Soru Önergeleri

9 aydır yanıt verilmeyen soru önergesi yeniden Meclis gündeminde: Çaylı Köyü’ndeki taş ocağı neden kapatılmamaktadır?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Tokat/Turhal’a bağlı Çaylı Köyü’ndeki taş ocağının zararlarına ilişkin verdiği soru önergesini yeniden Meclis gündemine taşıdı. 14 Ocak 2022 tarihinde verdiği soru önergesine Tarım ve Orman Bakanlığı‘nın 9 aydır yanıt vermediğini belirten Kenanoğlu, dikkat çektiği çevre ve sağlık sorunlarının yaşanmaya başladığını aktararak “Çaylı Köyü’ndeki taş ocağı neden kapatılmamaktadır?” diye sordu. 6 Haziran 2022 tarihinde Çaylı Köyü’ne yaptığı ziyarete dikkat çeken Kenanoğlu, yaşamı ve doğayı tehdit eden taş ocağının kapatılarak yöre halkının maddi zararının karşılanması gerektiğini ifade etti.

Soru önergesi metni aşağıda yer almaktadır. 


 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ tarafından Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

 

 

 

İlgi: 14/01/2022 tarihli, 16310- 7/57730 sayılı yazılı soru önergemiz.

Tokat/Turhal ilçesine bağlı Çaylı Köyünün Eğer Tepe Mevkiinde Karayollarına iş yapan Taşyapı İnşaat A.Ş. adlı firmanın açtığı taş ocağının yörede yaşayan köy halkına ve doğaya zarar verdiği ile ilgili olarak ilgide kayıtlı soru önergemizde;

Taş ocağı işletmelerinde yapılan patlatmaların çatlak/mağara sistemini bozacağı, çökmeler nedeniyle su yollarının değişmesine, suyun derinlere kaçmasına sebep olacağı, su kaynaklarını kullanan çiftçiler ile yerleşim alanları ve diğer tesislerin zarar göreceği, taş ocaklarında yapılan patlatmaların deprem etkisi de yaratabileceği, taş ocağından arta kalan çukurların arazinin yeraltı suyu akışını engelleyeceği, çukur ağaçlandırılamadığı için çöp gibi atık maddelerin doldurulacağı, lağım atıklarının boşaltıldığı bir pislik ocağına dönüşeceği, taş ocağı çukuruna doldurulan kirletici atıkların yeraltı sularına sızarak, içme sularını kirleteceği, insanların hastalanmasına ve canlı ölümlerine neden olabileceğini,

Belirterek, aşağıda yer alan sorularımın cevaplandırılmasını talep edilmiştim.

  1. Tokat/Turhal Çaylı köyünde yapılmak istenen taş ocağının ruhsatı ne zaman, hangi kurum veya kurumlar tarafından verilmiştir?
  2. Bu taş ocağının açılacağına yönelik yöre halkı bilgilendirilmiş midir?
  3. Taşocağından çıkacak toza maruz kalacak köy halkının sağlığı tehlikeye atılmış olmayacak mıdır?
  4. Taş ocağının sulama sularına, insan sağlığına vereceği olası zararla ilgili bir çalışma yapılmış mıdır?
  5. İnsanların yaşam alanlarına, su kaynaklarına, tarım arazilerine, doğaya ve canlılara zarar verecek olan bu taş ocağı işletmesine nasıl izin verilmektedir?
  6. Tokat/Turhal Çaylı köyünde ruhsatsız maden ocağı açma girişiminde bulunun ilgililer hakkında bir inceleme başlatılacak mıdır?

Ancak, aradan geçen 9 (dokuz aylık) sürece rağmen bu sorularımız cevapsız bırakılmıştır.

Ayrıca, önergemiz metninde dikkat çektiğimiz tehlikeli hususların hepsi ne yazık ki yaşanmak durumunda kalmıştır.

Diğer taraftan, söz konusu mevki 6 Haziran 2022 tarihinde tarafımca ziyaret edilmiş ve taş ocağının yerleşim yerlerine verdiği zarar ile canlı yaşamı nasıl tehdit ettiğine ilişkin yerinde gözlemlerim olmuştur.

Taş ocağının hemen yakınında bulunan yerleşim yerinde yaşayan yöre halkı ile yaptığımız görüşmelerde; taş ocağında yapılan patlamaların evlerinin camlarını kırdığını, patlama anında bahçe duvarlarının yıkıldığını, taşların evlerine ve bahçelerine düştüğünü, güneş enerjilerini kırdığını, sürekli çatı kiremitlerini değiştirmek zorunda kaldıklarını, kurallı ve önlem alınarak çalışma yapılmadığını, patlama anında tehlikeli olur diye trafiğin kapatıldığını, ahırlarda yaşayan hayvanlarını dışarı çıkaramadıklarını, taş ocağından çıkan atıkların köyün tapulu arazisine döküldüğü, bu atıkların yağan yağışlarla birlikte ekili tarlalara aktığını, ürün yetiştiremez hale geldiklerini ifade etmişlerdir.

İnsan ve canlı yaşamını, tarım arazilerini, su kaynaklarını, toprağı, doğayı tehdit eden bu taş ocağı bir an önce kapatmalı ve Taşyapı İnşaat A.Ş.’nin yöredeki evlere, tarım arazilerine verdiği zararlar maddi olarak karşılanmalıdır.

Bu bağlamda:

  1. İlgi de kayıtlı soru önergemizde yer alan sorularımız halen geçerli olup, bu sorularımız neden cevaplandırılmamaktadır?
  2. Proje tanıtım dosyasında Çed raporundan kaçınmak ve bölgede yaşayan insanları bilgilendirmemek için yönetmelikte belirtilen sınırdan aşağı 390.000 ton malzeme çıkarılacağı yazıldığı iddiası doğru mudur?
  3. Taşyapı İnşaat A.Ş.’nin, Turhal Çaylı köyünde işlettiği taş ocağı nedeniyle, orada yaşam alanlarına ve evlere verdiği zararlar (tarım arazilerinden ürün alamamaları, evlerin cam ve kiremitlerinin kırılması vb.) karşılanacak mıdır?
  4. Tokat/Turhal Çaylı köyünde işletilen taş ocağının yöre halkına yarattığı bu tehlikeli durum nedeniyle neden kapatılmamaktadır?

Tokat/Turhal Çaylı Köyü’ne yapılmak istenen taş ocağı Meclis gündeminde

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu