Konuşmalar

“Felaketin sorumlusu merkeziyetçi tek adam rejimidir”

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, 6 Şubat depremleri sonrasında AFAD’ın yetersizliğine ilişkin söz aldı. AFAD’ın depremle birlikte gerçek yüzünü gördüklerini ve enkazın altında kaldığının altını çizen Kenanoğlu, “Enkaz altında kalan AFAD’ın kendisi değil, AFAD’ı yönetenlerdi ve bu iktidarın kendisiydi. 14 Mayısta da hep birlikte bu iktidardan kurtularak bu kaderi değiştireceğiz.

Konuşma videosu ve tutanak metni aşağıda yer almaktadır.


 

Dönem: 27 Yasama Yılı: 6 Tarih: 27.03.2023 Birleşim: 79 Ham Tutanak Sayfası:59-

Konuşmacı: ALİ KENANOĞLU Seçim Çevresi: İSTANBUL

    HDP GRUBU ADINA ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.
Evet, AFAD yani Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının depremle birlikte gerçek yüzünü, gerçek organizasyon beceriksizliğini görmüş olduk. Deprem araştırma komisyon üyesiydim, AFAD geldiğinde bir sunum yaptığında zannedersiniz ki Türkiye’de 10 büyüklüğünde deprem olsa AFAD her şeye hazır yani sunumlar böyle, gösteriş böyle, algı yönetimi böyle, kendisini ifade ederken bu şekilde büyük görsellerle anlatıyor fakat iş pratiğe gelince yok. 1’inci gündü, biz hemen HDP Genel Merkezinde bir koordinasyon oluşturduk ve ilk gün AFAD’ı aradık çünkü çok sayıda talep geliyordu bölgeden. Aradığımızda AFAD bizzat kendisi söyledi, dedi ki: “Bölgeye helikopter dışında hiçbir ulaşım aracıyla gitmek mümkün değil.” Yani AFAD ortada kalmış, hiçbir şey yapamıyordu. Niye mümkün değil peki? Yani -acil durum yönetimi- bir taraftan da bu yolların açık tutulması, alternatif güzergâhların kullanılması ya da bu iş için özellikle birtakım araç ve gereçlerin hazır tutulması gerekmiyor mu? Türkiye sürekli bu hâl içerisindeki bir bölge ama gördük ki iktidarın böyle bir derdi yok. Dolayısıyla, herkes kendi hâline bırakıldı, 1’inci gün kimse gidemedi bölgeye yani kimseden kastım şu: Bakan gitmiş, “Bakanlarımız hep oradaydı.” diye anlatıyorlar. Ya, senin bakanın ne yapacak orada? Vatandaş enkaz altında, kendisini çıkaracak birisini arıyor, orada bakanı görse ne olacak görmese ne olacak! Yani bakan orada olduğu zaman devletin orada olduğu anlamına gelmiyor. Devlet orada demek, tümüyle bu -yardım, ekipman- enkaz altındaki vatandaşın kurtarılmasına yardım edecek ekiplerin orada olması demek. “Devlet” dediğiniz mekanizma bu, bunu istiyorlar. Bakan gitmiş oraya, elini kolunu sallasın orada, dolanıp dursun bakalım ne olacaksa!
Şimdi, dolayısıyla böyle bir yapı mümkün değil arkadaşlar. Burada problem nedir? Problem şu: Merkeziyetçi tek adam rejimidir. Yani bütünüyle her şeyi Ankara merkeze toplayıp Ankara’yı da tek adama bağladığınız zaman işte bu tür sorun ve sıkıntıların altından kalkamıyorsunuz çünkü deprem bölgesi Hatay’da, Samandağ’da, Adıyaman’da, Maraş’ta, Elbistan’da, Pazarcık’ta, Malatya’da ve bütün o bölgede. Şimdi, oraya Ankara’dan gidilecek ve koordine edilecek; Ankara’dan malzemeler götürülecek, bölgeye yakın yerlerden… Ya, her alanda AFAD’ın bu tür önlemleri oluşturması ve deprem beklenen bölgelerde tedbirleri alması gerekirken her şey Ankara’ya, merkeziyetçi tek adama bağlandığı takdirde böyle şeyler yaşanıyor. Tabii, insanlar kaderine terk edildi, kazma kürek bulamadılar.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Tamamlayın sözlerinizi.
ALİ KENANOĞLU(Devamla) – Bitiriyorum efendim.
Bütün bu beceriksizlik içerisinde vatandaşın kendisinin ifade ettiği gerçeklik şudur: “Eğer, zamanında müdahale edilmiş olsaydı, yaşamını yitirenlerin yarısı kurtarılabilirdi.” Bu gerçekliği bütün deprem bölgelerine gittiğiniz zaman herkesten duyabiliyorsunuz, herkesten dinleyebiliyorsunuz.
Maalesef, AFAD daha sonra yardımları engelledi. Özellikle işine gelen kıymetli jeneratördür, çadırdır ve benzeri yardımlara, kuruluşların gönderdikleri yardımlara el koydu. Kimine daha gümrüklerde el koydu -yani yurt dışından gönderilen yardımlara- kimisine ise bölgeye giderken el koydu. AFAD bir bütün olarak aslında tümüyle beceriksiz bir şekilde enkaz altında kaldı. Aslında, enkaz altında kalan AFAD’ın kendisi değil, AFAD’ı yönetenlerdi ve bu iktidarın kendisiydi. 14 Mayısta da hep birlikte bu iktidardan kurtularak bu kaderi değiştireceğiz.

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu