KonuşmalarTBMM Faaliyetleri

Kenanoğlu: Alevilere yönelik inkar ve asimilasyon politikaları yok sayılıyor!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, BioNTech’in kurucu ortağı ve CEO’su olan Uğur Şahin’in Türkiye’yi terk etmek zorunda kalan Alevi bir ailenin çocuğu olduğunu ifade etmesi üzerine kendisine sataşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a cevap vererek Alevilere yönelik inkar ve asimilasyon politikalarının yok sayıldığını ifade etti. Kenanoğlu, 6-7 Eylül Olaylarını ve Maraş Katliamı’nı hatırlatarak Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar Türk ve Sünni Müslümanlığa dayanan tekçi anlayışın birçok birçok imha politikası gerçekleştirdiğini söyledi.

Konuşma tutanak metni ve videosu aşağıda yer almaktadır.


Dönem: 27 Yasama Yılı: 5 Tarih: 8.12.2021 Birleşim: 30 Ham Tutanak Sayfası: 447

Konuşmacı: ALİ KENANOĞLU Seçim Çevresi: İSTANBUL

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, sayın Genel Kurul; şimdi, ben, burada şöyle bir gerçeği ifade ettim ve bunu söylerken de bu meselenin AKP’yle başlamadığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinden bu tarafa bir tekçi anlayış bakış açısından kaynaklı olarak “makbul vatandaş” diye tanımlanan Türk ve Sünni Müslüman kimliği üzerinden bir “makbul vatandaş” tanımı uygulaması yapıldığını ve bunun bu politikalardan kaynaklı olarak kuruluştan bu tarafa kadar birçok inkâr, asimilasyon politikalarının uygulandığını ve zaman zaman da bununla ilgili olarak imha politikalarının uygulandığını söyledim.

Şimdi size söylüyorum: 6-7 Eylül 1955’te yaşananları, o dönemde Ermenilerin, Yahudilerin, bu ülkede yaşayan vatandaşların bu ülkeyi terk etmek zorunda kaldıkları gerçeğini hepiniz itiraf ediyorsunuz zaman zaman ve diğer taraftan, Maraş katliamında Aleviler cenazelerini gömemeden terk etmek zorunda kaldılar ülkeyi.

HABİBE ÖÇAL (Kahramanmaraş) – Maraş katliamı diye bir şey yok!

ALİ KENANOĞLU (Devamla) – Orada yaşatılan bu acıyı yok mu sayacaksınız? İşinize geldiği zaman, önemli bir buluş gerçekleştirdiği zaman Türkiye kökenli olacak, Türk kökenli olacak ama onların, burada yok sayılan inançlarına, kimliklerine gelince kabul etmeyeceksiniz, yok sayacaksınız. Yok böyle bir yağma! (HDP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu