Hubyar & Sıraç

Hubyar Sultan’ın torunları

Hubyar Sultan’ın torunları

Hubyar Sultan’ın 1490’lı yıllarda doğup 1533 – 1554 yılları arasında bugünkü Hubyar Köyüne yerleştiğini ve 1582 yılında burada Hakka yürüdüğünü daha evvelki yazılarımızda yazmıştık. [1] [2]

Hubyar Sultan’ın yedi kızı ve Mustafa isminde bir oğlu olduğunu da önceki araştırma yazlarımızda yazmıştık. [3]

Hubyar Sultan’ın soyu kızları ve tek oğlu Mustafa’dan devam etmiştir. Hubyar Köyündeki söylencelerde Hubyar Sultan’ın Derdiyar ve Buynat isminde iki oğlu olduğu söylense de bunun doğru olmadığını araştırmalarımız esnasında elde ettiğimiz arşiv kayıtlarına gördük.

Hubyar Sultan’ın oğlu Mustafa 1582 yılında Babası Hubyar Sultan’ın hakka yürümesinden sonra Hubyar Vakfının mütevellisi olarak postnişin olmuştur.

Hubyar Sultan’ın oğlu Mustafa’nın Kenan, Ali, Hüseyin isminde üç oğlu olduğunu biliyorduk. Ancak elimizdeki bir belgede Bünyat – Buynat isminde bir kişinin daha olduğunu görüyoruz. Konuya ilişkin 1630 tarihli mufassal defteri kayıtlarında Sultan Ahmet zamanında (1603 – 1617) Hubyar Tekkesinden “Ali Hüseyin, Kenan ve Buynat, Asitane-i Saadet ime (İstanbul) gelip”  diye belirtmektedir.

Yine 1816 tarihli Ceğcek köyü ile yapılan bir mahkeme belgesine düşülen bir derkenar da Ali, Hasan, Kenan ve …… (okunamadı) Asitane-i Saadet ime (İstanbul) gelip”  diye belirtmektedir. (Ek- 1)

1630 tarihli belge ile 1616 tarihli belge aynı metni içermektedir. Tarih olarakta ikisi de 1616 yı işaret etmektedir. Yani 1616 yılında Ali Kenan, Bünyad İstanbul’a gitmişlerdir. İki belge arasındaki fark ise birisinde Hasan diğerinde ise Hüseyin’in İstanbul’a geldiklerini yazmaktadır. (Ek-2)

Belgelerin birisinde okuma yanlışlığı olduğu muhakkaktır. Belgeleri karşılaştırdıktan sonra bu metni de yeniden düzenleyeceğiz. Ancak şunu biliyoruz ki Ali, Kenan ve Hüseyin kardeşlerdir. Hasan Hüseyin’in oğludur. Bu konuda her hangi bir tartışma bulunmamaktadır. Nitekim Başbakanlık Osmanlı arşivlerindeki 1704 tarihli Mahkeme belgesinde Seyit Mahmut ( Hubyar Tekkesi Postnişini) Hasan’ın Hüseyin’in oğlu olduğunu söylemektedir.

Sonuç olarak Hubyar Sultan’ın oğlu Mustafa’dan olma Ali, Kenan, Hüseyin ve Buynat isminde 4 oğlu olmuştur. Osmanlı kayıtlarında Kadınlara yer verilmediğinden kızlarını bilemiyoruz. Köydeki söylencelere göre Buynat Balkı Buhara’ya gitmiş ve bir daha geri dönmemiş. Burada bahsi geçen Balkı Buhara’nın Özbekistan’ın bir Şehri olan Buara’mıdır bilemiyoruz. Söylencenin gerçekliğine ilişkin herhangi bir belgeye, bilgiye desahip değiliz.

Ancak Hubyar Sultan’ın soyu oğlu Mustafa, onun çocukları Kenan, Ali ve Hüseyin den devam etmiştir. Buynat’ın soyundan gelen kimse var mıdır bilemiyoruz. Bugün Hubyar Sultan evlatlarından hiç kimse Buynat’ın soyundan geldiğini ifade etmemektedir.

28.01.2017

Ali Kenanoğlu

Ek-1

Ek-2

[1] http://alikenanoglu.net/hubyar-koyu-ne-zaman-kuruldu/1082

[2] http://alikenanoglu.net/hubyar-sultan-kimdir/1063

[3] http://alikenanoglu.net/hubyar-sultanin-tek-oglu-mustafa/1343

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu