Dilekçe-Rapor-Açıklama

Kenanoğlu TBMM Kürsüsünün Yerinin Değiştirilmesini Talep Etti

HDP İstanbul Mv. Ali Kenanoğlu TBMM Genel Kurul Salonu’ndaki konuşma kürsüsünün konumunun AKP grubu sıralarına yakınlığı ve AKP Grubu’nun bu eşitsizliği genel kurul tartışmalarında avantaja dönüştürdüğünü ifade etti. 

TBMM Başkanlığı’na verdiği dilekçeyle konuya dikkat çeken Kenanoğlu, Parlamenter Sistem çerçevesinde salondaki kürsünün bakanlar kurulu sıralarına yakın olacak şekilde yerleştirildiğini, ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yapılan geçiş sonrasında bakanlar kurulu sıralarının salondan kaldırılmış olmasına rağmen kürsünün yerinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.

Kenanoğlu’na göre bu durum, genel kurulda konuşma yapan diğer parti milletvekillerinin AKP Grubu sıralarından taciz edilmesini kolaylaştırmakta; normal ses tonunda yapılan sataşmaların dahi diğer parti gruplarından duyulmamasına ve sonuç olarak kürsüdeki hatibin eşitsiz bir şekilde AKP Grubu’yla tek başına bir çeşit psikolojik harpa girişmesine yol açmaktadır. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

TBMM Genel Kurul Salonunda bulunan milletvekili konuşma kürsüsü – diğer parti gruplarının sıralarıyla olan mesafesiyle kıyaslandığında – AKP Grubu’na çok daha yakın durmaktadır.

Parlamenter Sistem çerçevesinde yapılan meclis salonu düzenlemesine göre kürsünün salon içerisindeki konumu bakanlar kurulu sıralarına yakın olacak şekilde düzenlenmişti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte bakanlar kurulu sıraları kaldırılmış; 550 olan milletvekili sayısının 600’e çıkmasıyla birlikte de salona yeni sıralar eklenmişti. Yeni sıraların eklenmesiyle birlikte AKP Grubu sıraları – kürsünün salon içerisindeki konumunda herhangi bir değişiklik olmamasının yanında – kürsüye daha yakın bir pozisyon sahibi olmuştur.  Dolayısıyla, salonun yeni halinde kürsü yalnızca AKP grubuna yakın olma niteliği taşımaktadır.

AKP Grubu’nun ön sıralarında düzenli olarak oturan bazı milletvekilleri ise bu durumu avantaja çevirerek diğer partilerin milletvekillerinin kürsü konuşması sırasında laf atarak, sataşarak hatibin konuşmasının akışını ve insicamını bozmakta ve konuşmacının dikkatini dağıtmaktadır.

Kürsünün diğer parti gruplarına olan uzaklığından ötürü AKP Grubu’ndan hatibe yönelik (normal konuşma tonunda dahi yapılan) sataşmalar diğer parti grup sıralarından duyulamamakta, böyle olduğu ölçüde de kürsüdeki hatip AKP grubunun sürekli olarak yürüttüğü psikolojik harpta yalnız kalmaktadır. Diğer parti gruplarının milletvekilleri ancak ve ancak yüksek sesle konuştukları takdirde hatibe seslerini duyurabilmektedirler.

Tüm bunlar düşünüldüğünde, TBMM Genel Kurul Salonu’nda eşit tartışma koşullarının sağlanabilmesi için salondaki kürsünün yerinin tüm parti gruplarına eşit uzaklıkta duracağı bir noktaya taşınmasını arz ederim.

 

 

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu