Soru ÖnergeleriTBMM Faaliyetleri

Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde işçilerin kıdem tazminatlarının gasp edilmesiyle ilgili soru önergesi

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, 2019 Sayıştay Raporlarına göre; İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İşleri Genel Müdürlüğü Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğünde yapılan denetimlerde işçiler adına, gerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alt işveren işçisi olarak çalıştıkları süreler için, gerek ise aynı işçilerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 20.11.2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesi ile eklenen Geçici 23’üncü maddesi hükmü gereğince, sürekli işçi kadrolarına geçirilmelerinden sonra sürekli işçi kadrosunda çalıştıkları süreler için kıdem tazminatı karşılığı ayrılmadığı ve Kıdem Tazminatı Karşılıkları Hesaplarının kullanılmadığının tespitiyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’ya soru önergesi verdi.

Soru önergesi metni aşağıdadır.


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

 

Aşağıda belirtilen soruların İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

2019 Sayıştay Raporlarına göre; Bakanlığınıza bağlı Göç İşleri Genel Müdürlüğü Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğünde yapılan denetimlerde işçiler adına, gerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alt işveren işçisi olarak çalıştıkları süreler için, gerek ise aynı işçilerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 20.11.2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesi ile eklenen Geçici 23’üncü maddesi hükmü gereğince, sürekli işçi kadrolarına geçirilmelerinden sonra sürekli işçi kadrosunda çalıştıkları süreler için kıdem tazminatı karşılığı ayrılmadığı ve Kıdem Tazminatı Karşılıkları Hesaplarının kullanılmadığı tespit edilmiştir.

Söz konusu raporda, 4734 sayılı Kanunun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında istihdam edilen işçilerin taşeron işçisi olarak çalıştıkları süreler için ve bu işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmelerinden sonraki çalıştıkları dönemler için, ihtiyatlılık ve dönemsellik kavramları gereğince, faaliyet döneminde tahakkuk eden kıdem tazminatlarının hesaplanarak 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı ve 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı aracılığıyla karşılık ayrılması gerektiği belirtilmektedir.

 

Bu bağlamda;

1- Göç İşleri Genel Müdürlüğü Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğünde çalışan işçiler adına kıdem tazminatı karşılıkları neden ayrılmamıştır?

2- Göç İşleri Genel Müdürlüğü Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğünde çalışan işçiler için kıdem tazminatı karşılıkları hesapları neden kullanılmamaktadır?

3- Göç İşleri Genel Müdürlüğü Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğünde çalışan alt işveren işçilerinin, hem alt işverenlikte çalıştığı süreler hem de sürekli işçi kadrosunda geçirdiği süreler için hak ettikleri kıdem tazminatları, kazanılmış hak olarak korunacak mıdır?

4- Muhasebe kayıtlarının yanlış tutulmasına sebep olan yetkililer hakkında bir işlem yapılacak mıdır?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu