Araştırma Önergeleri

Kenanoğlu: “İBB Tarafından Yandaş Vakıflara Peşkeş Çekilen 847 Milyon 592 Bin Lira Araştırılsın”

“Ulaşım, malzeme, yeme-içme, tefrişat, bakım onarım tadilat, yer tahsisi, konaklama, beyaz gezi, personel desteği, spor malzemesi, eğitim materyali, kiralama bedeli, bilişim malzemesi, proje, tanıtım-medya” destekleri adı altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinden iktidara yakın çok sayıda vakıf, cemaat ve derneklere aktarılan 847 milyon 592 bin lira HDP İstanbul Mv. Ali KENANOĞLU tarafından hazırlanan araştırma önergesiyle meclis gündemine taşındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kamuoyundan saklanan “STK-OKUL-YURT 2018 YILI FAALİYET RAPORU” başlıklı dosyasının teşhir olması ve kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından yapılan bu yardımlar ciddi tartışma konusu olmuştu. Açıklanan raporda, mütevelli heyetinde Bilal ERDOĞAN’ın yer aldığı TÜGVA, mütevelli heyetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın kızı Esra ALBAYRAK’ın yer aldığı TÜRGEV, çocuk istismarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı, ve mütevelli heyetinde Cumhurbaşkanının damadı Selçuk BAYRAKTAR’ın yer aldığı Türkiye Teknoloji Takımı en yüksek yardım alan kurumlar arasında en üst sırada yer aldığı görülmüştü.

Raporda, hangi vakıflara hangi yardımların yapıldığı yukarıda belirtilen kalemler ışığında kayda geçirilmiş olmakla birlikte, bu yardımların ne yönde kullanıldığı yönünde bilgiler ise söz konusu değildir.

İktidara yakın kurumlar lehine gerçekleşen kayırmacılıktan hareketle, Kenanoğlu, bahsi geçen kurumlara yapılan maddi yardımların hangi kriterler göz önüne alınarak yapıldığını sormuş ve bu yardımların ne yönde ve ne şekilde kullanıldığının öğrenilmesi amacıyla meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep etmiştir.

Yine, raporda okullara yapılan yardımların yalnızca 99 milyon lira ile sınırlı kaldığını ve iktidara yakın olmayan kurumların yardım yönünde belediyelere yapmış oldukları başvuruların belediye meclisinde gündeme dahi alınmadığını ifade eden Kenanoğlu, bu hususların da kurulması gereken komisyon kapsamında araştırılması gerektiğine işaret etti. 


 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ancak büyükşehir belediye meclisine sunulmayan “STK-OKUL-YURT 2018 YILI FAALİYET RAPORU” kapsamında belediyenin kasasından iktidara yakınlığıyla bilinen çeşitli vakıf, dernek, sivil toplum kuruşları ve cemaatlere “ulaşım, malzeme, yeme-içme, tefrişat, bakım onarım tadilat, yer tahsisi, konaklama, beyaz gezi, personel desteği, spor malzemesi, eğitim materyali, kiralama bedeli, bilişim malzemesi, proje, tanıtım-medya” başlıkları altında 847 milyon 592 bin 858 lira tutarında para aktarılmıştır. Kamuoyu ve dahi büyükşehir belediye meclisiyle paylaşılmayan bu raporda bahsi geçen para akışının hangi kriterler göz önünde bulundurularak yalnızca aşağıda bahsi geçen kurumlara yapıldığı; yapılan yardımların raporda belirtilen ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığıyla birlikte nerelere harcamalar yapıldığını incelemek üzere Anayasa’nın 98. maddesi ve Meclis İçtüzüğü’nün 104. ve 105. maddeleri uyarınca araştırma sürecinin başlatılması gereğini arz ve teklif ederim.

Ali KENANOĞLU

İstanbul Milletvekili

GEREKÇE

AKP’ye yakınlığıyla bilinen vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşları ve cemaatlere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kasasından yapılan yardımın/hibenin gizli tutulan “STK-OKUL-YURT 2018 YILI FAALİYET RAPORU”nda belirtildiği üzere toplam maaliyeti 847 milyon 592 bin 858 lira olarak kayda geçilmiştir. Rapora göre, İBB’den en fazla yardım alan kurumlar arasında 74.3 milyon liralık yardımla mütevelli heyetinde cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın oğlu Bilal ERDOĞAN’ın da bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yer almaktadır. Vakfın 30.4 milyon TL’ye mal olan genel merkez binasının maliyeti de İBB’nin kasasından çıkmış görünmektedir. TÜGVA’nın ardından ikinci sırada, 51 milyon 593 bin 44 liralık yardım ile Bilal ERDOĞAN’ın kurucuları arasında yer aldığı ve mevcut yönetim kurulunda da Cumhurbaşkanının kızı ve aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK’ın da eşi Esra ALBAYRAK’ın olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) bulunmaktadır. Yardım alan kurumlar listesinin üçüncü sırasında ise Türkiye Teknoloji Takımı (T3) bulunmaktadır. T3 Vakfı’nın mütevelli heyetinde Cumhurbaşkanı ERDOĞAN’ın damadı Selçuk BAYRAKTAR da yer almaktadır. T3 Vakfı’nın ardından ise, 29 milyon 797 bin 240 lira ile çocuk istismarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı gelmektedir. Ensar Vakfı’nın yalnızca 2018 yılı kira bedelinin İBB’ye toplam maaliyeti 3.8 milyon TL olarak rapor edilmiştir. Ensar Vakfı’nın peşi sıra, 16.6 milyon liralık yardım ile Bilal ERDOĞAN’ın da mütevelli heyetinde bulunduğu Okçular Vakfı gelmektedir. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir TOPBAŞ’ın ağabeyi Ahmet Hamdi TOPBAŞ’ın yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı yer almaktadır. Ahmet Mahmut Hüdayi Vakfı’na yapılan yardımın maliyeti ise 16.5 milyon lira tutarındadır. Vakıf tarafından toplanan bağışların yurt dışındaki, özellikle İsviçre’deki, off-shore hesaplara aktarıldığı Panama Belgeleri içerisinde yer almıştı.

Vakıflara yapılan yardımların yanı sıra okul ve spor salonları için belediye kasasından çıkan tutar ise 99 milyon lira ile sınırlı kalmıştır.

Bir diğer dikkat çeken husus ise iktidarla herhangi bir yakınlığı olmayan vakıf, dernek ve kurumların yardım yönündeki çok sayıdaki başvurularının yanıtsız bırakılmış olmasıdır. Bu kurumların yapmış olduğu başvurular, tartışılmak üzere dahi belediye meclisinin ajandasında kendisine yer bulamamıştır.

Görüldüğü üzere devlet aygıtları eliyle mevcut iktidarın Türk-İslamcı ideolojik formasyonu uyarınca özneler yaratmak adına belirli kurumlara nepotist (kayırmacı) bir şekilde yüklü miktarda para yardımı yapıldığı kayıtlara geçmiştir. Halkların Demokratik Partisi Grubu olarak yukarda bahsi geçen vakıflara yapılan yardımların detaylıca araştırılmasını; hangi gerekçeler/kriterler gözetilerek özellikle bahsi geçen kurumlara para yardımının yapıldığını; ve yapılan yardımların ne yönde ve ne şekilde kullanıldığını araştırmak üzere araştırma komisyonu kurulmasını son derece gerekli görüyoruz.


akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu