Soru Önergeleri

Kızılbaş Düşmanı Ebusuut’un İsmi Samsun’daki Caddeden Kaldırılsın

Yaşadığı dönem boyunca Kızılbaşlara olan düşmanlığıyla bilinen şeyhülislam Ebusuut’un ismi Samsun’da bir caddeye verilmişti.

Bundan rahatsız olan Alevi bir vatandaş Danıştay’a dava açmış fakat dava süreci aleyhinde sonuçlanmıştır.

Halkların Demokratik Partisi Mv. Ali Kenanoğlu, verdiği fetvalarda Kızılbaşları öldürenin cennete gideceği ve dahi Kızılbaşların eşlerinin savaş ganimeti sayılabileceğini söyleyebilecek kadar ileri giden Ebusuut’un isminin caddeden kaldırılması için İçişleri Bakanlığı’na bir soru önergesi verdi.

Kızılbaşların katlinin vacip olduğunu söyleyen birinin isminin bir caddeye verilmesinin nasıl izah edilebileceğini ifade eden Kenanoğlu, Kızılbaş düşmanı bu şahsiyetin isminin caddeden kaldırılması yönünde bakanlığın herhangi bir çalışması olup olmadığını sordu.

Kenanoğlu’nun konuya ilişkin vermiş olduğu önerge şöyle:


 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen soruların İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU tarafından anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü ’nün 96. ve 99.maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Ali KENANOĞLU

İstanbul Milletvekili

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Süleyman Balkan Caddesi’nin ismi Ebusuut Caddesi olarak değiştirilmiştir. Caddeye ismi verilen Ebusuut, 16. Yüzyılda yaşamış bir şahsiyet olarak şeyhülislam makamında uzunca bir süre görev yapmıştır.

Görev yaptığı sırada sık sık Kızılbaşlar aleyhinde fetvalar vermekle ün salan Ebusuut, fetvalarında Kızılbaşlarla girilen savaşlarda yaralananların gazi, ölenlerin ise şehit olacaklarını ve bir Kızılbaş öldürenin cennete gideceğini ifade etmiştir.

Yanı sıra, Kızılbaşların yemeğinin yenmemesi gerektiği, kestikleri etlerin mundar olduğunu ve tüketilmemesi gerektiğini, son olarak da Kızılbaşların eşlerinin savaş ganimeti sayılabileceğini söyleyebilecek kadar ileri giden ibareler de fetvalarda yer almaktadır.

Bu yönde fetvalar veren bir şahsiyetin isminin bir caddeye verilmesinden rahatsız olan Alevi bir vatandaşımız, caddenin isminin değiştirilmesi gerektiği yönünde Danıştay’a dava açmış fakat süreç aleyhinde sonuçlanmıştır.

Kızılbaşların katlinin vacip olduğunu belirten fetvaların ve Aleviler aleyhinde hakaretamiz beyanların sahibi olan Ebusuut’un toplumun bir kesiminin hafızasında canlı olmadığını ve bu kesimi ürkütmediğini kim söyleyebilir? Bu sebeple bu caddenin isminin değiştirilmesi zorunludur.

Sokağın isminin değişmemesi durumunda, Alevilere yönelik nefret kendisine yeni bir yapısal payanda bulmuş olacaktır. Yine, bu durum Alevilere yönelik nefretin, resmi anlamda vücut bulmuş hali olarak yorumlanacaktır. Böyle olduğu ölçüde de Aleviler aleyhinde başka karar ve uygulamaların önünü açacaktır.

Yukarda yazılanlar göz önünde bulundurulduğunda,

  • Bir Aleviyi öldürenin cennete gideceğini ve eşlerinin savaş ganimeti sayılacağını ifade edecek kadar ileri giden şeyhülislam Ebusuut’un isminin bir caddeye verilmesi nasıl izah edilmektedir?
  • İsmin değiştirilmesi yönünde size gelen herhangi bir talep var mıdır? Varsa talep(ler) yönünde bir girişimde bulunulmuş mudur?

 

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu