İSTE’de Erasmus+ bütçesindeki usulsüzlükle ilgili soru önergesine yanıt

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu’nun İskenderun Teknik Üniversitesi’nin (İSTE) Erasmus+ öğrenci ve personel değişim programı kapsamında Avrupa Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’ndan aldığı hibe tutarlarından harcanmayan kısmın okulun gelir hesabına ve/veya emanet hesabına alınmadığının 2019 Sayıştay Raporları’nda tespiti üzerine MEB’e verdiği soru önergesine yanıt geldi.

Saros Körfezi’ni yok edecek doğalgaz projesiyle ilgili soru önergesine yanıt

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu’nun Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasına, usulsüz yürütülen ÇED sürecine ve proje hakkında açılan dava sonucunda bilirkişi heyetinin ve mahkemenin verdiği ‘proje uygun değildir’ kararına rağmen yapılmak istenen FSRU Doğalgaz Limanı ve Kara Boru Hattı Projesi hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verdiği soru önergesine yanıt geldi.

‘Seçmeli’ adı altında din dersi dayatmasına ilişkin soru önergesine MEB’den yanıt

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu’nun MEB’e bağlı ortaokul ve liselerde seçmeli ders tercihleri döneminde okul yöneticileri ile beraber vakıf, dernek ve cemaatlere bağlı kuruluşların, dini içerikli derslerin seçilmesi için velilere ve öğrencilere yönelik baskı kampanyası başlatmasına ilişkin haberlerin kamuoyuna yansıması üzerine verdiği soru önergesine yanıt geldi.