Konuşmalar

Kenanoğlu, Tır ve Kamyon Şoförlerinin Sorunlarını ve Taleplerini Mecliste gündeme taşıdı.

HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Tır ve Kamyon şoförlerinin sorunlarını ve taleplerini  Meclis kürsüsünden yaptığı konuşma ile gündeme getirdi. Karayolu Taşımacılığı yapan nakliyecilere getirilmek istenen zorunlu takograf uygulaması, veri tabanına bildirim yükümlüğü ve e-fatura kesilmesi gibi yaptırımların, zaten zor durumda olan sektörün işlerini daha da içinden çıkılmaz hale getireceği üzerinde durarak, bu uygulamaya bir an önce son verilmesi çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin tutanak metni ve konuşma videosu aşağıdadır.


HDP GRUBU ADINA ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.
Evet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikle dijital takograf zorunluluğu getiriliyor ve bu, şimdilik, altı ay kadar daha uzatıldı; ancak, bu çözüm değil. Çünkü bir taraftan Avrupa Birliği standartları ölçü alınarak bu yapılıyor ama kamyoncuları dinlediğimiz zaman kamyoncuların bu konuda verdikleri çok net örnekler var, ben size bunlardan biraz aktarım yapacağım.
Bununla ilgili şu an çok yoğun protestolar var, kamyoncular birçok ilde, bölgede eylemler yapıyor. Bir kere, akaryakıt zamları, cezalar ve düşük ücret nedeniyle geçinemez hâlde olduklarını ifade ediyorlar. Örneğin şunu söylüyorlar: Uygulamanın sürücülere günlük dokuz saat verdiğini belirtiliyor. “Avrupa’ya ayak uyduralım diyorsunuz ama Avrupa’daki kamyoncular dokuz saatte 800 kilometre yol gidebiliyorlar, biz, Türkiye’de dokuz saatte 350-400 kilometre ancak yol alabiliyoruz.” diyorlar. Dolayısıyla Avrupa standartlarına uydurma konusundaki kriterle zaten burada ciddi anlamda bir uyuşmazlık söz konusu.
İkinci bir konu da “Buradan yükü yüklediğimizde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veri tabanına altı saat içerisinde bildirmemiz gerekiyor. Bunun altyapısı hazır değil, bu fiilen de mümkün değil.” diyorlar.
Yine e-fatura uygulaması… Kamyonculara e-fatura kesme zorunluluğu getiriliyor ve kamyoncular diyor ki: “Vallahi biz bu akıllı telefonları, tuşlu telefonları dahi zor kullanıyoruz. Bunu biz nasıl ulaştıracağız, nasıl yapacağız? Yirmi dört saat çalışıyoruz, para kazanamıyoruz, dokuz saatte nasıl para kazanacağız?” diye veryansın ediyorlar ve bu konuyla ilgili olarak da birçok eylem ve etkinlik içerisinde bulunuyorlar.
Kamyoncuların talepleri var, onları dile getirmek istiyorum; kamyon ve tır şoförlerinin talepleri: “Biz kilometre üzerinden gelir elde etmek istiyoruz. K belgesi verirken taban fiyatı uygulanması vardı, hiçbir zaman uygulanmadı, bunun kontrol edilmesini istiyoruz. C2 belgeli araçların yurt içinde çalışmamasını istiyoruz. Vergi, SGK borçlarının düzenlenerek faizsiz olarak taksitlendirilmesini istiyoruz. Akaryakıtta indirim yapılmasını ve çift ceza uygulamasından vazgeçilmesini istiyoruz.” diyorlar. “Yanlış kantardan dolayı biz ceza yemek istemiyoruz.” diyorlar. “Nakliye komisyonculuğu yapan firmaların da bizler kadar denetlenmesini istiyoruz.” diyorlar. “Yemek, yıkama, lastik tamiri, sanayi işçiliği ve benzeri birçok giderlerimiz var ancak gider olarak gözükmüyor, gider olarak gözükmesini istiyoruz.” diyorlar yani masraf olarak bildiremiyorlar. “Yollarda tesis yetersizliğinden dolayı süre uzuyor ve dağ başlarında dinlenmek zorunda kalıyoruz, yeterli dinlenme tesisi istiyoruz.” diyorlar.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Kenanoğlu, sözlerinizi tamamlayın.
ALİ KENANOĞLU (Devamla) – “Avrupa standartları belgesi isteyenlerden aynı standartlarla ücret istiyoruz.” diyorlar. Dijital takograf ve veri indirme uygulamasının kaldırılmasını da ayrıca talep ediyorlar. Kamyoncuların, tır şoförlerinin talepleri bundan ibaret. Bu talepler için eylem yapan, çeşitli yerlerde demokratik tepkilerini ortaya koyan kamyon şoförlerine, tır şoförlerine yönelik de hakikaten bir zulüm uygulanıyor, bununla ilgili çok sayıda gözaltı var. Bu uygulamaya da bir an önce son verilmesini buradan ifade ediyorum.
Saygılar sunuyorum. (HDP sıralarından alkışlar)


akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu