Soru Önergeleri

Çorum Valiliğinin yemekhaneyi kapatması hk.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Sebahattin ÖZTÜRK tarafından Anayasa’nın 98. Maddesi ve Meclis İçtüzüğünün 99. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Ali KENANOĞLU
İstanbul Milletvekili
Çorum katliamını anma programı için 03.07.2015 tarihinde bulunduğum Çorum İlinde yaptığım halk toplantılarında, Çorum Valiliği yemekhanesinin kapalı olduğu bilgisini aldım.
Edindiğim bilgiye göre;

Çorum Tarım İl Müdürlüğünün Nisan ayında yaptığı denetlemede yemekhanede bazı eksiklikler tespit edilmiş ve boyanması gerektiğine karar verilmiştir. Ancak Nisan ayında yapılması gereken boyama işlemi Ramazan ayına ertelenmiş, Ramazan ayında bina bakıma alınmış ve boyama işlemi 2 gün sürmüştür. İçerisinde, Tapu müdürlüğü, Kadastro, Sosyal Hizmetler, Bayındırlık, Milli Emlak, Defterdarlık, Göç Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü bölümlerinin de bulunduğu ve yaklaşık olarak 500 kişinin yemek yediği yemekhane yapılan bakım onarım çalışmalarından sonra tüm itirazlara rağmen tekrar hizmete açılmamıştır.
Bu bağlamda ;
1- Yaklaşık 500 kişinin yemek yediği yemekhane tamir bakım işlemleri bittiği halde neden tekrar hizmete açılmamıştır?
2- Eğer çalışanlara söylendiği gibi Ramazan ayı nedeni ile kapatılmış ise, her çalışanın oruç tuttuğu bilgisine nasıl ulaşılmıştır?
3- Valilik yemekhanesi kapatıldıktan sonra, oruç tutmayan çalışanların öğlen yemeği haklarının nasıl iade edilmesi düşünülmektedir?
4- Çorum Valiliğinin bu keyfi tutumuna karşı nasıl bir yaptırım uygulanması düşünülmektedir?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu