bahsedilirken, hepimizin kullandığı içme sularının büyük çoğunluğunun insan sağlığı açısından olumsuz etkilere sebep olabilecek değerlere sahip olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin Tutanak metni ve konuşma videosu aşağıdadır.


HDP GRUBU ADINA ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Burada, bu kürsüde ürün güvenliği konusuyla ilgili sanayi ürünlerinden bahsedildi, gıda ürünlerinden bahsedildi.

Ben, size suyla ilgili birkaç konudan bahsetmek istiyorum: Şu anda, Mecliste, odalarımızda -hatta baktım biraz önce çay ocağının olduğu bölüme- kullandığımız 2 su firması var -firmaları söylemeyeceğim- onların değerleri var.

Şöyle: “Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Derneği” diye bir dernek var. Bu dernek, Sağlık Bakanlığının verilerini, firmaların kendi açıkladıkları verileri derliyor toparlıyor ve suların içilebilirliği üzerinden bir puanlama yapıyor.

Şimdi, bizim Mecliste, odalarımızda ve burada kullanılan bu 2 su firması piyasada da en çok karşımıza çıkan su firmaları -yani marketlere gittiğimizde en çok karşımıza çıkan su firmaları- maalesef ki aslında elimizi, yüzümüzü yıkamamızın dahi tehlikeli olabileceği oranlara sahip su firmaları.

Bu veriler çok net bir şekilde kendileri tarafından yapılmamış yani Sağlık Bakanlığının ve firmalarının kendi verileri üzerinden oluşturulmuş bir puanlama var. Yaklaşık 130 firmanın verisi var. 100 firma yani marketlerde gittiğinizde bulduğunuz firmalar -o damacana suları satan firmalardan 100 firma- verilerini tüketiciden saklıyor ve hiç açıklamıyor; açıklayan 130 firma içerisinden 107 firma standart dışı, 107 firma. Yani baktığınız zaman, aslında, halkımızın marketlere gittiğinde aldığı suları satan yaklaşık sadece 17 firma, artı puan diyebileceğimiz sıfır ve sıfırın üzerinde puan almış; 17 firma dışındaki bütün firmaların puanlama değerleri eksi derecede.

Puanlama neye göre yapılıyor? Puanlama, pH değeri ve bir suyun içerisinde olması gereken maddeler ile kesinlikle olmaması gereken maddelerin bütün oranları alınıyor, hesaplanıyor ve veriler üzerinden liste oluşturuluyor.

Şu anda bununla ilgili Sağlık Bakanlığının ve ilgili firmaların bu durum karşısında… Yani Sağlık Bakanlığının da yetersiz kaldığı, suları denetleyemediği ya da denetlemekten kimisini kaçındığını görüyoruz.

Örneğin 100 firma verisini açıklamıyor ama bunlarla ilgili herhangi bir yaptırımı da söz konusu değil.

Değerli arkadaşlar, bu anlamıyla ben buradan Meclis Başkanlık Divanını da uyarmış olayım. Sizin şu an orada içmiş olduğunuz sularda aynı oranda kanserojen etkisine sahip verilere sahip arkadaşlar.

Bunu Gıda Güvenliği Hareketi Derneğinin “web” sitesinde -ben burada marka açıklamak istemiyorum- sürekli bunlar güncelleniyor ve oralardan hangi suların değerleri ne oranda, bunların hepsine de oralardan bakabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı bu derneğin açıklamasına itiraz etmiş, ancak itirazı şu yönde. Diyor ki: “Siz hangi veriye dayanarak bunu açıkladınız? Veri şu: Sağlık Bakanlığının kendi verisi yani Sağlık Bakanlığının ve firmaların kendi verileri üzerinden açıklanmış değerler.

Dolayısıyla durumumuzun, çoluğumuzun çocuğumuzun, halkımızın içtiği suyun ne olduğu çok net bir şekilde görünce hakikaten tüylerimiz ürperiyor. Eksi 2.500 puanlamasında olan sular var ki dediğim gibi, en çok marketlerde karşımıza çıkan gördüğümüz sular.

Diğer taraftan, bu kanun ne için yapılıyor? Su içecektim aklıma geldi ama mecburen içiyoruz.

NOT : GIDA GÜVENLİĞİ HAREKETİNİN SU RAPORUNU İNCELEMEK İÇİN LİNK >>>> http://www.gidahareketi.org/su/

 

 

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu