Soru ÖnergeleriTBMM Faaliyetleri

Elektrik şirketlerinin verileriyle, EPDK’ye bildirdikleri verilerin farklılığıyla ilgili soru önergesi

HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, 2019 Sayıştay İnceleme Raporuna göre; Elektrik Dağıtım Şirketlerinin, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında internet sitelerinde yayımladıkları elektrik tüketimine ilişkin verilerin, Kuruma bildirilen verilerden farklı olduğu ve bu verilerin standart bir menü altında toplanmamasıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DÖNMEZ‘e soru önergesi verdi.

Soru önergesi metni aşağıda yer almaktadır.


 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

 

 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) 2019 Sayıştay İnceleme Raporuna göre; Elektrik Dağıtım Şirketlerinin, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında internet sitelerinde yayımladıkları elektrik tüketimine ilişkin verilerin, Kuruma bildirilen verilerden farklı olduğu ve bu verilerin standart bir menü altında toplanmadığı tespit edilmiştir.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin “Kamuoyunun bilgilendirilmesi” başlıklı 53’üncü maddesinde “ (1) Bir önceki takvim yılına ait olmak üzere;

     a) TEİAŞ, iletim sistemine doğrudan bağlı olup tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,

     b) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler; 1) Bölgelerinde tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,

2) Tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,

3) Serbest tüketici limitini geçtikleri halde tedarikçisini seçme hakkını kullanmayan tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını, her yıl Şubat ayı içerisinde Kuruma bildirmek ve internet sitesinde yayımlamak suretiyle kamuoyuna duyurmak zorundadır.” hükmü yer almakta olup anılan hüküm kapsamında dağıtım şirketleri tarafından bu bilgilerin internet sitesinde yayınlanması gerekmektedir.

Yapılan incelemelerde 21 elektrik dağıtım şirketinden sadece 6 dağıtım şirketinin internet sitesinde yayımlanan elektrik enerji miktarının, Kuruma bildirilen miktarla aynı olduğu, diğer 15 elektrik dağıtım şirketinin internet sitesinde yayımlanan değerlerin yıllık lisans bedeli için bildirilen beyan değerlerinden farklı olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca, 21 dağıtım şirketinin internet sitelerinde yayımlanan elektrik enerjisi miktarları, farklı menüler altında standart olmayan bir şekilde yayımlanmıştır.

Bu bağlamda;

  1. Elektrik Dağıtım Şirketlerinin, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında internet sitelerinde yayımladıkları elektrik tüketimine ilişkin veriler ile Kuruma bildirilen veriler arasında neden fark bulunmaktadır?
  2. İnternet kayıtları ile kuruma bildirilen veriler arasında fark bulunan 15 dağıtım şirketine uyarıda bulunulmuş mudur? Söz konusu şirketlere bir yaptırım uygulanacak mıdır?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu