Yazılar

Kurbanlık toplum

Kurban inancı insanlığın kadim inançlarından birisidir. Toplumların, insanların başına gelen her felaket sonrasında yaradana kurban sunulması en yaygın inanç haline gelmiştir.

Biz biliriz ki başımıza bir kaza, bela geldiğinde kurban keseriz, bu vesileyle eş dost, konu komşuyu toplarız, etrafımızdaki birliği sağlar moral buluruz. Kurban kesilmesinde esas olan ilahi yaratıcı için kan akıtılması olarak anlatılsa da meselenin insana iyi gelen tarafı kurban vesilesiyle tüm yakınların bir araya gelmesi ve dayanışma ruhunun hatırlanması, kurbanı kesen kişiye moral motivasyon vermesidir.

Kişiler ve eskiden toplumlar bu durumlarda ilahi yaratıcıya kurban sunarak toplumsal birliği sağlayıp, kötülüklerden uzaklaşmayı hedefleyip, bir moral motivasyon sağlamışlardır. Toplumların, insanların kurbanla ilişkisi günümüzde de farklı değildir.

Türkiye Cumhuriyeti gibi demokrasinin, eşitliğin, hakkın, hukukun olmadığı ülkelerde de çoğunluğun varlığını, birliğini sağlaması, dayanışmanın artması, toplumsal motivasyonun sağlanması için bir kurban gerekmiştir.

Türkiye Cumhuriyetinin çoğunluğunu oluşturan ve esasen devletin sahibi olan tasavvuftan arındırılmış Sünni Türk kimliğine sahip kişiler devletin esası ve bekasıdır. O yüzden birlik, beraberlik demek T.C. Devleti açısından bu Sünni Türk toplumunun kardeşliği, onların dayanışmasıdır.

Kendini devletin sahibi zanneden kimi gruplar da farkına varmadan veya bilerek bu çoğunluğa hizmet ettikleri sürece kabul görürler, alkışlanırlar.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sahibi, öznesi olan Sünni Türk toplumu dışında kalan ve kendisini bu Cumhuriyetin bekçisi olarak gören kesimler bitmeyen bir umutla bir gün bu gerçeğin değişeceğini beklemekte ve “Aslında Türkiye Cumhuriyeti bu ilkeler ile kurulmadı, sonradan gelenler bunu değiştirdi, nasıl olsa eski kuruluş sürecine geri dönecektir” diye umut etmektedirler. Bu umutla da devletin bekası için kendilerini her türlü hizmete hazır olacak şekilde motive etmektedirler.

Türkiye Cumhuriyetini yönetenler ise başları sıkıştığında, kazaya belaya uğradıklarında, kendi hataları yüzünden trafik kazası yapıp kazayı belayı def edeceğim diye kurban kesen şöför misali kurban aramaya başlamaktadırlar. Bu kurban devletin sahibi, devletin esasını oluşturan Sünni Türk toplumunun birliğini, bütünlüğünü sağlayacak bir kurban olmalıdır. Tarihin sürecinde bu kurban kimi zaman Aleviler olmuş, kimi zaman ise Hristiyanlar ve Sünni Müslüman olamayan diğer tüm topluluklar olmuştur.

https://www.evrensel.net/yazi/77828/kurbanlik-toplum

 

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu