Soru ÖnergeleriTBMM Faaliyetleri

Kenanoğlu, Elektrik Enerjisi Fonu’na ödeme yapmayan ve gecikmeli ya da eksik ödeme yapan şirketleri Meclis gündemine taşıdı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, 2020 yılı Sayıştay İnceleme Raporu’na göre Elektrik Enerjisi Fonu’na ödeme yapmayan ve gecikmeli ya da eksik ödeme yapan şirketleri Meclis gündemine taşıdı. Kenanoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde fon ödemesine ilişkin yönetmelik hükmünü hatırlatarak “Elektrik enerjisi fon gelirlerinin takibi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin her türlü iş ve işlemlerin bakanlığınızca yapılması gerekirken, fona ödeme yapmayan veya eksik ödeme yapan şirketlerin yatırması gereken tutarlar neden tam olarak tespit edilmemektedir?” diye sordu.

Soru önergesi metni aşağıda yer almaktadır.


 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

 

 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2020 Sayıştay İnceleme Raporuna göre; 2020 yılında elektrik dağıtımı yapan 197 şirketten 37’sinin, tüketicilerden tahsil ettikleri Elektrik Enerjisi Fonunu devletin hesaplarına aktarmadığı, 18 şirketin ise eksik veya gecikmeli ödeme yaptığı tespit edilmiştir.

16.09.2007 tarih ve 26645 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “31.12.2001 Tarihinden Önce Yürürlüğe Giren Elektrik Enerjisi Fonu Anlaşmaları Uyarınca Taahhüt Edilen Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin Yönetmelik”in “Hesap alacaklarının tahsili” başlıklı 4’üncü maddesinde; “… Mülga fon katkı payları elektrik enerjisinin satıldığı ay tahakkuk eder ve tahakkuku izleyen ikinci ayın 20’nci günü akşamına kadar Bakanlığın Bankadaki hesaplarına yatırılır ve takip eden iş günü bütçeye gelir yazılmak üzere Bakanlık merkez muhasebe biriminin hesaplarına aktarılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu yönetmelikte, elektrik enerjisi fon gelirlerinin takibi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin her türlü iş ve işlemlerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülmesi gerektiği ifade edildiği halde, fona ödeme yatırmayan veya eksik yatıran elektrik dağıtım şirketlerinin yatıracağı tutarların tam olarak tespit edilmediği anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda;

  1. Elektrik Enerjisi Fonuna hiç ödeme yapmayan 37 şirket hangileridir? Bu şirketlerin isimleri kamuoyundan neden gizlenmektedir?
  2. Elektrik Enerjisi Fonuna hiç ödeme yapmayan 37 şirketin ayrı ayrı ve toplam ödemesi gereken miktar ne kadardır?
  3. Elektrik Enerjisi Fonuna hiç ödeme yapmayan 37 şirket hakkında bir yaptırım uygulanmakta mıdır? Uygulanmıyorsa neden uygulanmamaktadır?
  4. Elektrik enerjisi fon gelirlerinin takibi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin her türlü iş ve işlemlerin bakanlığınızca yapılması gerekirken, fona ödeme yapmayan veya eksik ödeme yapan şirketlerin yatırması gereken tutarlar neden tam olarak tespit edilmemektedir?
  5. Elektrik Enerjisi Fonu (Sektör Altyapı Giderlerine Katkı Payı) tutarlarının takip ve tahsiline yönelik işlemleri yapmayan sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılacak mıdır?
  6. 2019 yılında da Elektrik Enerjisi Fonuna hiç ödeme yapmayan 41 şirketin olduğu Sayıştay raporlarında tespit edilmişti. Bu şirketler ile 2020 yılında tespit edilen 37 şirketin kaçı aynıdır? Aynı şirketler ise haklarında neden yaptırım uygulanmamaktadır?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu