Soru Önergeleri

Aleviliğe hakaretler eden ve laiklik karşıtı Nurettin Topçu’nun kitabının okullarda dağıtılması Meclis gündeminde

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Aleviliğe hakaretler eden ve laiklik karşıtı Nurettin Topçu’nun “Türkiye’nin Maarif Davası” adlı kitabının imza karşılığında öğretmenlere dağıtılmasını Meclis gündemine taşıdı. Söz konusu kitabın Antalya Valiliği ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi kapsamında dağıtıldığını belirten Kenanoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı‘na “Nurettin Topçu’nun, Alevilere karşı nefret dolu ifadeleri ile birlikte laiklik ve karma eğitim karşıtı görüşleri içeren bu kitabının Antalya’da öğretmenlere dağıtılmasında sorumluluğu bulanan yetkililer hakkında soruşturma açılacak mıdır?” diye sordu.

Soru önergesi metni aşağıda yer almaktadır.


 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Aşağıda belirtilen sorularımın Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

 

 

 

Antalya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi kapsamında, laiklik düşmanı fikirleri ile bilinen Nurettin Topçu’nun, içinde ayrımcı ve aşağılayıcı ifadeler bulunan “Türkiye’nin Maarif Davası” adlı kitabı öğretmenlere imza karşılığı ücretsiz olarak dağıtılmıştır.

1909-1975 yılları arasında yaşayan Nurettin Topçu’nun biyografisine bakıldığında, laikliğe karşı çıkarak dine dayalı eğitimi savunmasıyla, tarikatların resmi olarak da tanınmasını talep etmesiyle, Aleviliğe ve Alevilere yönelik ayrımcı ve aşağılayıcı ifadeler kullanmasıyla, kız ve erkeklerin ayrı okullarda okutulmasını savunmasıyla tanınan İslamcı bir yazar olduğu görülmektedir.

Antalya’da başlatılan AHENK projesi kapsamında öğretmenlere dağıtılan Nurettin Topçu’nun “Türkiye’nin Maarif Davası” adlı kitabın özünde; tek taraflı bakış açısı ile Alevilik inancına hakaretler eden, tarikatları öven ve onlara sahip çıkan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ifadeler içerdiği anlaşılmaktadır.

Söz konusu kitapta Alevilik ile ilgili olarak; “Tarikatları ise, asırların arasında kemiren şerir kuvvet Alevilik olmuştur. Ve böyle bozuk bir zihniyete, kolayca ortak olan hayati hazlarla yüklü bir adap ve erkan silsilesi, tarikatları çürütmeğe kâfi geldi” gibi Alevilik inancına hakaretler eden mezhepçi, ayrımcı ve insanları kin ve düşmanlığa sevk eden cümleler kurulduğu görülmektedir.

Diğer taraftan anılan kitapta; “Önder din adamları zümresi yetişerek cemaatin kalbine hakikat aşkının mukaddes tohumlarını serptikten sonra milli mektebin kapıları açılacaktır”, “Hakka götüren yol diye kendini hakikate adamak, gerçek mektebin yoludur. Tarikatlar, halka İslam’ın ahlakını aşılıyor, devlet hukukun bekçiliğini yapıyordu”, “Harf inkılabı, yüzlerce yıllık milli kültürle bağları kopardıktan sonra dilin değişmesi üniversite gençliğini orta okul çocuklarının hizasına indirdi”, “Bedbaht bir şair şu sözleri söylemişti: Kızlarını okutmayan millet oğullarını manevi öksüzlüğe mahkûm etmiş demektir. Fakat biz asıl kızlarımızı okuttuktan sonra oğullarımızı ruh öksüzlüğüne mahkûm ettik” gibi birçok cümlesinde tarikatları öven, laiklik karşıtı, bilimsel eğitimi küçümseyen, kız çocuklarının okutulmasını reddeden bir zihniyetin yansımaları açıkça görmek mümkündür.

Alevilik inancına hakaretler eden, laik, bilimsel ve karma eğitim karşıtı, cinsiyet ayrımcı, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden ve toplumu kutuplaştırıcı ifadeler içeren böyle bir kitabın Antalya Valiliği ve Millî Eğitim Bakanlığı kanalıyla öğretmenlere dağıtılması başlı başına bir skandaldır.

Bu bağlamda;

  1. Nurettin Topçu’nun Alevilik inancına hakaretler eden, ayrımcı ve laiklik karşıtı kitabının AHENK projesi kapsamında Antalya’da öğretmenlere dağıtılması Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir?
  2. İçinde ayrımcılık, nefret ve aşağılama dolu ifadeler bulunan Nurettin Topçu’nun bu kitabının bir dayatma yoluyla öğretmenlere dağıtılarak, öğrencilere bu fikirlerin ‘aşılanması’ mı hedeflenmektedir?
  3. Nurettin Topçu’nun, Alevilere karşı nefret dolu ifadeleri ile birlikte laiklik ve karma eğitim karşıtı görüşleri içeren bu kitabının Antalya’da öğretmenlere dağıtılmasında sorumluluğu bulanan yetkililer hakkında soruşturma açılacak mıdır?
  4. Alevilik inancına hakaretler eden, laik ve bilimsel eğitim düşüncesinden uzak, kız çocuklarının okutulmasına karşı çıkan ifadelerin yer aldığı bu kitabın dağıtılması durdurulacak mıdır?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu