Konuşmalar

Kenanoğlu: Akaryakıt ürünlerinde KDV ve ÖTV alınmaması gerekiyor!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, akaryakıt ürünlerinden Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi‘nin (ÖTV) kaldırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda konuştu. AKP iktidarı tarafından ÖTV’nin yıllardır asıl amacının dışında bir vergi kalemi olarak kullanıldığını belirten Kenanoğlu, savaş gibi küresel nedenlerden dolayı üst üste zam gelen akaryakıt ürünlerinden de KDV ve ÖTV alınmaması gerektiğini ifade etti.

Konuşma tutanak metni ve videosu aşağıda yer almaktadır.


Dönem: 27 Yasama Yılı: 5 Tarih: 24.03.2022 Birleşim: 71 Ham Tutanak Sayfası: 76

Konuşmacı: ALİ KENANOĞLU Seçim Çevresi: İSTANBUL

HDP GRUBU ADINA ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Tabii, ÖTV’nin akaryakıt ürünlerinde geçici olarak -özel tüketim vergisinin- alınmamasına dayanan bir önerge. Yani buradaki faydanın, zararın araştırılması, ekonomiye yapacağı katkıların araştırılması konusu. Ama özelinde bu ÖTV’nin geçici süreyle de olsa akaryakıt ürünlerinde alınmaması talebi var bunun içinde; biz de bu talebe katılıyoruz, yani kesinlikle ÖTV’nin akaryakıt ürünlerinden kaldırılması gerekiyor.

Şimdi, ÖTV nedir, “özel tüketim vergisi” diye ifade edilen vergi nedir? Lüks tüketim malları ile insanlara ve çevreye verdiği zararlardan ötürü kullanımı teşvik edilmeyen ürünlerden maktu veya oransal olarak alınan tüketim vergisidir. Yani özel tüketim vergisinin amacı budur. Bu özel tüketim vergisi, 2002 yılı Haziran ayında, Avrupa Birliği ilerleme yasaları çerçevesinde, o müktesebat içerisinde çıkartılmış bir yasadır. Esasında, amaç, buradan gelir elde etmek değil yani bu vergiden bir vergi geliri elde etmek, birikim sağlamak, bundan bir kaynak oluşturmak falan değil; amaç, bu ürünlerin… Bu ürünler neler? Bir: Lüks tüketim ürünleri. İki: İnsan sağlığına zararlı ürünler. Üç: Çevreye zarar veren ürünler. Yani bu ürünlerin kullanımını azaltmaya yönelik nedenlerle oluşturulmuş bir vergi bu. Şimdi, peki, bizde böyle mi oluyor? Bizde böyle olmuyor, böyle bir amaç güdülmüyor. Ha, bir vergi kalemi yakalanmış, “Acaba biz buradan ne kadar artı değer alırız, ne kadar hazineye para aktarırız?” Dert buna dönüşüyor bizde. Örneğin düşünün, 99 depreminde özel iletişim vergisi çıkarılıyor; deprem hasarlarını, onun oluşturduğu felaketleri giderebilmek için geçici amaçlı oluşturuluyor. E, ne oldu sonra? Bu devam ediyor, kalıcı hâle getiriliyor ve bu hazineye bir katkı olarak değerlendiriliyor, vatandaştan toplanan bir vergi kalemi hâline dönüştürülüyor. İşte, özel tüketim vergisi de böyle bir şey yani. Esasında bunun bir gelir amaçlı düşünülmemesi gerekirken bu hâle getiriliyor.

Şimdi, biz, şunu söylüyoruz, diyoruz ki: Akaryakıttan ÖTV alınmasın. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü artık akaryakıt meselesi hayatın her alanını etkileyen bir şey. Tarımdaki mazot maliyetlerinin artması, bütün tarımsal ürünlerin maliyetinin artması anlamına geliyor. Vatandaşın yediği ekmek, tükettiği her türlü gıda, zorunlu olarak hayatta kalabilmesi için tüketmesi gereken her türlü gıda ürününün fiyatını etkiliyor çünkü bunlar. Dolayısıyla burada ne yapılması lazım? KDV alınmaması lazım, mazottan, akaryakıt ürünlerinden, bunlardan ÖTV alınmaması gerekiyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurunuz efendim.

ALİ KENANOĞLU (Devamla) – Tamamlıyorum Başkanım, teşekkür ederim.

“Dünyadaki, Brent petroldeki fiyatlar arttı ve dünya genelinde ekonomik seyirden dolayı, savaştan dolayı ve benzeri nedenlerden dolayı mazota, benzine zam yapmak zorunda kaldık.” Bunu açıklıyoruz, siz bunu böyle söylüyorsunuz. E, tamam da ÖTV’yi almak zorunda mısınız? KDV’yi almak zorunda mısınız? Madem maliyet artıyor, bunun vatandaşa yansımasını azaltmak için devlet kendi imkânlarını kullanır ve buralardan fedakârlık yapar. Şimdi bunlar yapılıyor mu? Yok. Şimdi bu gece yine zam yapılacak ve 24 liraya çıkacak mazot, 24 lira. Arabaya biniyoruz, her seferinde, her mazot aldığımızda fiyatların arttığını görüyoruz. Dolayısıyla bütün bu imkânların vatandaş lehine, halkın lehine kararlar hâline dönüştürülmesi gerekiyor; ÖTV’nin kaldırılması gerekiyor, KDV’nin kaldırılması gerekiyor akaryakıt ürünlerinde ki halkımız da daha ucuz bir şekilde ürünlere ulaşabilsin.

Teşekkür ediyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu