Soru ÖnergeleriTBMM Faaliyetleri

Kadın erkek ayrı “haremlik selamlık” TRT sınavı Meclis gündeminde

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, TRT’nin Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde yaptığı ‘Görevde Yükselme Sınavı’nda kadınlar ile erkeklerin ayrı ayrı sınıflarda sınava girmesini Meclis gündemine taşıdı. Kenanoğlu, Cumhurbaşkanlığı’na verdiği soru önergesinde “haremlik selamlık” biçimiyle kadınların ve erkeklerin ayrı ayrı sınıflarda cinsiyet ayrımı yaparak sınava girmesi Anayasa’nın eşitlik ilkelerine aykırılık teşkil ettiğini belirtiyor.

Soru önergesi metni aşağıda yer almaktadır.


 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen soruların Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

 

 

 

TRT’nin Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne yaptırdığı ‘Görevde Yükselme Sınavı’nda kadınlar ile erkeklerin ayrı ayrı sınıflarda sınava katıldığı kamuoyuna yansıyan haberlerden öğrenilmiştir.

Anayasanın 10. maddesine 2004 yılında 5170 sayılı Kanunla eklenen fıkrada; kadınlar ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu, Devletin bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü olduğu, 2010 yılında 5982 sayılı Kanunla eklenen cümlede de bu maksatla alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Anayasa’nın yukarıda belirtilen hükümlerinden anlaşılacağı üzere; her insanın doğuştan gelen bir değeri vardır ve bu onun en doğal hakkıdır. Bu hak dolayısıyla herhangi bir niteliğe veya ölçüye dayanılarak insanlar arasında ayrım yapılamaz, insanlar arasında kanunların uygulanması açısından da hiçbir fark gözetilemez ve insanlar arasındaki eşitliğe aykırı hareket edilemez.

Ancak, TRT’nin yaptırdığı sınavda yaygın tabirle “haremlik-selamlık” biçimiyle kadınların ve erkeklerin ayrı ayrı sınıflarda cinsiyet ayrımı yapılarak sınava girmesi Anayasa’nın eşitlik ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

Diğer taraftan TRT kurumu, bu “haremlik selamlık” sınavı kamuoyuna duyuran KESK’e bağlı Haber-Sen yöneticilerine karşı baskı uygulanmaktan geri durmamaktadır. TRT’nin herhangi bir şikâyete bağlı kalmaksızın bu uygulama nedeniyle resen soruşturma açması gerekirken, sınavla ilgili herhangi bir şikâyetin kendilerine ulaşmadığını savunmuş ve sendika yöneticilerine soruşturma açmıştır.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde 27 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen ‘Görevde Yükselme Sınavı’nda 14 sınıfta kadınların, 6 sınıfta ise erkeklerin sınava alındığı anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda;

1- Kadınların ve erkeklerin ayrı ayrı sınıflarda sınava girmesine neden ihtiyaç duyulmaktadır?

2- Kadınların ve erkeklerin ayrı ayrı sınıflarda sınava girmesine kim karar vermektedir?

3- Kadınların ve erkeklerin ayrı ayrı sınıflarda sınava girmesine karar veren sorumlular hakkında bir soruşturma açılmış mıdır?

4- Bu uygulamaya tepki gösteren KESK’e bağlı Haber-Sen yöneticisi Deniz Salmanlı’ya neden soruşturma açılmıştır?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu