Soru Önergeleri

Çanakkale’nin Kirazlı Köyünde Ağaç Katliamı

HDP İstanbul Mv. Ali Kenanoğlu, Doğu Biga Madencilik A.Ş tarafından Çanakkale merkeze bağlı Kirazlı Köyü yakınlarında kurulan Kirazlı Altın Madeni’nin kuruluş işlemleri sırasında kesilen 195.000 ağacı hazırladığı soru önergesiyle meclis gündemine taşıdı. 

ÇED raporunda kesilmesi planlanan ağaç sayısının 45.000 olarak tebliğ edildiğini ancak gerçekte 195.000 ağacın kesildiğine dikkat çeken Kenanoğlu,  Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a maden ocağının faaliyetlerine devam edip etmediğini sordu.

Öte yandan, Kenanoğlu, altın madeninin siyanürle çıkarılacağı hatırlatmasını yaparak hem bölgedeki doğal yaşamın hem de bölge halkının sağlığının tehdit altında olacağına vurgu yaptı. 


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen soruların Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KURUM tarafından anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü ’nün 96. ve 99.maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Ali KENANOĞLU

İstanbul Milletvekili

Kanadalı Alamos Gold’un yerli taşeronu Doğu Biga Madencilik A.Ş tarafından Çanakkale merkeze bağlı Kirazlı Köyü yakınlarında kurulan Kirazlı Altın Madeni’nin kuruluş işlemlerinden bu yana ağaç katliamı 195.000’i bulmuştur.

ÇED Raporu’nda, maden faaliyeti kapsamında 45.000 ağacın “yerinden edileceği” (katledileceği) belirtilmekte iken gerçekte belirtilen sayının 4 katı büyüklüğünde bir katliam gerçekleştirildiği yakın zamanda ortaya çık(arıl)mıştır.

Maden havzasının yer aldığı alan, birbirinden farklı 283 bitki ve 186 hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu türlere ev sahipliği yapan ve yine bu türlerle beraber bölge ekosisteminin özgün işleyişini mümkün kılan ağaçların katledildiği düşünüldüğünde, kurulan maden ocağının son derece yıkıcı, geri dönüşü mümkün olmayan etkileri olacaktır.

Öte taraftan, maden 180.000 insanın su ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı ve çok sayıda yeraltı ve yerüstü su kaynakları ile aynı su havzasında yer almaktadır. Doğadan maden gasp etme işlemi sırasında Doğu Biga Madencilik A.Ş tarafından siyanürün kullanıldığı ve havzadaki su kaynaklarına siyanürün sızma ihtimalinin son derece güçlü bir ihtimal olduğu göz önünde bulundurulduğunda bölgedeki doğal yaşam ve insan sağlığı tehdit altındadır.

Tüm bunlar düşünüldüğünde;

  • ÇED raporunda belirtilenden yaklaşık 4 katı büyüklüğünde ağaç katliamına imza atarak yasadışı bir süreç işleten Doğu Biga Madencilik A.Ş hala faaliyetlerini sürdürmekte midir? Bu şirket hakkında bir işlem başlatılmış mıdır?
  • Kirazlı Maden Ocağı’nın bölge halkının içme suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı ile aynı su havzasında kurulmasına hangi gerekçelerle izin verilmiştir?
  • %98,7’si ormanlık alan içerisinde kalan Kirazlı Maden Ocağı’nın kurulmasına Bakanlığınız tarafından hangi gerekçelerle izin verilmiştir?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu