ManşetTBMM Faaliyetleri

Ekonomik Sorunlar Çözülmezse İntihar Vakaları Bitmez!

HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Meclis Genel Kurulunda Partisi Grubu adına yaptığı konuşmada; son aylarda artan intihar vakalarının insanların yaşadığı ekonomik sıkıntılardan bağımsız olmadığını, ekonomik sorunlar çözülmeden intihar vakalarının da azalmayacağını vurguladı.

Konuya ilişkin Tutanak metni ve konuşma videosu aşağıdadır.


HDP GRUBU ADINA ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; intihar vakaları son aylarda oldukça arttı ve intihar insanların yaşadıkları çaresizlik karşısında ve yaşama tutunma konusunda zorlandıkları dönemlerde başvurdukları bir yöntem maalesef ve insanın kendi yaşamını bilerek ve isteyerek sonlandırması, yaşama hakkından kendi isteğiyle vazgeçmesi herhâlde ölümün en kötü yöntemlerinden birisi olsa gerek.
Şimdi, bu intihar vakalarının çeşitli sebepleri ortaya konuyor ve bunlardan tabii ki önemli bir sebep de işsizlik. 2019’da Türkiye’de işsizlik oranı TÜİK rakamlarına göre yüzde 13,4’e yükselmiş, işsiz sayısı ise 4 milyon 396 bin olarak hesaplanmış. 2018 yılı verilerine göre ise 3.161 kişi intihar etmiş, ortalama günde 9 kişinin intihar ederek yaşamına son verdiğini görüyoruz.

Bu intiharların sebepleri araştırıldığında TÜİK verilerine göre yüzde 37’nin “sebebi bilinmiyor” olarak gösteriliyor, yüzde 27’si “diğer sebepler” deniliyor ve ama bu “diğer sebepler” çok açık bir şekilde ifade edilmiyor, yüzde 8’i geçim zorluğu üzerinden kuruluyor. Ama şunu gördüğümüzü zaman, insanların psikolojik rahatsızlıklar, yaşamla ilgili çeşitli sorunlar yaşaması, bütün bunların sebepleri aslında hayata tutunamamak ve bunun da başında iş imkânı, geçindirmekle yükümlü olduğu ailesine, çocuklarına yardım edememe, onların geçim sorunlarını, sıkıntılarını karşılayamamanın önemli bir faktör olarak karşımızda durduğunu görüyoruz. Yani sebep başka türlü olarak ifade edilmiş olsa da, netice itibarıyla, altına baktığınız zaman, büyük oranda, bunun sebebinin işsizlik olduğunu görüyoruz.

Son aylarda yaşanan intihar vakaları: Biliyorsunuz, Fatih’te siyanürle yaşamına son vermişti insanlar. Yine, Antalya’da bir apartman dairesinde 2’si çocuk 4 kişinin cesedi bulunmuştu ve baba bıraktığı mektupta da yine aynı şekilde “Çalışamadığımdan kaynaklı.” demişti. Yine aynı şekilde Denizli’nin Çal ilçesindeki intihar ve en son, Hatay’ın Antakya ilçesinde Hatay Valiliği önünde “Çocuklarım aç.” diyerek yaşamına son veren bir babayı biliyoruz.

Şimdi, bunlara Hükûmetin bakış açısı ne? Hükûmetin bakış açısı şöyle arkadaşlar: Şimdi, bizim odalarımıza bir mektup gönderildi, odalarımıza gönderilen mektupta deniliyor ki: “Kapalı alanlarda sigara içmeyin; kimi vekil arkadaşlar, kimi danışman arkadaşlar odalarda sigara içiyor.” Hakikaten son dönemlerde Mecliste bu kapalı alanlarda sigara içme oranı arttı.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ KENANOĞLU (Devamla) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Tamamlayın sözlerinizi lütfen.

Buyurun.
ALİ KENANOĞLU (Devamla) – Peki, niye arttı? Bir intihar vakası meydana gelmişti, bu intihar vakasından kaynaklı olarak Mecliste sigara içilebilen alanlar yani açık alanlar, teraslar kilitlendi, kapatıldı ve hâlâ teraslar kilitli. Şimdi, dolayısıyla çözümü burada buluyoruz. “İntihar girişimi terasta oldu, o yüzden orayı hemen kilitleyelim; siyanürle intihar etti, hemen siyanüre bir yasak getirelim.” ya da işte “Hangi maddeyi kullandıysa o madde üzerinden bir yasak getirerek sorunu çözelim.” noktasında bir bakış açısı var. Oysa intihar vakalarının sebepleri bellidir; sosyolojik, psikolojik ve bu önergeye konu olduğu gibi de işsizlikten kaynaklı, ekonomik sıkıntılarından kaynaklı sorunlar vardır, intihar sebepleri vardır. Bunların çözüme ulaştırılmasının yolu yasaklamak değildir, ekonomik sorunlara çözüm bulmaktır. Bu anlamıyla da bir an önce bu konuların araştırılıp ele alınması ve ekonomik sorunların çözülmesi gerekiyor ki bu intihar vakalarından kurtulabilelim.

Teşekkür ediyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu