Konuşmalar

Maraş ve Cezaevi Katliamında Yitirdiğimiz Canlarımızı Bir Kez Daha Andık.

HDP Milletvekili Ali KENANOĞLU, 1978 Maraş Katliamı ve 19 Aralık Cezaevi katliamında yitirdiğimiz canlarımızı bir kez daha andı ve sorumluları Meclis kürsüsünden lanetledi.

Konuya ilişkin tutanak metni ve konuşma videosu aşağıdadır.


HDP GRUBU ADINA ALİ KENANOĞLU -(İstanbul) Değerli arkadaşlar, Maraş katliamının yıl dönümündeyiz. Bundan kırk bir yıl önce meydana gelen Maraş katliamı, insanlık tarihinin gördüğü en vahşi katliamlardan bir tanesidir. Maraş katliamı özetle, bir kadının kocasına “Beni sen öldür, onların eline bırakma.” diye haykırdığı bir katliamdır. Şimdi, bu katliam şu şekilde…
İMRAN KILIÇ (Kahramanmaraş) – Maraş’ın yakasını bırakın; kaşımayın, kanatmayın.
BAŞKAN – Sayın Kılıç, rica ediyorum.
ALİ KENANOĞLU (Devamla) – Bir katliamı kaşımak o katliamla yüzleşmektir.
İMRAN KILIÇ (Kahramanmaraş) – Başbağlar’dan da bir kere bahsedin, Başbağlardan da bahsedin bir kere.
BAŞKAN – Sayın Kılıç… Sayın Kılıç, rica ediyorum.
ALİ KENANOĞLU (Devamla) – Biz şunu söylüyoruz, biz diyoruz ki, eğer Maraşlılar… Maraş katliamından herkes rahatsızdır, kimsenin Maraş katliamını onayladığını düşünmüyorum.
İMRAN KILIÇ (Kahramanmaraş) – Başbağlar’ı da bir an.
BAŞKAN – Sayın Kılıç…
ALİ KENANOĞLU (Devamla) – Ancak Maraş katliamıyla yüzleşmek, Maraş katliamındaki yanlışları ortaya koymak, bunu hep birlikte lanetlemekle ve Maraş’ta bununla ilgili olarak anma yapmakla ve gelişmiş ülkelerde bu işler nasıl lanetleniyorsa aynı şekilde lanetlemekle geçer. Biz şunu demiyoruz, biz demiyoruz ki: “Ya, siz Maraş katliamını onaylıyorsunuz.” Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz.
Değerli arkadaşlar, bir de şu var…
İMRAN KILIÇ (Kahramanmaraş) – Maraş’ın yakasını bırakın, yazıktır.
BAŞKAN – Sayın Kılıç, rica ediyorum.
ALİ KENANOĞLU (Devamla) – Değerli arkadaşlar, şimdi, bu konular, böyle “Gömelim, susalım, gündeme getirmeyelim, bir daha gün yüzüne çıkarmayalım.” demekle olmuyor, kapatılmıyor çünkü acılar devam ediyor.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Tamamlayın Sayın Kenanoğlu.
ALİ KENANOĞLU (Devamla) – Maraş katliamında yaşamını yitirenlerin birçoğunun hâlâ mezar yerleri daha belli değil. Yani aileleri gidip mezar başlarında dua dahi edemez vaziyetteler. Dolayısıyla Maraş katliamını hafifletmek, o insanların acısını hafifletmekle bu iş unutulabilir. Ama bunların üstüne kül örterek, o insanların acısını gidermeden, dindirmeden bunlardan kurtulmak mümkün değildir değerli arkadaşlar.
Dolayısıyla bu işlerin böyle olmadığını, tarihin bütün evrelerinden hepimiz biliriz. Bu işler çözümlendiği sürece, acılar soğutulduğu sürece bu sorumluluktan kurtulabiliriz.
Ben sözlerimi yine 19 Aralık 2000’deki cezaevi katliamlarında yaşamını yitirenleri ve Taybet anayı da katlinin yıl dönümünde saygıyla anarak bitirmek istiyorum.
Teşekkür ederim. Saygılar. (HDP sıralarından alkışlar)

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu