Soru ÖnergeleriTBMM Faaliyetleri

Kenanoğlu’ndan Ticaret Bakanlığı’na: İhracatçı Birlikleri Müşterek Hesabında kullanılan 45 milyon TL mali tablolarda neden gösterilmedi?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, İhracatçı Birlikleri Müşterek Hesabında kullanılan 45.310.424,27 TL’nin Ticaret Bakanlığı mali tablolarında gösterilmemesini Meclis gündemine taşıdı. 2020 yılı Sayıştay İnceleme Raporunda ortaya çıkan duruma ilişkin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu hatırlatan Kenanoğlu, sorumlular hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığını sordu.

Soru önergesi metni aşağıda yer almaktadır.


 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Aşağıda belirtilen soruların Ticaret Bakanı Mehmet MUŞ tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

 

 

 

Ticaret Bakanlığı’nın 2020 Sayıştay İnceleme Raporuna göre; 01.01.2020–31.12.2020 tarihleri arasında İhracatçı Birlikleri Müşterek Hesabından kullanılan toplam 45.310.424,27 TL’nin Bakanlığın mali tablolarında gösterilmediği tespit edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 7’nci maddesinde ele alınan mali saydamlık ilkesine göre her türlü kamu kaynağının elde edilmesinde ve kullanılmasında, denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi öngörülmüştür.

Aynı Kanun’un, muhasebe sisteminin düzenlendiği 49’uncu maddesinde, kamu hesaplarının, kamu idarelerinin gelir, gider ve varlıkları ile malî sonuç doğuran ve öz kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan her türlü işlemler ile garantilerin ve yükümlülüklerin belirlenmiş bir düzen içinde hesaplara kaydedilerek, tutulacağı ifade edilmiştir.

5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince çıkarılan “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik”in 48’inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak düzenlenen Yönerge’yle “İhracatçı Birlikleri Müşterek Hesabı” oluşturulmuş ve bu hüküm çerçevesinde yürürlüğe giren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik’te; İhracatçı Birlikleri Müşterek Hesabının nasıl kullanılacağına yönelik hükümlere yer verilmiştir.

Bu itibarla Ticaret Bakanlığının denetim ve yönetim yetkisinin olduğu ve hatta yurtdışı personel sabit maaş giderlerinin dahi karşılandığı İhracatçı Birlikleri Müşterek Hesabı’ndan, Bakanlığın faaliyet alanına giren giderlerinin karşılanması amacıyla 2020 yılında 45.310.424,27 TL kullanıldığı ve hesapta 2020 yılsonu itibari ile 76.506.510,76 TL hesap mevcudu bulunmasına rağmen Bakanlık mali tablolarında gösterilmediği de tespit edilmiştir.

Bakanlığınızca, kamu hizmetlerinin görülmesine ilişkin yapılan tüm harcamaların mali sonuç doğuran diğer işlemler gibi hesaplara kaydedilmesi, kamuoyuna gerekli bilgilerin sağlanması ve mali tablolarda gösterilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda;

1- Bakanlığınız tarafından, İhracatçı Birlikleri Müşterek Hesabında kullanılan 45.310.424,27 TL. Bakanlık mali tablolarında neden gösterilmemiştir?

2- Bu hesabın denetim ve yönetim yetkisi Ticaret Bakanlığında olmasına rağmen görevini kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yapmayan sorumlular hakkında bir işlem yapılmış mıdır?

3- Bakanlığınız ile İhracatçı Birliklerin Müşterek hesap kullanması kamu zararına yol açmakta mıdır?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu