Soru Önergeleri

KENANOĞLU: “TÜM ÖZEL KANALLAR GİBİ TRT DE ALEVİLERİ YOK SAYIYOR”

HDP İstanbul Mv. Ali Kenanoğlu TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesiyle Alevilerin TRT tarafından yok sayılıyor olmasına dikkat çekti.

TRT dizilerinde – tıpkı özel kanallarda ve diğer alanlarda olduğu gibi – Alevilere ait hiçbir unsurun, imajın yer almadığını, dolaşıma sokulmadığını söyleyen Kenanoğlu’na göre, TRT, bu yolla, Sunni-İslamcı öznelerin yaratılmasında etkin bir rol oynamaktadır.

Önerge kapsamında, Kenanoğlu, TRT ve diğer kanallar aracılığıyla dolaşıma sokulan özne profilinin popülist bir homojenlik sanrısıyla yüklü olduğunu  ifade etmiştir. Bir diğer deyişle, dizi vb. icralar yoluyla üretilmeye, pekiştirilmeye çalışılan bir özne profilinin olduğunu ve buna aracılık eden kurumlar arasında TRT’nin de olduğuna Kenanoğlu tarafından dikkat çekilmiştir.

Ortaya çıkan tablonun, toplumsal alanda, bir çeşit tasfiye yöntemi olduğunu ifade eden Kenanoğlu, TRT’nin – Tükçü-İslamcı kategoriler dışındaki gruplar aleyhinde olduğu gibi – Aleviler aleyhinde yürüttüğü tasfiye süreci yoluyla esasen toplumsal hegemonik ilişkilerin pekiştirilmeye çalışıldığına vurgu yapmıştır.


 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen soruların Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Mehmet Nuri ERSOY tarafından anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü ’nün 96. ve 99.maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

Ali KENANOĞLU

İstanbul Milletvekili

Türkiye’de yayın yapan bütün özel kanallarda olduğu gibi, TRT’de yayınlanan 9 dizide de kamuoyuna sunulan, dolaşıma sokulan aile profili Sunni-İslamcı bir niteliğe sahiptir. Öte taraftan, Aleviler ve Alevilere ait imajlar, tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi, dizilerde de gösterilmemekte/dolaşım ağına dahil edilmemektedir. Bir diğer deyişle, TRT eliyle Alevilere ayrımcılık uygulanmaktadır.

Bir iktidar alanı da olma özelliği taşıyan kültürel alanda ham madde, bir diğer deyişle Türkiye toplumu, TRT aracılığıyla yayınlanan dizilerin senaryoları yoluyla süzgeçten geçirilmekte, kimi unsurlar tasfiye edilmekte ve bu sayede de hegemonik ilişkiler pekiştirilmeye çalışılmaktadır. TRT’de yayınlanan dizilerde dışarda tutulmaya çalışılan, tasfiye edilen başlıca unsurlardan bir tanesinin Aleviler olduğu diziler incelendiğinde göze çarpmaktadır.

Alevilerin TRT aracılığıyla dışarda tutulması göz önünde bulundurulduğunda ise, dolaşıma sokulan kültürel üretimlerin nostaljik kayıp ve bütünlüklü ve homojen bir toplumsallık hevesi doğrultusunda bir tamlık sanrısı, yanılsaması ve buradan hareketle de icralar düzeyinde kendi Sunni-İslamcı öznesini üretmeyi amaçladığı düşünülmektedir.

Buradan hareketle,

  • Alevilere karşı uygulanan ayrımcılığın sorumluları kimlerdir?
  • Alevilerin, Türkiye toplumsallığı açısından bir fazlalık ve/veya tasfiye edilmesi gereken bir unsur olarak değerlendirildiği yönündeki okumaya ilişkin bakanlığınız ne düşünmektedir?
  • TRT’de yayınlanan 9 dizide de – tıpkı özel kanallarda olduğu gibi – Aleviler ve Alevilere ait imajlara yer verilmemesi, bir diğer deyişle Alevilerin yok sayılması bakanlığınızca nasıl açıklanmaktadır? Aleviler neden tasfiye edilmektedir?
  • TRT’de yayınlanan diziler aracılığıyla Sunni-İslamcı özneler üretilmesi mi amaçlanmaktadır?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu