Soru Önergeleri

Kenanoğlu’ndan soru önergesi: Tescilli katil Topal Osman’ın silahlı fotoğrafı olan otobüsün Diyarbakır sokaklarında dolaştırılması hem suçluyu övmek hem de provokasyondur!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, tescilli katil Topal Osman’ın silahlı fotoğrafı olan ve “Size Giresun yeter” yazılı bir otobüsün Diyarbakır sokaklardan gezdirilmesine tepki gösterdi ve konuyu Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanlığı‘na verdiği soru önergesinde Topal Osman’ın Osmanlı Devleti’nin son döneminde ve Cumhuriyet’in kuruluş döneminde işlediği insanlık suçlarına dikkat çeken Kenanoğlu, “Karadeniz yöresinde Rum ve Ermenilerin, Koçgiri’de Kürt Alevilerin katliamında rol almış Topal Osman’ın silahlı fotoğrafının yer aldığı “Giresun size yeter” yazılı bir otobüsle Diyarbakır’da dolaştırılması ile ne amaçlanmaktadır?” diye sordu.

Soru önergesi metni aşağıda yer almaktadır.


 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Aşağıda belirtilen sorularımın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. Maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

 

 

22 Mayıs Pazar günü Giresun Valiliği İl Özel İdaresine ait, üzerinde Karadeniz’de Rumlar ve Ermeniler, Sivas-Koçgiri’de Kürt Alevilere yönelik katliamları ile bilinen “Topal Osman’ın” silahlı fotoğrafının yer aldığı “Giresun size yeter” yazılı bir otobüs dolaştırılmıştır.

İlk olarak 1. Dünya Savaşı yıllarına ortaya çıkan Topal Osman, kanun kaçağı adamları ile birlikte Teşkilat-ı Mahsusa’ya bağlı olarak Artvin yöresindeki Ermeni tehcirinde yaptığı kötülüklerle ismini duyuran, ardından Rumlara yönelik türlü eziyet ve katliamlarıyla anılan, 1921 yılında TKP üyesi Mustafa Suphi ve 14 arkadaşının katledilmesinden de sorumlu olan Topal Osman, 1921’de Sivas’ın Koçgiri bölgesindeki Kürt Alevilerinin katliamıyla da tanınmaktadır.

Talancı bir çete lideri olan Topal Osman, 1923’te Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey’i öldürmesi üzerine, mecliste idam kararı çıkan, Mustafa Kemal’i öldürmek için Çankaya köşkünü bastığı sırada çıkan çatışmada öldürülüp başı kesilen ve sonrasında idam kararının uygulanması için başsız cesedi Ulus Meydanında ayağından darağacına asılan, 1. Dünya savaşında yıllarında Türkiye halklarına uygulanan tehcir ve imha politikalarının acımasız ve kanlı kıyımların baş sorumlusu ve uygulayıcısı, Cumhuriyet tarihinin en karanlık ve şaibeli isimlerinden biridir.

Topal Osman 1922 yılında Giresun’da elde ettiği sahte bir mazbata ile ordudan aldığı buğdayları yine sahte bir mazbata ile Giresun Nokta Kumandanlığına satarak halkı ve devleti dolandıran, Rum ve Müslümanların arazilerini kendi ve akrabaları arasında pay eden, Koçgiri’de Kürt Alevilerinin katliamından sonra ganimet olarak sığır ve koyunları Giresun’a getirip fahiş fiyattan satarak servet kazanan, kendi kendini Giresun’da Belediye Reisi ilan eden, “Laz Alayları” adı da verilen grubu kurarak eşkıyalık yapan, dönemin ve yörenin tüm kirli işlerinde parmağı olan bir kişiliktir.

Bu bağlamda;

  1. Giresun Valiliği’nin, suçu sabit olan ve Mecliste idam kararı alınıp uygulanan Topal Osman’ın fotoğrafını bir otobüse bastırıp dolaştırması, suçu ve suçluyu övmek suçu kapsamında olduğundan ilgililer hakkında soruşturma açılacak mıdır?
  2. Karadeniz yöresinde Rum ve Ermenilerin, Koçgiri’de Kürt Alevilerin katliamında rol almış Topal Osman’ın silahlı fotoğrafının yer aldığı “Giresun size yeter” yazılı bir otobüsle Diyarbakır’da dolaştırılması ile ne amaçlanmaktadır?
  3. Yaşadığı dönemde yaptıkları ile hakkında idam kararı verilen Topal Osman’ın fotoğrafının, Giresun Valiliği tarafından Diyarbakır’a bir otobüs üzerine resmedilerek gönderilmesinden Bakanlığınızın bilgisi var mıdır?
  4. Giresun Valiliğinin geçmişi suçlarla dolu Topal Osman’ın fotoğrafının “size Giresun yeter” yazılı bir otobüsle Diyarbakır’a gönderilmesi halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek bir suç değil midir? Bir provokasyon ihtimali taşıyan bu girişimden sorumlu olanlar hakkında Bakanlığınızca bir işlem başlatılacak mıdır?
  5. T.C. yurttaşları olan Alevilerin, Kürtlerin, Ermeni ve Rum azınlıkların katliamında rol oynayan Topal Osman’ın bu şekilde meşrulaştırılmaya çalışılması, halklar arasında kin ve düşmanlığın alenen yayılmasına hizmet etmeyecek midir?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu