ManşetTBMM Faaliyetleri

Kenanoğlu, BTS Üyelerinin TCDD’de Yaşadığı Sürgünü Meclis Gündemine Taşıdı

HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, çoğunluğu Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikasına (BTS) üye 84 TCDD çalışanının, rotasyon adı altında hiçbir gerekçe gösterilmeden, ailelerinden koparılarak Türkiye’nin değişik illerine sürgün edilmesini üzerine, bu salgın günlerini fırsata çeviren sorumlular hakkında işlem başlatılması ve sürgünün durdurulması çağrısı yaparak, yanıtlanması istemiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na soru önergesi verdi.

Soru önergesi metni aşağıdadır.


 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

  

Aşağıda belirtilen soruların Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü ’nün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

 

    

Aralarında Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) üyelerinin de bulunduğu 84  TCDD çalışanı Türkiye’nin değişik şehirlerine sürgün edilmiştir.

“Rotasyon” uygulaması adı altında hiçbir gerekçe gösterilmeden TCDD’nin 84 çalışanının sürgün edilmesi kurum çalışanları arasında tedirginliğe neden olmuştur.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, Kuruma hizmetten öte intikam duygusu ile hareket eden TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve Trafik ve İstasyon Dairesi Başkanı Abdullah Özcanlı’nın, içerisinde İzmir BTS Şube Başkanı Erdal Akyol’un da bulunduğu 84 çalışanın sürgün edilmesine anlam veremediklerini ifade etmektedirler.

Bu salgın günlerinde Evde Kal çağrıları yapılırken TCDD’de sürgün yaşanması tam anlamıyla çalışanları yıldırma politikasıdır.

Bu bir fırsatçılıktır. Halkın ulaşım hakkına saldırıdır. Sürgün edilen deneyimli çalışanların yerine deneyimsiz yandaş personeller atanması girişimidir. Kamusal kaynakların, herkesin ulaşılabildiği, ücretsiz, nitelikli ulaşım için çalışanların ayrım gözetilmeden liyakata göre çalıştırılması esasının bozulmasıdır.

Devlet geleneğinden uzak, akıl, vicdan, merhamet ve insanlık yoksunu bu uygulamanın,  dünyayı saran salgın günlerinde yapılması düşmanca bir yaklaşımdır.

Siyasi iktidara sırtına dayayarak yönetimlere gelen TCDD bürokratlarının, demiryollarını geliştirmek ve büyütmek, adil, liyakatli ve hukuka uygun bir şekilde kurumu yönetmek yerine, aldıkları kararla içerisinde BTS üyelerinin de olduğu 84 çalışanı kendi istekleri dışında başka şehirleri sürgün edilmesi asla kabul edilemez.

Benzer kararların yine Bakanlığınıza bağlı DHMİ Genel Müdürlüğünde de 200’e yakın çalışanın usulsüz olarak hülle yoluyla atamasının yapıldığı da kamuoyunca bilinmektedir.

Bu tür girişimler çalışanlar arasında ayrımcılığı ön plana çıkarıp, kurum kültürüne uzaklaşmaktan öteye başka bir amaca hizmet etmez.

Halkımızın bir yandan salgın nedeniyle evinde çıkamadığı, bir yandan da ciddi bir mücadele verdiği bir dönemi “fırsat bu fırsat” diyerek kurumu kamuoyunda tartıştıran bu yöneticilerin hukuk çerçevesinde, mevzuata uygun bir şekilde mağduriyetlere yol açmadan faydalı bir şekilde kuruma hizmet etmelerini sağlamanız Bakanlığınızın görevidir.

Bu bağlamda;

  1. Sürgün edilen çalışanlar hangi sendika üyesidir?
  2. Sürgün edilenler arasında Ulaştırma Memur-Sen üyesi var mıdır?
  3. Bu uygulama kimin talimatıyla yapılmıştır?
  4. Rotasyon uygulaması TCDD çalışanlarına il dışı olarak ne zamandan beri uygulanmaktadır?
  5. Bu uygulamanın asıl gerekçesi nedir?
  6. Sürgün edilenlerin aile birliği ve çocuklarının eğitim durumu neden göz ardı edilmektedir?
  7. Sürgün edilenlerin yerine kimler atanacaktır?
  8. Bu uygulamayı yapanlar hakkında bir soruşturma açılacak mıdır?
  9. DHMİ Genel Müdürlüğüne yapılan atamalar hangi usul ve esaslara göre yapılmıştır?
  10. Çalışanlar arasında huzursuzluğa neden olan bu uygulamayı durduracak mısınız?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu