Dilekçe-Rapor-Açıklama

Kenanoğlu, Meclis komisyonunu göreve çağırdı: Bakanlığın yalanladığı Ayvalık’taki çevre felaketi yerinde incelenmelidir

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yalanladığı Ayvalık’taki çevre felaketinin yerinde incelenmesi amacıyla TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu‘nu göreve çağırdı. Meclis komisyonuna sunduğu dilekçede, 2021 yılında iki kez atık döküm sahası çöken Bilfer Madencilik tarafından işletilen tesisin ciddi tehlikeler oluşturduğunu belirten Kenanoğlu, konunun önemi nedeniyle acilen harekete geçilmesi ve kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Meclis komisyonuna sunulan dilekçe aşağıda yer almaktadır.


 

 

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

 

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Karaayıt Köyü yakınlarında faaliyet gösteren Bilfer Madenciliğe ait madende atık depolama alanının çökerek ağır metallerden oluşan zehirli atıkların dereye dolduğu bilgileri kamuoyuna yansımıştır.

Bilfer Madencilik tarafından işletilen ve sürekli kapasite artıran demir cevheri zenginleştirme tesisinin 2021 yılının Ocak ayında da atık depolama alanı çökmüş ve zehirli atıklar Madra barajına bağlanan dereye dolmuştu. O tarihlerde şirket atık depolama alanının çevresine beton bloklar koyarak önlem aldığını açıklamıştı.

Ancak, söz konusu atık madenin yeniden çökmesi nedeniyle atık yığını içindeki ağır metallerin dere suyuna karışmaya başladığı, bu derenin bölgenin sulama ihtiyacını karşılayan ve aynı zamanda Ayvalık için ilerde içme suyu sağlaması da hedeflenen Madra Barajı’nı beslediği bilinmektedir.

Projenin zenginleştirme tesisi ise Karaayıt Köyü’ne çok yakındır. Köyün içme sularında önceki yıllarda arsenik seviyesi yükselmesi nedeniyle, köylülerin itirazı üzerine BASKİ tarafından arsenik arıtma sistemi kurulmak zorunda kalınmıştır.

İnsan sağlığı ve çevre açısından tehlike barındıran bu duruma dikkat çekerek 14/12/2021 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Soru Önergesi vermiştim. (EK-1)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan 19/01/2022 tarihli ve 101518 sayılı cevap yazısında; Bilfer Madencilik tarafından işletilen tesise ilişkin iddialar yalanlanarak cevher atık alanında herhangi bir çökme olmadığı ve çevreye hiçbir atığın karışmadığı ifade edilmektedir. (EK-2)

Ancak, yörede faaliyet yürüten çevre örgütlerinin yaşanan çevre felaketine ilişkin ciddi iddiaları ve drone görüntüleri mevcut olup (EK-3), Komisyonumuzun konunun önemi nedeniyle acilen harekete geçmesi ve kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarması için yerinde inceleme başlatmasını talep ediyorum.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

 

 

 

EK-1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına verilen Soru önergesi (1 sayfa)

EK-2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan cevap yazısı (2 sayfa)

EK-3: Maden sahasında yaşanan çevre felaketine ilişkin görseller (3 adet)

 


 

EK-1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına verilen Soru önergesi (1 sayfa)

EK-2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan cevap yazısı (2 sayfa)

EK-3: Maden sahasında yaşanan çevre felaketine ilişkin görseller (3 adet)

 


 

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu