KonuşmalarTBMM Faaliyetleri

Kenanoğlu’ndan iktidara: Madem kademeli fatura sistemine geçiliyor, 200 kWh’ye kadar elektrik kullanımı ücretsiz olsun!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, elektrik faturalarından TRT payının kaldırılması adı altında 22 kanundan değişiklik öngören torba kanun teklifinin elektrik faturalarıyla ilgili 23. maddesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda konuştu. Kademeli fatura sisteminin üst limitin 150 kWh olarak belirlenmesinden dolayı yurttaşların yararına olmadığını ve söz konusu uygulamanın iktidarın bir aldatmacası olduğunu belirten Kenanoğlu, “HDP olarak 200 kWh kadar elektrik tüketiminin ücretsiz olmasını öneriyoruz” dedi.

Konuşma tutanak metni ve videosu aşağıda yer almaktadır.


Dönem: 27 Yasama Yılı: 5 Tarih: 2.12.2021 Birleşim: 26 Ham Tutanak Sayfası: 302

Konuşmacı: ALİ KENANOĞLU Seçim Çevresi: İSTANBUL

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Tabii, kanunun maddeleri üzerinde görüşüyoruz, kanunun bütünü üzerinde de görüştük. Şimdi, bu kanunda elektrik faturalarıyla ilgili bir düzenleme de var. Tabii, seçim geliyor, yaklaştı. Dolar artıyor, dolayısıyla birçok alanda zam yapmak gerekiyor; bunlardan bir tanesi de elektrik faturaları alanı yani buraya da zam yapmanız gerekiyor ancak vatandaşlar bundan etkilenecek ve dolayısıyla seçimlerde sizin aleyhinize bir durum oluşacak. Bunu nasıl kurtarabiliriz? İşte, bu kanunda şöyle bir madde koyuyorsunuz ve diyorsunuz ki: “Kademeli fatura sistemi oluşturalım.”

Şimdi, kademeli fatura sistemi nedir? Yani, belli bir kilovata kadar elektriğini kullananlara, elektrik sarfiyatı yapanlara normal tarifeden, onu aşanlara da katlayarak devam eden fatura sistemi. Şimdi, tabii, siz bütün algı yönetiminizle bunu iyi bir şeymiş gibi sunabilirsiniz ya da iyi bir şeymiş gibi sunuyorsunuz ancak işin gerçeği böyle değil. Yani burada halk kitlelerini, özellikle de orta kesim insanları ve orta kesim esnafı çok ciddi bir şekilde elektrik fatura yüküyle karşı karşıya bırakacak ve artışla karşı karşıya bırakacak bir durum söz konusu. Çünkü şöyle bir şey yapıyorsunuz burada: 150 kilovatsaate kadar kullanılan elektriğe bir tutar belirliyorsunuz yani bu, normal tutar; 150 kilovatsaat tutarı aştıktan sonra da kademeli olarak artış öneriyorsunuz. Şimdi, baktığınız zaman, 150 kilovatsaat elektrik tüketimini şöyle bir incelediğimiz zaman, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, televizyon gibi ortalama elektrik tüketen ürünleri kullandığınız zaman rahatlıkla bir ailenin ulaşabileceği kilovatsaat ortalaması oluyor. Yani esasında, siz bunun biraz üzerinde, ortalama aile dediğimiz kesim üzerinde elektrik faturalarını katlayarak artıracaksınız ve maliyet yükselteceksiniz. Hele hele küçük esnaf yani bakkallar, kasaplar, berberler, manavlar yani sürekli buzdolabı çalıştırmak zorunda kalanlar, sürekli soğutucu çalıştırmak zorunda kalanlar gibi birtakım işletme sahipleri gibi kesimlerin elektrik faturaları 2’ye, 3’e katlanmak durumunda olacaktır. Bunun haricinde, Ege, Akdeniz yörelerinde sadece klimayla ısınan, yani doğal gaz ve benzeri sistemleri kullanmayan aileler, insanlar var yani iklimden kaynaklı olarak bunu tercih edenler var, bunların faturaları da oldukça yüksek şekilde katlanarak gelecek. Şimdi, biz burada diyoruz ki: Madem, hani vatandaşı düşünecek bir sistem düşünüyorsunuz, bu elektrik piyasasındaki oluşan artı değer, bu ülkenin vatandaşlarının topraklarını, doğasını, canlarını, suyunu tahrip ederek oluşturulan artı değerdir. O zaman, 200 kilovatsaate kadar -yani bizim önerimiz, HDP olarak önerimiz- vatandaşların kullandıkları elektriğe ücret tanımlamayalım yani bunu faturadan muaf tutalım. Dolayısıyla, eğer siz hakikaten vatandaşı düşünüyorsanız, hakikaten yurttaşı düşünüyorsanız 200 kilovatsaatlik kısmını ücretsiz tutarsınız ve ondan sonraki kısmına fatura kesersiniz ancak sizin böyle bir niyetiniz yok. Hele hele, sabit saat uygulamasının uygulandığı kış günlerinde yani elektrik sarfiyatının daha da katlandığı, daha da arttığı yani dar gelirli vatandaşın da elektrik sarfiyatında çokça kullanmak zorunda kaldığı, karanlıkta çocuklarını kaldırdığı ve okula hazırladığı süreçlerde bu elektrik faturalarının çok daha fazla katlanacağını ve aslında elektrik faturasının maliyetinin vatandaş açısından çok daha yüksek bir seviyeye ulaşacağı bir tarife düzenlemesiyle karşı karşıyayız arkadaşlar. O nedenle, buna karşı yurttaşlarımızı buradan uyarıyoruz. Bu düzenleme, AKP’nin yapmış olduğu bu düzenleme asla ve katiyen sizin lehinizde değil, tam tersine yurttaşlarımızın aleyhinde. Aslında zam yaparak arttırmak istedikleri, dolar kuru artışından kaynaklı olarak maliyeti -telafi etmek istedikleri tutarı- vatandaşların üstüne yüklemek için, elektrik faturasındaki bu maliyeti vatandaşa yüklemek için aslında işin etrafından dolandıkları bir yöntem olarak uygulanmaktadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Tamamlayın sözlerinizi lütfen.

ALİ KENANOĞLU (Devamla) -Komisyonda da tartıştık, burada da tekrar ediyorum: Pandemi sürecinde elektrik tedarik şirketlerine indirim uygulandı, bu indirimlerin hiçbirisi vatandaşa yansıtılmadı. AKP iktidarı sermayeden ve elektrik dağıtım şirketlerinden yani onların yan kolu olan tedarik şirketlerinden yana bir politika izlemektedir. Asla ve katiyen vatandaşları düşünmeyen, vatandaşlara daha da çok yük yükleyen bir sistemi savunmaktadır. Bu getirdikleri düzenleme yani elektrikte kademeli tarife sistemi de vatandaşa yeni yük yükleyen bir tarife sistemidir. Bunun kesinlikle ve kesinlikle ortadan kaldırılması, bundan vazgeçilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde vatandaşlar daha fazla karşı karşıya kalacaklardır.

(HDP sıralarından alkışlar)

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu