KonuşmalarTBMM Faaliyetleri

Cemevlerinin yasal statüsü ve Süleyman Soylu’nun boyu!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Alevi gündemi üzerine konuştu. Almanya’da Alevilere tanınan eşit yurttaşlık haklarına dikkat çektiği konuşmasında Kenanoğlu, Türkiye’de Alevilerin haklarının ve taleplerinin kardeşlik edebiyatıyla görmezden gelindiğini ifade ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Alevilere ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Konuşma tutanak metni ve videosu aşağıda yer almaktadır.


Dönem: 27 Yasama Yılı: 5 Tarih: 1.12.2021 Birleşim: 25 Ham Tutanak Sayfası: 169

Konuşmacı: ALİ KENANOĞLU Seçim Çevresi: İSTANBUL

Şimdi ben başka bir konudan bahsetmek istiyorum bu kalan süremde. Şimdi burada Alevilerin meselesini çok konuştuk, herkes de hemen “Biz kardeşlerimizi çok seviyoruz, hepimiz iyi niyetliyiz, hepimiz iyi bakıyoruz.” falan diyerek konuşuyorlar. Şimdi, size Almanya’dan bir örnek vereceğim: En son, Almanya Kiel kentinde imzalanan anlaşmayla Almanya’da şu ana kadar 5 eyalette hak eşitliğine kavuştu Aleviler. Şimdi, bu, hak eşitliği mevzusu nedir? Şimdi, hak eşitliği mevzusu: Bu anlaşmayla birlikte Aleviler, diğer inanç gruplarının sahip olduğu tüm haklara sahip oldular Almanya’da; 5 eyalette bu geçerli, diğer eyaletler de çalışmalar yürütüyor. Nedir bu, Aleviler açısından ne sağlıyor?

1) Alevilerin inanç özgürlüğüne yasal güvence tanıyor.

2) Alevilerin kendilerini tanımlama hakkı güvence altına alınıyor yani “Bir başkası gidip Aleviler adına ahkam kesemez, ‘Siz aslında şusunuz, siz böylesiniz.’ diyemez, kendileri karar verebilir.” diyor.

3) Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu inanç kurumu statüsünde kabul ediliyor.

4) Alevilerin dinî etkinliklerini yapma temel hakkı yasal güvenceye kavuşturuluyor.

5) Perşembe günü, Alevilerin dinî dinlenme günü olarak kabul ediliyor.

6) Alevi bayram günleri ve bu günlerde Almanya Alevi Birlikleri Federasyonunun üyelerine izin hakkı tanınıyor.

7) Alevi gençlerin kişiliklerini özgürce gelişme hakkı, gençlik çalışmalarını geliştirme, gençlik yardım kuruluşları kurma ve alıştırma hakkı tanınıyor.

Diğer taraftan, Aleviler, okul öncesinden yüksekokul eğitimine, eğitim veren kurumları açma hakkına sahip oluyorlar. Ve ayrıca, Alevilik derslerinin Alevi öğretisine uygun verilecek düzenli müfredat dersi olduğu kabul ediliyor ve bu konuda Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu tek yetkili kurum olarak kabul ediliyor, müfredatı düzenleme hakkına sahip oluyorlar.

Şimdi, bu kazanımı elde eden Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu yöneticilerini buradan kutluyoruz. Diğer taraftan, Kiel Alevi Toplumuna da hayırlı uğurlu olsun diyoruz; oradaki yönetici arkadaşlara, Kiel Alevi Toplumuna, Alevi Kurumuna da hayırlı olsun diyoruz.

Gelelim Türkiye’ye. Peki, Türkiye’de ne oluyor? Türkiye’de şöyle bir şey oluyor: Şimdi, İçişleri Bakanı bununla ilgili çok yakın, yeni, iki gün önce bir konuşmasında şöyle diyor: “İşte, biz şu kadar cemevi dolaştırdık. Danışmanıma söyledim, 1.600’e yakın cemevi gezdi, onların ihtiyaçlarını sordu soruşturdu.”

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Tamamlayın sözlerinizi.

ALİ KENANOĞLU (Devamla) – Teşekkürler Başkan.

“Bize orada bir kısmı dedi ki: ‘Ya, cemevinin ibadethane statüsünde kabul edilmesini istiyoruz.'” diyor yani cemevlerinden gelen talebi dile getiriyor İçişleri Bakanı ve cevap veriyor, diyor ki televizyon programında: “Bu, benim boynumu da bilgimi de aşan bir mesele. Buradan başlarsak hiçbir adım atamayız.” Yani cemevlerinin yasal olarak “ibadethane” statüsüne kavuşması Süleyman Soylu’nun boynunu aşıyormuş. Yani onun boyunu çok şeyin aştığını biliyoruz; onun boyunun nelere yettiği ortalığa döküldü zaten, onların hepsi belli.

Şimdi, burada şöyle bir şey var: Ya, bu, Hükûmetin bir Bakanı. Yani bugün Alevilerle ilgili herhangi bir düzenleme yapılacaksa, bir hak düzenlemesi yapılacaksa bunu Hükûmet yapacak. Yani senin boyunu aşan bir meselede acaba ne olacak, kim yapacak bunu? Yani Almanya Hükûmeti mi gelecek, burada düzenleme yapacak, Türkiye’de? Yani, bu, Türkiye’de… Ondan sonra Avrupa’ya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidince de “İç meselemizi dışarıya götürüyorsunuz.” Oluyor. Yani, bu kardeşlik edebiyatı böyle lafla olmuyor arkadaşlar. (HDP sıralarından alkışlar)

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu