Kanun TeklifleriTBMM Faaliyetleri

Kenanoğlu’ndan kanun teklifi: KYK borçlarının silinmesi bir kez daha Meclis gündeminde

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, üniversite eğitimi sırasında öğrenim ve katkı kredisi alıp borcu olan öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının silinmesi amacıyla Meclis Başkanlığı’na “351 Sayılı Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” verdi.

Kanun teklifi gerekçesinde üniversite mezunu olup fiilen iş arayanların sayısının her yıl arttığına vurgu yapan Kenanoğlu, KYK borçlarının çoğunlukla öğrenci aileleri tarafından ödediğine dikkati çekti. Türkiye’de üniversite mezunu her üç gençten birinin işsiz olduğunu ifade eden Kenanoğlu, “İşsizliğin ve hayat pahalılığın sorumlusu olan siyasi iktidar, öğrencileri ve ailelerini yeni bir ekonomik girdabın içine sürüklemektedir.” diye belirtti.

Kanun teklifi metni gerekçesiyle beraber aşağıda yer almaktadır.


 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

 

 

 

 

 

GEREKÇE

Türkiye’de devlet üniversitelerinde okuyan dar gelirli ailelerin büyük çoğunluğu eğitim dönemlerini Kredi Yurtlar Kurumundan aldıkları borçlanma kredileri ile geçirmektedir.

Türkiye’de ekonomik sorunlar her zaman başat konumda olup, bununla bağlantılı işsizlik, yoksulluk ve açlık problemleri her geçen gün büyümektedir. Üniversite mezunu her üç gençten biri işsizlik sorunu ile karşı karşıyadır. KYK borcunu ödeyemeyen öğrenci sayısı 5 milyonu geçmiş, 300 bin civarında KYK borcu olan genç hakkında icra takibi başlatılmıştır.

Devlet okullarında okuyan öğrencilere kredi değil burs verilmelidir. Bugüne kadar kullandırılmış bütün kredi borçları silinmelidir. En az dört yıl boyunca büyük fedakarlıkla okutulan dar gelirli ailelerin çocukları devlete borçlanarak eğitim hayatını sürdürebilmektedir. Ancak, mezuniyet sonrası işsizlik nedeniyle iş bulamayan çocukların kredi borçları çoğunlukla aileleri tarafından ödenebilmektedir. Bu işsizliğin, hayat pahalılığın sorumlusu olan siyasi iktidar, öğrencileri ve aileleri mezuniyet sonrası yeni bir ekonomik girdabın içine sürüklemektedir.

Unutulmamalıdır ki sağlık gibi eğitim de evrensel normlarda temel bir insan hakkıdır ve parayla satılamaz. Üniversite mezunu öğrenciler iş bulup bulmamalarına bakılmaksızın kullandıkları KYK kredilerinin karşılığında yaklaşık 30 bin TL geri ödeme yükümlülüğü altına girmektedir.

Tüm bu nedenlerle, mezuniyet sonrası işsizlik sorunu ile baş başa kalan, devlet okullarında okuyan dar gelirli ailelerin çocuklarının kullandıkları kredi borçları silinerek, bundan sonra verilecek kredilerin/bursların geri ödemesiz olması yönünde (büyüyen bu sorunun çözüme kavuşturulması için) yeni bir düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır.

 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Yüksek Öğrenimde okuyan öğrencilere Kredi değil Burs verilerek eğitimine devam edebilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yüksek öğrenim gören öğrencilere öğrenim bursu verileceği için kredi verilmesini öngören bu maddenin Kanun metinden çıkarılması amaçlanmıştır.

MADDE 3- Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borçları silineceğinden, kredi borcu hesaplanmasını öngören bu maddenin Kanun metinden çıkarılması amaçlanmıştır.

MADDE 4- Kredi kullanan öğrencinin borcu silineceğinden, geri ödeme koşullarını düzenleyen madde metninden kredi ifadelerinin çıkarılması amaçlanmıştır.

MADDE 5- Yüksek öğrenim gören öğrencinin kredi kullanmasına son verileceğinden, kredi masraf payı ibaresinin madde metninden çıkarılması amaçlanmıştır. 

MADDE 6- Yüksek öğrenim gören öğrencilerin kullandıkları kredi borçlarının silinmesine için Kanuna Ek Geçici Madde getirilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 7- Yürürlük maddesidir.

MADDE 8- Yürütme maddesidir.

 

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununun başlığında yer alan “Kredi ve” ibaresi başlıktan ve 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kredi veya” ibaresi metinden çıkarılmıştır.

MADDE 2- 351 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 351 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- 351 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin başlığında yer alan “Kredi” ibaresi başlıktan ve birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Kredi,” ibaresi madde metninden çıkarılmış, ikinci cümlesinde yer alan “Kredi” ibaresi “Burs” şeklinde değiştirilmiş, aynı cümlede yer alan “ve tahsilat” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 5- 351 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “kredilerden alacağı masraf payı ile” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 6– 351 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte öğrenim ve katkı kredisi borcu ödemesi olan kişilerin bu borçları başka bir işleme gerek kalmaksızın silinir. Kredi borçlarına ilişkin olarak daha önce yapılan ödemeler iade edilmez.”

MADDE 7- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu