Konuşmalar

AFAD’ı bu duruma getirenler liyakatsız kadrolar

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, AFAD ile ilgili Meclis’te söz aldı. AFAD’ın 2011 Düzce depremi sonrasında yaptığı özeleştiri ve eksikliklerin 6 Şubat depremlerinde de devam ettiğinin altını çizen Kenanoğlu, bu durumun nedeninin AFAD’ın liyakatsız kadrolar tarafından yönetilmesi olduğunu söyleyerek, “Buradan kurtulmak için bu anlayıştan ve bu iktidardan kurtulmak gerekiyor. Ona da az kaldı, 14 Mayısta kurtulacağız” dedi.

Konuşma videosu ve tutanak metni aşağıda yer almaktadır.


 

Dönem: 27 Yasama Yılı: 6 Tarih: 5.04.2023 Birleşim: 85 Ham Tutanak Sayfası:85-

Konuşmacı: ALİ KENANOĞLU Seçim Çevresi: İSTANBUL

    HDP GRUBU ADINA ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, Genel Kurulu saygıyla selamlıyoruz.
Yine, AFAD’ı konuşuyoruz tabii. AFAD, esasında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. İşte, başımıza bir afet geldiğinde, ülkenin başına bir afet geldiğinde bu deprem olabilir, sel olabilir, başka türlü afetler olabilir, bunların hem yönetimi hem de sevk ve idaresi hem de koordinasyonu gibi bütün organizmaları, bütün her şeyin tamamını birlikte yönettiği bir Kurum, bu amaçla kurulmuş bir Kurum ve amacında da bunlar yazıyor. Ancak yaşadığımız son depremde, aslında yaşadığımız bütün felaketlerde AFAD’ın nasıl işe yaramaz, nasıl beceriksiz bir yönetim anlayışıyla karşı karşıya bırakıldığına ve karşımızda bu amacına uygun hiçbir işlemi zamanında ve doğru bir şekilde yapamadığına tanık olduk.
Şimdi, biz bunları yaşadık tabii, kendimiz bizzat deprem esnasında, sonrasında o bölgede olan milletvekilleri olarak yaşadık; bir de AFAD’ın kendi raporları var yani bizim söylediklerimiz var, bizim söylediklerimizi aşağı yukarı depremden bu tarafa kürsü konuşmalarımızda hemen hemen bütün vekillerimiz dile getiriyorlar. Bir de AFAD’ın kendi söyledikleri var, 2 tane raporları var, ben biraz onlardan bahsedeceğim. Bir tanesi 2011 yılında yani on iki yıl önce, AFAD kendi iç değerlendirme raporlarında şunu söylüyorlar, Van depreminden sonra, diyorlar ki “Çadır kentler için kurulacak alanlar önceden bilinmiyordu.” diyor, “Gelen yardımların depolanacağı alanlar tespit edilmemişti.” kendileri söylüyorlar, “Depo alanlarında tasnif ve dağıtım yapacak personel eksikti. Çadırların bir kısmı mevsim koşullarına uygun değildi. Depremle birlikte cep telefonu iletişiminin kesilmesi nedeniyle bazı koordinasyon problemleri yaşandı. Uygulanabilir il, ilçe, afet ve acil durum planları yoktu ve mevcutlar da yetersizdi.” Şimdi, bunlar bir kısmı, bu sayı gidiyor, artıyor yani çok. Şimdi, bunlara bir bakıyorsunuz, bunlar 2011’de söylenmiş. Peki, bu depremde ne oldu? Bu depremde bunların aynısı oldu yani burada ne söyleniyorsa, AFAD kendisi açısından neyi eksik bulmuşsa değerlendirme raporlarında, tamamını bu depremde de yaşadık yani bütün bu eksiklerin tamamını… Yani 2011’den bu tarafa AFAD’ta bir düzeltme söz konusu değil ve bir de 2022’de yani 23 Kasım 2022 Düzce, Gölyaka depreminden sonra hazırladıkları bir rapor var, o raporda da benzer hikâyeler, unsurlar var. Koordinasyon sağlanabilir, toplanma alanı yanlış seçildi, yardımlar geç geldi, çadır takibini yapamadık, yemek dağıtımında sorunlar yaşadık, inşaat mühendisleri yerine öğretmen ve imamlardan ekip kurduk, afet nakliye personeli ancak iki gün sonra Düzce iline ulaşabildi, zarar tespiti konusunda yetersiz kalındı yani AFAD kendi düzenlediği 2 raporda da aslında nasıl rezil bir şekilde yönetildiğini kendisi itiraf ediyor.
Niye bunlar yaşanıyor? Tabii ki bunlar AFAD’ın kendi tespitlerini yapmasına rağmen kendisini düzeltememesinin sebebi…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Buyurunuz.
ALİ KENANOĞLU (Devamla) – AFAD’ın hem on iki yıl önce hem de depremden bir yıl bile olmadan önce kendisinin yapmış olduğu bütün bu tespitleri düzeltememesinin sebebi liyakatsiz kadrolar tarafından yönetilmesi, yandaşların korunması; eş, dost, akraba, aile şirketi hâline dönüşen kurumlar, kuruluşlar ve buradan kaynaklı olarak da bu liyakatsiz insanlar bu kurumları layıkıyla, düzgünce yapması gereken, olması gereken şekilde yönetemedikleri için bu sorunlar düzeltilemiyor. Yani 2011’de AFAD kendisi için ne demişse, 2022’de AFAD kendisi için ne demişse, hangi eleştirileri, öz eleştirileri yapmışsa, 6 Şubat depreminde de bütün o hataların tamamı katlanarak tekrar etti.
O anlamıyla buradan nasıl kurtulacağız? Buradan kurtulmak için bu anlayıştan ve bu iktidardan kurtulmak gerekiyor. Ona da az kaldı, 14 Mayısta kurtulacağız. (HDP ve CHP sıralarından alkışlar)

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu