Hubyar & Sıraç

Mehdililerin atası Saçlı Ali Dede

Mehdililerin atası Saçlı Ali Dede

Hubyar Ocağı sülalesi 3 kardeşten çoğalmıştır. Bunlar Kenan, Ali ve Hüseyin’dir. Bu üç kardeş Hubyar Sultan’ın torunudur. Yani Hubyar Sultan’ın tek oğlu olan Mustafa’nın çocuklarıdır.

Elimizdeki Belgelerde Mustafa’nın çocuklarının Kenan, Ali, Hüseyin ve Buynat (Bünyad) olduğu yazılıdır. Buynat’ın Hubyar Ocağı içerisinde bir soyu bulunmamaktadır. Hubyar Ocağı içerisindeki söylenceler Buynat’ın Hubyar Köyünden ayrıldığı ve bir daha dönmediği yönündedir.

Mehdililer ismi Ali’nin oğlu Mehdi’den gelmektedir. Dolayısıyla Mehdililer diye bilinen Hubyar Ocağındaki bu büyük sülalenin atası “Ali” dir.  Hubyar Sultan’ın torunu Ali’nin Ocak içerisindeki görevinin talip köylerinde dolaşıp dedelik yapmak olduğu anlatılmaktadır.

Nitekim Ali Dedenin bilinen bir türbesi yoktur. Muhtemeldi ki dedelik yaptığı bir yerde hakka yürümüş ve orada sırlanmış olmalıdır.

Ali Dede Hubyar Ocağı içerisinde “Saçlı Ali” diye bilinmektedir. Bu lakabın saçının uzun ve gür oluşuyla alakalı olduğu zannedilmektedir.

Günümüzde Mehdililer diye adlandırılan Saçlı Ali Dede evlatları

Hubyar köyünde; Coşkun, Aydın, Kantekin, Bakıcı

Adamlı köyünde; Çatalkaya

Dereköy köyünde; Ünlü ve Yollu

Ağcaşar köyünde; Akdemir

Kervansaray köyü; Gök, Gökden, Kaya, Eroğlu, Atınsoy

Yalınızköy köyü; Seven

Sarıköy; Özdemir

Damudere; Doldur

(unutulmuş isimler var ise ilave edilecektir)

soy ismimleriyle bu köylerde yaşamaktadırlar.

Saçlı Ali Dedenin varlığını kanıtlayan elimizde üç belge bulunmaktadır.

Bunlardan biri 1616 yılına ait olup bir diğeri ise 1616 yılında yapılan ziyaretin 1630 yılı kaydını içermektedir. Diğer belge ise Ali oğlu Mehdi Dedenin amca çocukları ile birlikte Hubyar Köyünü temsil ettikleri bir mahkeme kaydıdır. Bu mahkeme kaydı Hubyar Vakfına ait arazilere cevcek köyünden iki kişinin hak iddia etmesi üzerine yapılmıştır. Belgedeki tarih kaydı 1678 dir.

Ali KENANOGLU

 

Belgeler:

 

 

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu