Konuşmalar

Diyarbakır Cemevi’nin Elektriği Hala Kesik!

HDP Milletvekili Ali KENANOĞLU, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada; Diyarbakır Cemevi’nin elektriğinin hala kesik olduğunu belirterek, bu kürsülerden çokça kardeşlik edebiyatı yapanlardan, “Alevi Kardeşlerimiz.” diyenlerden bunun gereğini yerine getirmelerini beklediklerini söyledi.

Konuya ilişkin tutanak metni ve konuşma videosu aşağıdadır.


HDP GRUBU ADINA ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Bu kürsüye her çıktığımda ifade ettiğim konulardan bir tanesidir. Arkadaşlar, Diyarbakır Cemevi’nin elektriği hâlâ kesik. Bu kürsüde çokça kardeşlik lafları dinledik, kardeşlik edebiyatları dinledik ancak bir ibadethanenin elektriğinin kesik olması, oradaki inançsal hizmetlerin, cenaze hizmetlerinin yürütülememesine neden olmaktadır. Hâlen bu sorun çözülebilmiş değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına rağmen, Danıştayın vermiş olduğu kararlara rağmen bu sorun çözülememiştir. Ve yine seçim bölgemde, İstanbul Esenyurt’ta Erenler Eğitim Kültür Vakfı Cemevi’nde de benzer sorunla karşı karşıya kalmak üzereler çünkü kazanılan davaya rağmen, orada hâlâ elektrik faturası kesilmeye devam ediliyor.

    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

    BAŞKAN – Tamamlayınız sözlerinizi.

    ALİ KENANOĞLU (Devamla) – Bitiriyorum Başkanım.
Mahkeme kararları gösteriliyor, buna rağmen kimse mahkeme kararlarını tanımıyor ve bu uygulama bu şekilde sürüyor. Yani tekraren ifade edeyim: Bu kürsülerden, bulunduğumuz alanlardan lafla, sözle kardeşlik edebiyatı yapmak yerine, bunların gereğini yerine getirmemiz gerekiyor. Bu kürsülerden çokça kardeşlik edebiyatı yapanlardan, “Alevi Kardeşlerimiz.” diyenlerden bunun gereğini yerine getirmesini talep ediyor ve bekliyoruz.

    Teşekkür ederim. ( HDP sıralarından alkışlar)


 

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu